Esimies ohjaa henkilöitä.

Lähiesimiesasemaan noustaan monta kertaa asiantuntijaroolista. Tahtotila työstä on ehkä ollut mielessä jo pitkään tai sitten siihen on esimiesten tai kollegojen taholta ”työnnetty”. Usein muutoksen myötä entisistä työkavereista tulee alaisia.

Lähiesimiestyö itsessään on suuri kokonaisuus ja haaste, eivätkä edellä mainitut asiat välttämättä tee siitä ainakaan helpompaa.

Puun ja kuoren välissä

Lähiesimiestyössä avautuu näkymä laajemmalle organisaatiossa ja yrityksen johtoon. Moni asia saa uuden perspektiivin. Lähiesimies toimii ylemmän johdon ja tiimiläisten välissä eikä sanansaattajan rooli aina ole kiitollinen. On osattava tulkita strategiaa ja yrityksen tahtotilaa ja käännettävä johdon sanoma ymmärrettävään ”lattiatason” kieleen. Sama koskee viestiä operatiivisesta tasosta toiseen suuntaan. Viestintätaidot, läsnäolo ja tunneäly ovat keskeisessä roolissa hyvässä lähiesimiestyössä.

Parhaat hetket

Yhdessä koetut onnistumisen hetket kantavat pitkälle, samoin vaikeuksien myöntäminen ja niiden kautta yhdessä kasvaminen. Parhaimmillaan yhteistyö toimii kitkatta tuoden kaikkien osaamisen ja vahvuudet hyötykäyttöön ja johtaen merkityksellisempään lopputulokseen. Mitä avoimemmin kohtaamme asiat ja arvostamme toinen toisiamme, sitä suurempia tavoitteita saavutamme yhdessä. Onnistumisia tulee juhlia ja antaa sitä kuuluisaa positiivista palautetta. Joskus myös saa aidosti olla tyytyväinen nykytilaan ja siihen mitä on saavutettu, eikä välittömästi lyödä uusia tavoitteita pöytään.

Tulevaisuuden johtaminen

Hyvällä ihmisten johtamisella saavutetaan tulos, joka yllättää ehkä yrityksen johdonkin. Ihmiset ovat yrityksessä motivoituneita, kokevat työnsä merkitykselliseksi ja tuntevat, että heidän osaamistaan arvostetaan ja heitä kuunnellaan. Ihmisten johtaminen vaatii lähiesimieheltä vahvaa itsetuntemusta ja halua kasvaa ihmisenä ja esimiehenä. Hyvä lähiesimies osaa olla aidosti läsnä, näyttää omalla esimerkillään mallia ja on tiimilleen ”tienraivaaja” parhaisiin mahdollisiin saavutuksiin.

Esimiestyö- ja työyhteisökouluttaja
Maria Hietanen

PS. Kaipaatko sparrausta esimiestyöhön? Seuraava Lähiesimiestyön ammattitutkintokoulutus starttaa 25.2.2019. Hae mukaan nyt!