Laki julkisista kuulutuksista

Kuulutukset, ilmoitukset ja viranhaltijapäätökset

Kuulutukset

Ilmoitukset

Ilmoitus työn vakuuttaneesta vakuutusyhtiöstä ja henkilötietojen käsittelystä:

Opiskelijat pakollinen tapaturmavakuutus 2020

https://www.if.fi/henkilotietojen-kasittely

Työtapaturma- ja ammattitautilaki

Henkilökunnan tapaturmavakuutus 2020 ilmoitus

Työvoimakoulutus 2020 Ilmoitus työn vakuuttaneesta vakuutusyhtiöstä

Hankintapäätökset

Hankintapäätös 155 20201124            Hankintaoikaisuohje 20201124

Hankintapäätös 313929 20201020      Hankintaoikaisuohje pienhankinnat 20201021

Hankintapäätös 81 20201006        Hankintaoikaisuohje pienhankinnat 20201007

Hankintapäätös 93821 20200925    Hankintaoikaisuohje pienhankinnat 20200925

Hankintapäätös_93747 20200924         Hankintaoikaisuohje pienhankinnat 20200924

Hankintapäätös 17- 20200903       Hankintaoikaisuohje hankintapäätökseen nro 17

Viranhaltijapäätökset

Päätoiminen vakituinen tuntiopettaja 154

Päätoiminen vakituinen tuntiopettaja 148

Virkanimikkeen ja työtehtävien muuttaminen 91

Virkanimikkeen ja työtehtävien muuttaminen 89

Virkanimikkeen ja työtehtävien muuttaminen 87

Virkanimikkeen ja työtehtävien muuttaminen 85

Päätoiminen määräaikainen tuntiopettaja 20201021_ 111

Sivutoimisen tuntiopettajan palkkaaminen päätösnro 100

Viranhaltijapäätös 79

Rekisteri- ja tietosuojaselosteet

Active Directory

Apurahan hakeminen_

AutoFutur_

Autojen seurantalaite

Ceepos-kassajärjestelmä

Cloudia

Creamailer

Erityisruokavaliot

Helpdesk_

Opiskelijatietojen käsittely_11_11_2020

Opiskelijatöiden asiakastietojen käsittely_11_11_2020

Opiskelijahallintorekisteri

Populus ks

Pro Economica_

Sidonnaisuudet

Sijaisrekrytointi

Tallentava kameravalvontajärjestelmä_

Webropol

Avoimet työpaikat >