Laki julkisista kuulutuksista

Kuulutukset, ilmoitukset ja viranhaltijapäätökset

Kuulutukset

Ilmoitukset

Ilmoitus työn vakuuttaneesta vakuutusyhtiöstä ja henkilötietojen käsittelystä:

Työntekijät ja opiskelijat

Työvoimakoulutus

Työtapaturma- ja ammattitautilaki

Henkilökunnan tapaturmavakuutus 2020 ilmoitus

Työvoimakoulutus 2020 Ilmoitus työn vakuuttaneesta vakuutusyhtiöstä

Hankintapäätökset

Hankintapäätös 30062020_44

Hankintapäätös 4_9.6.2020

Hankintapäätös_298480

Hankintapäätös 20200528 25

Hankintapäätös 20200506

Hankintapäätös 20200519

Viranhaltijapäätökset

Päätös nro 42 johtavan rehtorin päätös omarahoitusosuuden perimättä jättämisestä 29062020

Määräaikaisen opinto-ohjaajan palkkaaminen_40_29062020

päätoimisen tuntiopettajan palkkaaminen 28.5.2020_24

Päätoiminen vakituinen tuntiopettaja 26_20200529

Päätoiminen vakituinen tuntiopettaja 27_20200529

Päätoimisen tuntiopettajan palkkaaminen 28_20200603

Päätoiminen vakituinen tuntiopettaja 29_20200603_

päätoiminen vakituinen tuntiopettaja 30_20200608

päätoiminen vakituinen tuntiopettaja 31_20200608

Päätoimisen tuntiopettajan palkkaaminen_33_20200611

Rekisteri- ja tietosuojaselosteet

Rekisteriseloste Helpdesk

Rekisteriseloste AutoFutur

Rekisteriseloste apurahan hakeminen

Tallentavan kameravalvontajärjestelmän rekisteri

Rekisteri-ja tietosuojaseloste_ Creamailer

Rekisteriseloste erityisruokavaliot

Rekisteriseloste_sijaisrekisteri

Rekisteriseloste_Pro Economica

Rekisteriseloste_Ceepos-kassajärjestelmä

Rekisteriseloste_sidonnaisuudet yhtymähallitus ja -valtuusto

Rekisteriseloste_Populus

Rekisteriseloste_Active_Directory

Rekisteriseloste Cloudia, kilpailutukset ja sopimukset

Rekisteriseloste_Webropol

Rekisteriseloste_opiskelijahallintorekisteri

Avoimet työpaikat >