Siirry sisältöön

Tietoa koulutuksesta

Tutkinto:

Yrittäjän ammattitutkinto

Aloitus:

3.3.2022

Kenelle:

Yrittäjän ammattitutkinto on tarkoitettu yritystoiminnan käynnistämistä suunnittelevalle, myös juuri yritystoiminnan aloittaneille. Voit olla myös sivutoiminen yrittäjä. Tutkintoa voi hyödyntää myös yrityksen omistajanvaihdostilanteessa.

Kuvaus:

Tutkinnon perusteet uudistuvat ja 1.1.2022 alkaen Yrittäjyyden ammattitutkinto korvaa Yrittäjän ammattitutkinnon. Tutkinto muodostuu kaikille pakollisesta tutkinnon osasta, osaamisalakohtaisesta pakollisesta tutkinnon osasta sekä valinnaisesta tutkinnon osasta. Tutkinnossa on kolme osaamisalaa: yritystoiminnan suunnittelu ja käynnistäminen, yritystoiminnan kehittäminen ja yritysneuvonta.

Kaikille pakollinen tutkinnon osa:
• Liiketoiminnan tehtävissä toimiminen 30 osp

Osaamisalakohtainen pakollinen tutkinnon osa:
• Yritystoiminnan suunnittelu 60 osp
• Yritystoiminnan analysointi ja kehittäminen 60 osp
• Yritysneuvonta 60 osp

Valinnaiset tutkinnon osat:
• Työn organisointi ja johtaminen 60 osp
• Myynti ja markkinointi 60 osp
• Taloudellisen tuloksen varmistaminen ja kehittäminen 60 osp (ei aloittavalle yrittäjälle)
• Tuotannon suunnittelu ja kehittäminen 60 osp
• Tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 60 osp
• Yrityskaupan suunnittelu ja toteuttaminen 60 osp
• Verkkokaupan perustaminen ja kehittäminen 60 osp
• Liiketoiminnan osa-alueen digitalisointi 60 osp
• Yritysneuvonta 60 osp (ei aloittavalle yrittäjälle)
• Projektin suunnittelu ja toteuttaminen 60 osp

Osaaminen osoitetaan näytöissä, joissa esittelet laatimasi liiketoimintasuunnitelman laskelmineen.

Lähipäivien aiheena mm.
• digitaalinen markkinointi
• asiakashankinta ja myyntiosaaminen
• yrityksen kannattavuus
• talouden suunnittelu
• verotus
• palvelumuotoilu
• LEAN-ajattelu yritystoiminnassa

Toteutus:

Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna, johon kuuluu lähiopetusta Raisiossa, itsenäistä opiskelua ja opiskelua digitaalisten oppimisalustojen kautta. Opiskelupäiviä on noin 1-2 kuukaudessa .

Toimipiste:

Raision Purokadun toimipiste

Kustannukset opiskelijalle:

Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuksena ja opiskelu oppisopimuksella on maksutonta. Oppisopimuskoulutus edellyttää aina yrittäjyyttä.

Kansainvälisyys Rasekossa

Tarjoamme sinulle monipuoliset mahdollisuudet kartuttaa kansainvälistä osaamistasi ja kokemustasi opintojen aikana. Voit lähteä työelämäjaksolle useaan eri maahan. Rasekolla on tällä hetkellä yhteistyökumppaneita alasta riippuen useassa Euroopan maassa (mm. Espanjassa, Saksassa, Hollannissa, Islannissa ja Portugalissa) sekä Kiinassa ja Thaimaassa. Ulkomaanjakso parantaa ammattitaitoasi sekä lisää kielitaitoa ja vieraiden kulttuurien tuntemustasi.

Myös erilaiset projektit ja toiminnan kehittäminen verkostoitumalla kansainvälisesti ovat osa jokapäiväistä toimintaamme. Voit esimerkiksi hankkia osaamista työskentelemällä kansainvälisessä yrityksessä kotimaassa tai toimia tänne tulevien ulkomaisten opiskelijoiden tuutorina. Lue lisätietoja kansainvälistymismahdollisuuksista.

Jatko-opintomahdollisuudet

Ammatillisen perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinnon suorittaminen antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden. Tämä tarkoittaa, että tutkinnon suoritettuasi voit hakea opiskelemaan korkeakouluun. Osaamistasi voit kasvattaa tai syventää myös esimerkiksi suorittamalla yksittäisiä tutkinnon osia tai muita lyhyempiä täydennyskoulutuksia.

Suoraan tutkintoon

Mikäli sinulla on jo tutkintoon tarvittava ammattitaito, voit suorittaa tutkinnon myös suoraan, ilman koulutusta.

Kysy lisää

Vastuuopettaja

Mervi Mäkelä
puh. 044 7057 447
mervi.makela@raseko.fi