Siirry sisältöön

Tietoa koulutuksesta

Tutkinto:

Taideteollisuusalan ammattitutkinto

Aloitus:

Ma 27.11.2023 klo 9.00

Kenelle:

Maa- ja metsätalousyrittäjät, maaseututoimijat, rahoittajat, rakennusalan toimijat ja lupaviranomaiset

Kuvaus:

Haluaisitko hankkia lisätuloja savirakentamisen menetelmin tai luonnonmukaisten rakennusmateriaalien tuottajana?

Koulutus on suunnattu erityisesti maa- ja metsätalousyrittäjille, haja-asutusalueiden elinkeinotoiminnan kehittäjille, rahoittajille ja yrittäjille sekä materiaalikierrätyksessä ja rakennusalalla toimiville. Koulutuksessa tutustutaan savirakentamisen menetelmiin ja materiaaleihin. Teorian ja esimerkkitoteutuksien lisäksi kädet isketään saveen ja testataan oman saven tai elinkeinotoiminnasta saatavien muiden materiaalien soveltuvuutta savirakentamiseen.

Osallistujien toivotaan ottavan mukaan näytteitä oman elinkeinotoiminnan yhteydessä syntyvistä materiaaleista tai muuten helposti saatavilla olevista materiaaleista. Tällaisia voivat olla esimerkiksi mineraaliainekset kuten savi, sora, murske, hiekka ja siltti sekä erilaiset maatilan kuitumateriaalit, puutuotannon yhteydessä syntyvät materiaalit, muun toiminnan materiaalisivuvirrat tai kierrätysmateriaalit.

Yksi koulutuksen tavoitteista on ideoida uusia liiketoimintamalleja ja verkostoitua, joten koulutukseen toivotaan mukaan laajasti osallistujia eri aloilta.

Mikäli koulutuksen pohjalta herää kiinnostusta lähteä kehittämään omaa sivu- tai päätoimista liiketoimintaa, pyrimme koulutuksen järjestäjänä tunnistamaan lisäkoulutustarpeita ja tarjoamaan mahdollisuuksien mukaan käytännönläheistä koulutusta tarvittavista aiheista

Toteutus:

Kolmen päivän mittainen lyhytkoulutus: - ma 27.11. klo 9.00-17.00 - ma 4.12. klo 9.00-17.00 - ma 11.12. klo 9.00-17.00

Toimipiste:

Mynämäen toimipiste

Kustannukset opiskelijalle:

Maksuton koulutus

Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelikeskus.
Koulutus on Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen (Jotpa) rahoittama. Palvelukeskus edistää työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta. Palvelukeskuksen toimintaa ohjaavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö.

Kysy lisää

Vastuuopettaja Iikka Meriala
puh. 044 705 7593
iikka.meriala@raseko.fi