Siirry sisältöön

Tietoa koulutuksesta

Tutkinto:

Liiketoiminnan perustutkinto

Aloitus:

Jatkuva haku

Kenelle:

Tutkintokoulutus on suunnattu ensisijaisesti ilman koulutusta/tutkintoa oleville henkilöille, jotka haluavat työskennellä erilaisissa liiketoiminnan organisaatioissa asiakaspalvelun ja myynnin, markkinointiviestinnän, palvelumuotoilun, talouden tai toimiston työtehtävissä.

*** Huom! Jos olet nuori, peruskoulusta tai vastaavasta tuleva, hae ”Liiketoiminnan perustutkinto” -hakulinkillä tai yhteishaun aikana Opintopolun kautta.

Kuvaus:

Perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä.

Pakollisia ammatillisia tutkinnon osia on kolme:
– Asiakaspalvelu
– Tuloksellinen toiminta
– Työyhteisössä toimiminen

Valinnaisuus mahdollistaa erilaiset opintopolut, joissa voi painottaa esimerkiksi asiakaspalvelu- ja myyntiosaamista tai taloushallinto-osaamista.
Valinnaisia tutkinnon osia valitaan 3 -4:
– Asiakkuuksien hoitaminen
– Finanssipalvelut
– Henkilöstön tukipalvelut
– Kirjanpito
– Laskutus ja reskontra
– Logistiikkapalvelut
– Markkinointiviestintä ja sisällöntuotanto
– Myynti
– Palkanlaskenta
– Palvelumuotoilu
– Projektissa toimiminen
– Tapahtumatuotanto
– Tilinpäätöskirjaukset
– Yritystoiminnan suunnittelu
– Yrityksessä toimiminen

Yhteiset tutkinnon osat ovat:
– Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
– Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
– Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Koulutus sisältää valitusta opintopolusta riippuen on mm. yritystoimintaa, myyntityön perusteita, kirjanpitoa, tilinpäätöskirjauksia ja verotusta, palkanlaskentaa, toiminnan kannattavuuden suunnittelua, palvelumuotoilua, sosiaalista mediaa organisaatioviestinnässä, myymälämarkkinoinnin perusteita, sähköistä markkinointia.

Koulutukseen osallistuminen edellyttää, että käytössäsi on tietokone ja hallitset tietokoneen peruskäytön sekä suomen kielen taidon. Puuttuvan ammattitaidon hankkimiseksi ja tutkinnon tai tutkinnon osan/osien suorittamiseksi tarvitset alan työpaikan, jossa voit olla työsuhteessa, harjoittelussa tai oppisopimuksella.

HUOM! Tutkinnon perusteet uudistuvat 1.8.2024. Koulutuksen kuvaus päivitetään alkuvuodesta 2024 vastaamaan uusia tutkinnon perusteita.

Toteutus:

Kokopäiväopinnot tai monimuoto-opinnot.

Toimipiste:

Raision Purokadun toimipiste

Kustannukset opiskelijalle:

Ammatillinen perustutkintokoulutus on maksutonta.

Tutustumispäivä ammatilliseen koulutukseen

Tule tutustumaan sinua kiinnostavan alan opintoihin ja oppimisympäristöihin! Tutustumispäivän aikana pääset kokeilemaan alan työtehtäviä ja tapaamaan opiskelijoita ja opettajia. Lisäksi kuulet työllistymismahdollisuuksista. Tutustuminen sopii sekä yläkoululaisille että aikuisille alasta kiinnostuneille. Ilmoittaudu koulutuskokeiluun täällä.

Kansainvälisyys Rasekossa

Tarjoamme sinulle monipuoliset mahdollisuudet kartuttaa kansainvälistä osaamistasi ja kokemustasi opintojen aikana. Voit lähteä työelämäjaksolle useaan eri maahan. Rasekolla on tällä hetkellä yhteistyökumppaneita alasta riippuen useassa Euroopan maassa (mm. Espanjassa, Saksassa, Hollannissa, Islannissa ja Portugalissa) sekä Kiinassa ja Thaimaassa. Ulkomaanjakso parantaa ammattitaitoasi sekä lisää kielitaitoa ja vieraiden kulttuurien tuntemustasi.

Myös erilaiset projektit ja toiminnan kehittäminen verkostoitumalla kansainvälisesti ovat osa jokapäiväistä toimintaamme. Voit esimerkiksi hankkia osaamista työskentelemällä kansainvälisessä yrityksessä kotimaassa tai toimia tänne tulevien ulkomaisten opiskelijoiden tuutorina. Lue lisätietoja kansainvälistymismahdollisuuksista.

Kaksoistutkinto

Kaksoistutkintoon opiskellessasi suoritat yhtäaikaisesti sekä ammatillisen perustutkinnon että ylioppilastutkinnon. Lukio-opinnot suoritetaan Raision lukiossa iltapäivisin erillisen lukujärjestyksen mukaisesti. Lue lisätietoja kaksoistutkintoon opiskelemisesta.

Jatko-opintomahdollisuudet

Ammatillisen perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinnon suorittaminen antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden. Tämä tarkoittaa, että tutkinnon suoritettuasi voit hakea opiskelemaan korkeakouluun. Osaamistasi voit kasvattaa tai syventää myös esimerkiksi suorittamalla yksittäisiä tutkinnon osia tai muita lyhyempiä täydennyskoulutuksia.

Suoraan tutkintoon

Mikäli sinulla on jo tutkintoon tarvittava ammattitaito, voit suorittaa tutkinnon myös suoraan, ilman koulutusta.

Kysy lisää

Tanja Pakkala
tanja.pakkala@raseko.fi
Puh. +358447057442