VALMA – Ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus

Valma

Voit hakeutua Valma-koulutukseen yhteishaulla (haku perusopetuksen jälkeiseen valmentavaan koulutukseen 21.5. – 23.7.2020) tai suoraan oppilaitokseen jatkuvalla haulla: Valma-koulutus (2129).  Kysy lisätietoja opo Taru Laaksoselta, puh. 044  705 7451, taru.laaksonen(at)raseko.fi

Hyvässä porukassa omalla polulla!

Ammatilliseen koulutukseen valmentavassa koulutuksessa voit valmentautua ammatilliseen koulutukseen yksilöllisten valintojen avulla.

Kenelle:

– peruskoulun päättäneille nuorille
– yli 16-vuotiaille maahanmuuttajille
– ammatillisen tai lukiokoulutuksen keskeyttäneille
– aikuisille, jotka tarvitsevat valmiuksia ammatilliseen peruskoulutukseen siirtymiseksi

Jokaiselle opiskelijalle tehdään henkilökohtainen osaamisen kehittämisen suunnitelma HOKS. Koulutus perustuu siis alkukartoituksen jälkeen juuri sinun henkilökohtaisiin tarpeisiisi ja kiinnostuksen kohteisiisi.

Pääsyvaatimukset:

– hakijalla on suomalaisen peruskoulun päättötodistus ja / tai riittävä kielitaito
– hakija on motivoitunut tutustumaan ja kokeilemaan erilaisia ammatillisen koulutuksen aloja löytääkseen itselleen sopivan vaihtoehdon
– hakija haluaa selkiyttää koulutus- ja urasuunnitelmiaan.

Koulutuksen tavoite:

– opiskelija pääsee ammatilliseen koulutukseen
– opiskelijan edellytykset suorittaa ammatillinen tutkinto vahvistuvat

Opintojen laajuus on 60 osaamispistettä.

Koulutuksen sisältö:

Koulutus koostuu valinnaisista koulutuksen osista. Koulutus toteutetaan henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti.

  • Ammatilliseen koulutukseen perehtyminen (kartoitus ja orientaatio, itsetuntemus, koulutuksen ja ammattien tuntemus, oppimisen yleisvalmiudet, omien opintojen suunnittelu)
  • Työelämään ja työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen perehtyminen (erilaiset ammatit ja työpaikat, sosiaaliset taidot työelämässä, oppisopimuksen perustiedot)
  • Oppimisen vahvistaminen (viestintä ja vuorovaikutusosaaminen, matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen, yhteiskunnassa tarvittava osaaminen)
  • Työelämään ja työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen valmentautuminen (syventävä työelämän tuntemus, työelämän pelisäännöt, oppisopimus, ammatilliset vahvuudet ja soveltuvuus, työturvallisuus jne.)
  • Arjen taitojen ja hyvinvoinnin vahvistaminen (asuinympäristö, terveys, hyvinvointi, liikunta, yhteiskunnan palvelut)
  • Ammatillisen perustutkinnon osan/osien suorittaminen (ammatillisia ja/tai yhteisiä tutkinnon osia)
  • Vapaasti valittavat koulutuksen osat (peruskoulun päättötodistuksen numeroiden korottamiseen liittyviä opintoja, omiin mielenkiinnon kohteisiin liittyviä opintoja)

Kustannukset:

Opiskelu on maksutonta ja sisältää päivittäin lounaan. 17 vuotta täyttänyt opiskelija voi opintoja varten saada opintotukea. Koulutuksessa voi opiskella myös kotoutumistuella.


Mikäli olet ilman opiskelu- tai työpaikkaa, ota yhteyttä Rasekon ohjaamoon, puh. 044 705 7428. Ohjaamo toimii Raision Eeronkujan toimipisteessä.

Lisätietoja:
Opinto-ohjaaja, kehittämispäällikkö
Taru Laaksonen, puh. 044 705 7451
taru.laaksonen(at)raseko.fi

Ohjaamo