VALMA – Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus

Valmistavat koulutukset

Haku Valma-koulutukseen on avoinna Opintopolussa 25.7.2017 asti. Suora hakulinkki tässä >>.
Voit hakeutua mukaan myös kesken vuoden ottamalla yhteyttä Ohjaamoon!

Kenelle:
•    peruskoulun päättäneille nuorille
•    yli 16-vuotiaille maahanmuuttajille
•    aikuisille, jotka tarvitsevat valmiuksia ammatilliseen peruskoulutukseen siirtymiseksi

Koulutuskokonaisuudessa huomioidaan kohderyhmien erilaiset tarpeet. Koulutus on opiskelijalähtöistä ja perustuu alkukartoituksen jälkeen opiskelijan henkilökohtaisiin tarpeisiin ja kiinnostuksen kohteisiin.  Kaikille tehdään henkilökohtainen opiskelusuunnitelma.

Pääsyvaatimukset:
•    hakijalla on peruskoulun päättötodistus ja /tai maahanmuuttajahakija täyttää kielitaitovaatimuksen A2.2
•    hakija haluaa ja on motivoitunut tutustumaan ja kokeilemaan erilaisia ammatillisen koulutuksen aloja löytääkseen itselleen sopivan vaihtoehdon
•    hakija haluaa selkiyttää koulutus- ja urasuunnitelmiaan

Koulutuksen tavoite:
•    opiskelija pääsee ammatilliseen koulutukseen
•    opiskelijan edellytykset suorittaa ammatillinen tutkinto vahvistuvat

Opintojen laajuus on 60 osp (osaamispistettä). Koulutus on yhden lukuvuoden mittainen alkaen elokuussa 2016 ja päättyen toukokuussa 2017.

Koulutuksen sisältö:
Koulutuksessa on kaksi pakollista ja useita valinnaisia koulutuksen osia. Koulutus toteutuu joustavasti henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti.

Pakolliset koulutuksen osat:
•    Ammatilliseen koulutukseen perehtyminen (kartoitus ja orientaatio, itsetuntemus, koulutuksen ja ammattien tun-temus, oppimisen yleisvalmiudet, omien opintojen suunnittelu)
•    Työelämään ja työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen perehtyminen (erilaiset ammatit ja työpaikat, sosiaaliset taidot työelämässä, oppisopimuksen perustiedot)

Valinnaiset koulutuksen osat:
•    Oppimisen vahvistaminen (viestintä ja vuorovaikutusosaaminen, matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen, yhteiskunnassa tarvittava osaaminen)
•    Työelämään ja työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen valmentautuminen (syventävä työelämän tuntemus, työelämän pelisäännöt, oppisopimus, ammatilliset vahvuudet ja soveltuvuus, työturvallisuus jne.)
•    Arjen taitojen ja hyvinvoinnin vahvistaminen (asuinympäristö, terveys, hyvinvointi, liikunta, yhteiskunnan palvelut)
•    Ammatillisen perustutkinnon osan/osien suorittaminen (ammatillisia ja/tai yhteisiä tutkinnon osia)
•    Vapaasti valittavat koulutuksen osat (peruskoulun päättötodistuksen numeroiden korottamiseen liittyviä opintoja, mielenkiinnon kohteisiin liittyviä opintoja)

Kustannukset:
Opiskelu on maksutonta ja sisältää päivittäin lounaan. 17 vuotta täyttänyt opiskelija voi opintoja varten saada opintotukea, koulutuksessa voi opiskella myös kotoutumistuella.


Mikäli olet ilman opiskelu- tai työpaikkaa, ota yhteyttä
Rasekon ohjaamoon Raksuun, puh. 044 705 7428.

Lisätietoja:
opinto-ohjaaja, koulutuspäällikkö
Taru Laaksonen, puh. 044 705 7451
sähköposti: taru.laaksonen(at)raseko.fi


Ohjaamo – Rasekon Raksu >>