VALMA – Ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus

Voit hakeutua Valma-koulutukseen jatkuvalla haulla: Valma-koulutus (2129)

Kysy lisätietoja opo Taru Laaksoselta (puh. 044  705 7451 / taru.laaksonen(at)raseko.fi)


Koulutus on ensisijaisesti tarkoitettu perusopetuksen päättäneille ja muille ilman perusasteen jälkeistä tutkintoa oleville, työttömille työhakijoille, vanhentuneen tai puutteellisen ammattitaidon omaaville, erityistä tukea tarvitseville sekä maahanmuuttajataustaisille henkilöille. Ammatilliseen koulutukseen valmentavassa koulutuksessa opiskelijalla on mahdollisuus valmentautua työpaikalla järjestettävään koulutukseen yksilöllisten valintojen avulla.

Kenelle:

 • peruskoulun päättäneille nuorille
 • yli 16-vuotiaille maahanmuuttajille
 • ammatillisen tai lukiokoulutuksen keskeyttäneille
 • aikuisille, jotka tarvitsevat valmiuksia ammatilliseen peruskoulutukseen siirtymiseksi

Koulutuskokonaisuudessa huomioidaan kohderyhmien omat erityistarpeet

Koulutus on opiskelijalähtöistä ja perustuu alkukartoituksen jälkeen opiskelijan henkilökohtaisiin tarpeisiin ja kiinnostuksen kohteisiin. Kaikille tehdään henkilökohtainen osaamisen kehittämisen suunnitelma HOKS.

Pääsyvaatimukset:

 • hakijalla on suomalaisen peruskoulun päättötodistus ja / tai riittävä kielitaito
 • hakija on motivoitunut tutustumaan ja kokeilemaan erilaisia ammatillisen koulutuksen aloja löytääkseen itselleen sopivan vaihtoehdon
 • hakija haluaa selkiyttää koulutus- ja urasuunnitelmiaan.

Koulutuksen tavoite:

•    opiskelija pääsee ammatilliseen koulutukseen
•    opiskelijan edellytykset suorittaa ammatillinen tutkinto vahvistuvat

Opintojen laajuus on 60 osp. Koulutus on yhden lukuvuoden mittainen alkaen elokuussa 2018 ja päättyen toukokuussa 2019.

Koulutuksen sisältö:

Koulutus koostuu valinnaisista koulutuksen osista. Koulutus toteutetaan henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti.

Koulutuksen osat:

 •  Ammatilliseen koulutukseen perehtyminen (kartoitus ja orientaatio, itsetuntemus, koulutuksen ja ammattien tuntemus, oppimisen yleisvalmiudet, omien opintojen suunnittelu)Työelämään ja työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen perehtyminen (erilaiset ammatit ja työpaikat, sosiaaliset taidot työelämässä, oppisopimuksen perustiedot)
 • Oppimisen vahvistaminen (viestintä ja vuorovaikutusosaaminen, matemaattisluonnontieteellinen osaaminen, yhteiskunnassa tarvittava osaaminen)
 • Työelämään ja työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen valmentautuminen (syventävä työelämän tuntemus, työelämän pelisäännöt, oppisopimus, ammatilliset vahvuudet ja soveltuvuus, työturvallisuus jne.)
 • Arjen taitojen ja hyvinvoinnin vahvistaminen (asuinympäristö, terveys, hyvinvointi, liikunta, yhteiskunnan palvelut)
 • Ammatillisen perustutkinnon osan/osien suorittaminen (ammatillisia ja/tai yhteisiä tutkinnon osia
 • Vapaasti valittavat koulutuksen osat (peruskoulun päättötodistuksen numeroiden korottamiseen liittyviä opintoja, mielenkiinnon kohteisiin liittyviä opintoja)

Kustannukset:

Opiskelu on maksutonta ja sisältää päivittäin lounaan. 17 vuotta täyttänyt opiskelija voi opintoja varten saada opintotukea, koulutuksessa voi opiskella myös kotoutumistuella.

Mikäli olet ilman opiskelu- tai työpaikkaa, ota yhteyttä
Rasekon ohjaamoon, puh. 044 705 7428.

Ohjaamo toimii Raision Eeronkujan toimipisteessä.

Lisätietoja:
Opinto-ohjaaja, koulutuspäällikkö
Taru Laaksonen, puh. 044 705 7451
sähköposti: taru.laaksonen(at)raseko.fi

 


Ohjaamo