Merkonomi

Merkonomi_tytto_talous

Työelämässä tarvitaan liiketalouden osaajia. Merkonomin koulutus valmistaa monipuolisiin kaupan ja hallinnon työtehtäviin yritysten, yhteisöjen ja julkishallinnon palveluksessa.

Suoritettava tutkinto: Liiketalouden perustutkinto, merkonomi. Osaamisalat: asiakaspalvelu ja myynti / talous- ja toimistopalvelut.

Merkonomiksi voi opiskella Raision Purokadun toimipisteessä sekä pk- että yo-pohjaisena koulutuksena. Aloituspaikkoja pk 72 ja yo 24 (v. 2017).

Jos et ehtinyt hakea yhteishaussa tai sinulla on jo jokin ammatillinen tutkinto, etkä voi hakea yhteishaussa, voit hakeutua mukaan erillishaulla täältä >>


Opintojen sisältö:
Tutkinnon kokonaislaajuus on 180 osaamispistettä
• Ammatilliset tutkinnon osat 135 osp
• Yhteiset tutkinnon osat 35 osp
• Vapaasti valittavat tutkinnon osat 10 osp

Kaikille pakollinen tutkinnonosa on asiakaspalvelu. Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelmassa keskitytään kaupan palveluun ja myyntiin sekä visuaaliseen myyntityöhön ja muihin osaamisalaa tukeviin ammatillisiin tutkinnonosiin.

Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelmassa paneudutaan mm. yrityksen talous- ja toimistopalveluihin sekä kirjanpitoon. Opintoihin sisältyy runsaasti työssäoppimista, josta osan voi halutessaan suorittaa myös ulkomailla.

Työllistyminen: Asiakaspalvelu ja myynti -koulutusohjelmasta valmistunut merkonomi toimii erilaisissa asiakaspalvelun, myynnin ja markkinointiviestinnän sekä mainonnan käytännön osto-, myynti- ja markkinointitehtävissä. Talous- ja toimistopalvelut -koulutusohjelmasta valmistunut merkonomi palvelee asiakkaita erilaisissa toimistotehtävissä. Hän hoitaa esimerkiksi kirjanpitoa, tilinpäätöstä, palkanlaskentaa, rahoitusta, verotusta ja budjetointia käyttäen toimiston ja taloushallinnon työvälineitä ja sovellusohjelmia.

Ajantasaista tietoa työllisyydestä aloittain ja alueittain saat Valtioneuvoston ja Tilastokeskuksen Findikaattori-palvelusta: http://www.findikaattori.fi/fi

Ammatteja: edustaja, myyjä, somistaja, myyntineuvottelija, palveluneuvoja, pankkitoimihenkilö, tuote-esittelijä, vakuutusvirkailija, vähittäiskauppias, toimistosihteeri, kirjanpitäjä, palkanlaskija, reskontranhoitaja, laskuttaja, yritysneuvoja, palkka-assistentti, toimistoassistentti, toimistosihteeri, rahoitus- ja vakuutusalan toimihenkilö, markkinointiassistentti, myyntisihteeri.

Kansainvälistyminen: Raseko tarjoaa opiskelijoilleen monipuoliset mahdollisuudet kartuttaa kansainvälistä kokemusta opintojen aikana. Opiskelijat voivat lähteä työssäoppimaan useaan eri maahan. Rasekolla on tällä hetkellä yhteistyökumppaneita useissa Euroopan maissa (mm. Espanjassa, Pohjois-Irlannissa ja Saksassa) sekä Aasiassa (mm. Kiinassa). Ulkomaanjakso parantaa opiskelijan ammattitaitoa sekä lisää kielitaitoa ja vieraiden kulttuurien tuntemusta.
Myös erilaiset projektit ja toiminnan kehittäminen verkostoitumalla kansainvälisesti ovat osa Rasekon jokapäiväistä toimintaa. Tarkempia lisätietoja kansainvälisestä toiminnasta saat kv-koordinaattorilta: Hannu Koivisto, hannu.koivisto(at)raseko.fi, puh. 044 705 7696.

Kaksoistutkinnossa suoritetaan yhtäaikaisesti sekä ammatillinen perustutkinto että ylioppilastutkinto. Yo-tutkinto suoritetaan neljässä aineessa ja opinnot toteutetaan Raision lukiossa. Lue lisää täältä.

Jatko-opintomahdollisuudet: Ammatillinen perustutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin (esim. tradenomi AMK) ja yliopistoihin. Lisäkoulutusta voi hankkia myös ammattitutkintojen (esimerkiksi markkinointiviestinnän ammattitutkinto, sihteerin at) tai erikoisammattitutkintojen (esim. kaupan esimiehen erikoisammattitutkinto) avulla sekä erilaisissa muissa täydennyskoulutuksissa.

Opinto-ohjaaja: Heli Aaltonen, heli.aaltonen(at)raseko.fi, puh. 040 566 3019

Lue lisää ammatista: http://www.ammattinetti.fi/artikkelit/detail/27_artikkeli;jsessionid=0644A87054

Tutkinnon perusteet (OPH) löydät täältä: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/1718932/ops/tiedot

Opiskelen Raision kauppaopistossa merkonomiksi, koska

Minua kiinnostaa kiinteistönvälitys. Haluan ensin merkonomiksi ja sitten kiinteistönvälittäjäksi.

Koulun yhteishenki on mahtava.

Myyntiala kiinnostaa.