Suunnitteluassistentti

Huom! Ala ei ole mukana yhteishaussa keväällä 2018.

Suunnitteluassistentin työssä tarvitaan vastuullisuutta, oma-aloitteisuutta ja tietoteknistä osaamista.

Suoritettava tutkinto: Teknisen suunnittelun perustutkinto, suunnitteluassistentti. Osaamisala: konetekniikka

Alaa voi opiskella  Raision Eeronkujan toimipisteessä. Aloituspaikkoja on 18 (v. 2017).

Huom! Ala ei ole mukana yhteishaussa keväällä 2018.


Opintojen sisältö:
Tutkinnon kokonaislaajuus on 180 osaamispistettä (1.8.2015 alkaen)
• Ammatilliset tutkinnon osat 135 osp
• Yhteiset tutkinnon osat 35 osp
• Vapaasti valittavat tutkinnon osat 10 osp

Pakolliset tutkinnon osat ovat tekninen suunnittelu ja toimistotöissä toimiminen. Konetekniikan osaamisalalla valitaan lisäksi konetekninen suunnittelu. Pakollisten tutkinnon osien lisäksi suoritetaan valinnaisia tutkinnon osia, joilla vahvistetaan osaamista ammatillisessa suuntautumisessa. Opinnoissa painotetaan käytännön tekemistä nykyaikaisilla laitteilla. Työssäoppiminen on osa tutkintoa ja sen laajuus on vähintään 30 osaamispistettä. Rasekolla on yli sata kumppania Raisiossa ja lähialueella, joissa opiskelijat suorittavat työssäoppimisjaksonsa. Opiskelija voi halutessaan suorittaa osan työssäoppimisjaksostaan ulkomailla.

Opiskelija suorittaa opiskelunsa aikana myös hätäensiapu- ja työturvallisuuskoulutukset.

Työllistyminen: Työpaikkoja tarjoavat mm. suunnittelu- ja insinööritoimistot, tekniset virastot ja teollisuusyritykset.

Suunnitteluassistentin työtehtäviä ovat tietokoneavusteinen tekninen piirtäminen  ja -suunnittelu, 3D-mallintaminen, suunnitteluun liittyvien julkaisujen laatiminen, dokumenttien kokoaminen ja tuottaminen sekä asiakaspalvelu ja toimistotyöt.

Ajantasaista tietoa työllisyydestä aloittain ja alueittain saat Valtioneuvoston ja Tilastokeskuksen Findikaattori-palvelusta: http://www.findikaattori.fi/fi

Ammatteja: suunnitteluassistentti, cad-piirtäjä, tekninen piirtäjä, dokumentoija

Kansainvälistyminen: Raseko tarjoaa opiskelijoilleen monipuoliset mahdollisuudet kartuttaa kansainvälistä kokemusta opintojen aikana. Opiskelijat voivat lähteä työssäoppimaan useaan eri maahan. Rasekolla on tällä hetkellä yhteistyökumppaneita alasta riippuen useissa Euroopan maissa (mm. Espanjassa, Pohjois-Irlannissa ja Saksassa) sekä Aasiassa (mm. Kiinassa). Ulkomaanjakso parantaa opiskelijan ammattitaitoa sekä lisää kielitaitoa ja vieraiden kulttuurien tuntemusta.

Myös erilaiset projektit ja toiminnan kehittäminen verkostoitumalla kansainvälisesti ovat osa Rasekon jokapäiväistä toimintaa. Tarkempia lisätietoja kansainvälisestä toiminnasta saat kv-koordinaattorilta: Hannu Koivisto, hannu.koivisto(at)raseko.fi, puh. 044 705 7696.

Kaksoistutkinnossa suoritetaan yhtäaikaisesti sekä ammatillinen perustutkinto että ylioppilastutkinto.  Yo-tutkinto suoritetaan neljässä aineessa ja opinnot toteutetaan Raision lukiossa. Lue lisää täältä.

Jatko-opintomahdollisuudet: Ammatillinen perustutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin (insinööri AMK) ja yliopistoihin. Lisäkoulutusta voi hankkia myös ammattitutkintojen tai erikoisammattitutkintojen avulla sekä erilaisissa muissa täydennyskoulutuksissa.

Opinto-ohjaaja: Eeva-Mari Kallio, eeva-mari.kallio(at)raseko.fi, puh. 044 705 7616
Koulutuspäällikkö: Harri Simola, harri.simola(at)raseko.fi, puh. 044 705 7630

Lue lisää ammatista: http://www.ammattinetti.fi/ammatit/detail/36_ammatti
Linkki tutkinnon perusteisiin (OPH): http://www.oph.fi/download/162461_teknisen_suunnittelun_pt_01082015.pdf