Tarjoilija

Tarjoilija työskentelee myynti- ja palvelutehtävissä muun muassa ravintoloissa, kahviloissa, liikenneasemilla, juhla- ja pitopalveluyrityksissä, henkilöstöravintoloissa, laivoilla sekä pikaruokaravintoloissa. Työssä tarvitaan joustavuutta, kielitaitoa ja hyvää käytöstä sekä ulkoista siisteyttä.

Suoritettava tutkinto:
Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto, tarjoilija, asiakaspalvelun osaamisala
Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto, kokki, ruokapalvelun osaamisala

Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkintoon voi opiskella peruskoulupohjaisena koulutuksena Raision Eeronkujan toimipisteessä.
Aloituspaikkoja  58 (v. 2017).

Lisähaku opintopolussa avoinna 4.8.2017 asti. Hae tästä >>

Jos on jo jokin ammatillinen tutkinto tai ylioppilastutkinto, voit hakeutua mukaan erillishaulla täältä >>


Opintojen sisältö:
Tutkinnon kokonaislaajuus on 180 osaamispistettä
• Ammatilliset tutkinnon osat 135 osp
• Yhteiset tutkinnon osat 35 osp
• Vapaasti valittavat tutkinnon osat 10 osp

Kaikille pakollinen tutkinnon osa on
Majoitus- ja ravitsemispalveluissa toimiminen (30 osp)

Asiakaspalvelun osaamisalalla pakollisia ovat lisäksi
Asiakaspalvelu ja myynti (25 osp)
Annosruokien ja juomien tarjoilu (35 osp)

Valinnaisina ammatillisina tutkinnon osina voi valita mm.
Kahvilapalvelut
À la carte -tarjoilu
Tilaus- ja juhlatarjoilu
Kokouspalvelut
jne.

Opiskelu sisältää paljon käytännön ammattityötä ja sen lisäksi teoriaa ja yhteisiä opintoja. Käytännön tehtäviä opitaan sekä koulun ravintoloissa että työpaikoilla. Opinnoissa perehdytään mm. tarjoiluun, asiakaspalveluun, kahvilatoimintaan, pitopalvelutoimintaan ja yrittäjyyteen.

Opiskelun alkuvaiheessa perehdytään ruoanvalmistuksen perustaitoihin kuten työvälineiden käyttöön, hygieniaosaamiseen ja elintarvike- ja ravitsemustietouteen. Opinnot sisältävät myös myyntiä ja asiakaspalvelua. Toisena opintovuonna opiskelijat suuntautuvat joko ruokapalvelun (kokki) ja asiakaspalvelun (tarjoilija) osaamisalaan ja kolmantena opiskeluvuonna opiskelija syventää osaamistaan valitsemillaan osa-alueilla.

Opiskelija suorittaa opiskelunsa aikana myös hätäensiapu- ja hygieniapassikoulutukset ja osallistuu alkusammutuskoulutukseen.


Työllistyminen: Tarjoilija työskentelee myynti- ja palvelutehtävissä muun muassa ravintoloissa, kahviloissa, liikenneasemilla, juhla- ja pitopalveluyrityksissä, henkilöstöravintoloissa, laivoilla sekä pikaruokaravintoloissa.

Ajantasaista tietoa työllisyydestä aloittain ja alueittain saat Valtioneuvoston ja Tilastokeskuksen Findikaattori-palvelusta: http://www.findikaattori.fi/fi

Ammatteja: tarjoilija, kahvilatyöntekijä, kahvilatarjoilija, laivatarjoilija


Kansainvälistyminen: Raseko tarjoaa opiskelijoilleen monipuoliset mahdollisuudet kartuttaa kansainvälistä kokemusta opintojen aikana. Opiskelijat voivat lähteä työssäoppimaan useaan eri maahan. Rasekolla on tällä hetkellä yhteistyökumppaneita alasta riippuen useissa Euroopan maissa (mm. Espanjassa, Pohjois-Irlannissa ja Saksassa) sekä Aasiassa (mm. Kiinassa). Ulkomaanjakso parantaa opiskelijan ammattitaitoa sekä lisää kielitaitoa ja vieraiden kulttuurien tuntemusta.

Myös erilaiset projektit ja toiminnan kehittäminen verkostoitumalla kansainvälisesti ovat osa Rasekon jokapäiväistä toimintaa. Tarkempia lisätietoja kansainvälisestä toiminnasta saat kv-koordinaattorilta: Hannu Koivisto, hannu.koivisto(at)raseko.fi, puh. 044 705 7696.

Kaksoistutkinnossa suoritetaan yhtäaikaisesti sekä ammatillinen perustutkinto että ylioppilastutkinto. Yo-tutkinto suoritetaan neljässä aineessa ja opinnot toteutetaan Raision lukiossa.  Lue lisää täältä.

Jatko-opintomahdollisuudet: Ammatillinen perustutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Lisäkoulutusta voi hankkia myös ammattitutkintojen (esimerkiksi ravintolakokin ammattitutkinto, suurtalouskokin at) tai erikoisammattitutkintojen (esim. hotelli-, ravintola- ja suurtalousesimiehen erikoisammattitutkinto) avulla sekä erilaisissa muissa täydennyskoulutuksissa.


Opinto-ohjaajat: Arja Asunmaa, arja.asunmaa(at)raseko.fi, puh. 040 583 8872

Lue lisää alasta: http://www.ammattinetti.fi/haastattelut/detail/153_haastattelu;?link=true

Tutkinnon perusteet (OPH): https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/1352660/ops/tiedot

Opiskelen Rasekossa kokiksi, koska

”Koulua suositeltiin minulle, hyvät opettajat ja opetustavat!”
”Täällä on kiva opiskella, koska ryhmähenki on loistava!”