Matkailupalvelujen tuottaja

Huom! Ala ei ole mukana yhteishaussa 2018, mutta voit hakea jatkuvalla haulla! Ota yhteyttä opinto-ohjaajaan!

Matkailupalvelujen tuottaja suunnittelee ja toteuttaa matkailun ohjelmapalveluja asiakaspalvelutehtävissä.

Suoritettava tutkinto: Matkailualan perustutkinto, matkailupalvelujen tuottaja, matkailupalvelujen osaamisala

Jatkuvan haun linkki  täältä >>


Opintojen sisältö:
Tutkinnon kokonaislaajuus on 180 osaamispistettä
• Ammatilliset tutkinnon osat 135 osp
• Yhteiset tutkinnon osat 35 osp
• Vapaasti valittavat tutkinnon osat 10 osp

Kaikille pakollinen tutkinnon osa on
Matkailualan asiakaspalvelu (30 osp)

Matkailupalvelujen osaamisalalla pakollinen on lisäksi
Matkailupalvelujen toteuttaminen (45 osp)

Valinnaisina ammatillisina tutkinnon osina voi valita esim.
Majoituspalvelut
Matkailupalveluiden markkinointiviestintä
Retki-, erä- ja luontoruokailupalvelut
jne.

Opiskelu sisältää runsaasti käytännön työskentelyä eri vuodenaikoina, ulkona ja sisällä. Opiskelu tapahtuu suunnittelemalla ja toteuttamalla erityyppisiä ohjelmapalveluja erilaisille asiakasryhmille, joko asiakkaan tilauksesta tai tarjoten valmiiksi suunniteltuja palveluja.

Keskeistä ammatissa on projektimainen työskentely, vastuullinen omien tehtävien hoitaminen, asiakasturvallisuudesta huolehtiminen ja toiminnan kannattavuus. Ohjelmapalveluissa asiakaspalvelijalta edellytetään myös hyvää taustatietämystä kustakin teemasta ja luontevaa, hyvää käytöstä. Hän osaa myös valmistaa ja tarjota ruokaa, toimia erilaisissa olosuhteissa esim. luonnossa eri vuodenaikoina sekä siistiä ja kunnostaa majoitustiloja.

Ammatteja: matkailupalvelujen tuottaja, ohjelmapalvelujen tuottaja, hiihtokeskustyöntekijä, kulttuurituottaja, pelinhoitaja, matkustajaselvitysvirkailija, matkailuyrittäjä, maatilamatkailuyrittäjä, ohjelmatuottaja

matkailu_nuotiolla_660

Työllistyminen: Matkailupalvelujen tuottajat työllistyvät matkailuyrityksiin ja organisaatioihin, joissa tarjotaan asiakkaille elämyksiä. Esimerkiksi luonto-, seikkailu-, kulttuuri-, kaupunki-, hyvinvointi- ja maaseutumatkailu ovat keskeisiä työllistäjiä. Alalla edellytetään reippautta, positiivista elämän asennetta, hyviä vuorovaikutustaitoja, luovuutta, joustavuutta, vastuuntuntoa, oma-aloitteisuutta, markkinointihenkisyyttä ja ongelmanratkaisutaitoja sekä kykyä tulla toimeen erilaisten asiakkaiden kanssa.

Ajantasaista tietoa työllisyydestä aloittain ja alueittain saat Valtioneuvoston ja Tilastokeskuksen Findikaattori-palvelusta: http://www.findikaattori.fi/fi

Kansainvälistyminen: Raseko tarjoaa opiskelijoilleen monipuoliset mahdollisuudet kartuttaa kansainvälistä kokemusta opintojen aikana. Opiskelijat voivat lähteä työssäoppimaan useaan eri maahan. Rasekolla on tällä hetkellä yhteistyökumppaneita alasta riippuen useissa Euroopan maissa (mm. Espanjassa, Pohjois-Irlannissa ja Saksassa) sekä Aasiassa (mm. Kiinassa). Ulkomaanjakso parantaa opiskelijan ammattitaitoa sekä lisää kielitaitoa ja vieraiden kulttuurien tuntemusta.

Myös erilaiset projektit ja toiminnan kehittäminen verkostoitumalla kansainvälisesti ovat osa Rasekon jokapäiväistä toimintaa. Tarkempia lisätietoja kansainvälisestä toiminnasta saat kv-koordinaattorilta: Hannu Koivisto, hannu.koivisto(at)raseko.fi, puh. 044 705 7696.

Jatko-opintomahdollisuudet: Ammatillinen perustutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Lisäkoulutusta voi hankkia myös ammattitutkintojen (esimerkiksi ravintolakokin ammattitutkinto, suurtalouskokin at) tai erikoisammattitutkintojen (esim. hotelli-, ravintola- ja suurtalousesimiehen erikoisammattitutkinto) avulla sekä erilaisissa muissa täydennyskoulutuksissa.

Opinto-ohjaaja: Arja Asunmaa, arja.asunmaa(at)raseko.fi, puh.  040 583 8872

Lue lisää alasta: Matkailuala Ammattinetissä

Tutkinnon perusteet (OPH): https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/1571589/ops/tiedot

Matkailupalvelujen tuottaja