Levyseppähitsaaja

Levyseppahitsaaja

Metallialan ammateissa tarvitaan koneiden ja materiaalien tuntemusta sekä huolellisuutta, laatutietoisuutta ja yhteistyötaitoja.


Suoritettava tutkinto: Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto, levyseppähitsaaja (valmistustekniikan osaamisala) (katso muut osaamisala/ammattialavaihtoehdot: asentaja ja koneistaja)

Kone- ja tuotantotekniikkaa voi opiskella peruskoulupohjaisen koulutuksena Raision Eeronkujan toimipisteessä. Aloituspaikkoja kaikilla osaamisaloilla on yhteensä 36 (v. 2017). Hakeutuminen tutkintonimikekohtaisiin opintoihin tapahtuu ensimmäisen opiskeluvuoden keväällä.


eu_esr_fi

vipuvoimaaeulta

innostamo

Vetovoimaa teknologialoille!

Opintojen sisältö:
Tutkinnon kokonaislaajuus on 180 osaamispistettä
• Ammatilliset tutkinnon osat 135 osp
• Yhteiset tutkinnon osat 35 osp
• Vapaasti valittavat tutkinnon osat 10 osp

Opinnoissa painotetaan käytännön tekemistä nykyaikaisilla laitteilla. Ensimmäisen opiskeluvuoden sisältö on kaikille sama: koneistuksen, levytöiden ja hitsauksen sekä asennuksen ja automaation perustyöt. Näin kaikki opiskelijat saavat ennen osaamis- ja ammattialan valintaa kuvan siitä, mitä eri alojen opinnot sisältävät. Hakeutuminen tutkintonimikekohtaisiin opintoihin tapahtuu ensimmäisen opiskeluvuoden keväällä.

Osaamisalan valinnan jälkeen erikoistutaan joko  huolto- ja kunnossapitoasennuksiin (kunnossapitoasentaja), sorvaukseen, jyrsintään ja koneistukseen (koneistaja) tai hitsaukseen ja levy- ja rakennetöihin (levyseppähitsaaja). Tutkintoon sisältyy runsaasti työssäoppimista, josta osan voi halutessaan suorittaa ulkomailla.

Opiskelija suorittaa opiskelunsa aikana myös hätäensiapu-, työturvallisuus- ja tulityökorttikoulutukset.


Työllistyminen: Työpaikkoja tarjoavat pääasiassa konepajat, metalliverstaat, telakat ja erilaiset teollisuuden yritykset.

Levyseppähitsaaja valmistaa sekä tietokoneohjatuilla koneilla että perinteisillä menetelmillä työpiirustusten mukaisia tuotteita, kuten koneiden ja laitteiden osia, säiliöitä ja muita teräsrakenteita. Levysepän töihin kuuluvat myös monenlaiset levyjen leikkaus-, muovaus- ja liitostyöt. Levyjä leikataan erilaisilla menetelmillä kuten esimerkiksi laserleikkauksella. Levyjä voidaan taivuttaa käsityönä ja tietokoneohjatulla taivutuskoneella. Hitsaustöissä pitää tuntea erilaiset materiaalit ja niiden käsittely kuten esimerkiksi käytettävät kaasut.

Ajantasaista tietoa työllisyydestä aloittain ja alueittain saat Valtioneuvoston ja Tilastokeskuksen Findikaattori-palvelusta: http://www.findikaattori.fi/fi

Ammatteja: hitsaaja, levyseppähitsaaja, kokoonpanija, tuotantotyöntekijä


Kansainvälistyminen: Raseko tarjoaa opiskelijoilleen monipuoliset mahdollisuudet kartuttaa kansainvälistä kokemusta opintojen aikana. Opiskelijat voivat lähteä työssäoppimaan useaan eri maahan. Rasekolla on tällä hetkellä yhteistyökumppaneita alasta riippuen useissa Euroopan maissa (mm. Espanjassa, Pohjois-Irlannissa ja Saksassa) sekä Aasiassa (mm. Kiinassa). Ulkomaanjakso parantaa opiskelijan ammattitaitoa sekä lisää kielitaitoa ja vieraiden kulttuurien tuntemusta.

Myös erilaiset projektit ja toiminnan kehittäminen verkostoitumalla kansainvälisesti ovat osa Rasekon jokapäiväistä toimintaa. Tarkempia lisätietoja kansainvälisestä toiminnasta saat kv-koordinaattorilta: Hannu Koivisto, hannu.koivisto(at)raseko.fi, puh. 044 705 7696.

Kaksoistutkinnossa suoritetaan yhtäaikaisesti sekä ammatillinen perustutkinto että ylioppilastutkinto. . Yo-tutkinto suoritetaan neljässä aineessa ja opinnot toteutetaan Raision lukiossa. Lue lisää täältä.

Jatko-opintomahdollisuudet: Ammatillinen perustutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin (insinööri AMK) ja yliopistoihin. Lisäkoulutusta voi hankkia myös ammattitutkintojen (esim. hissiasentajan ammattitutkinto) tai erikoisammattitutkintojen (esim. hitsaajamestarin erikoisammattitutkinto) avulla sekä erilaisissa muissa täydennyskoulutuksissa.


Opinto-ohjaaja: Eeva-Mari Kallio, eeva-mari.kallio(at)raseko.fi, puh. 044 705 7616
Koulutuspäällikkö: Harri Simola, harri.simola(at)raseko.fi, puh. 044 705 7630

Lue lisää ammatista täältä: http://www.ammattinetti.fi/haastattelut/detail/69_haastattelu;?link=true
Linkki tutkinnon perusteisiin (OPH): https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/selaus/perusteinfo/1978990

Opiskelen Raision ammattiopistossa metallialaa, koska

”Ainoa minua kiinnostava ala on metalli. Täällä kiinnostavat tekeminen, koneet, laitteet, hitsaus, työstö ja automaatio.”
”Metallissa kiinnostaa monipuolisuus.”
”Olen metallialalla, koska olen kiinnostunut metallituotteiden käsittelystä ja haen täältä hyvää pohjaa tulevaisuuden jatko-opintoihin.”