Lähihoitaja

Lähihoitaja

Lähihoitaja työskentelee lähellä ihmistä: työtehtävät käsittävät ihmisen hoidon ja hoivan vauvasta vanhukseen. Työssä menestyminen edellyttää vahvaa ammatillista ja eettistä tietämystä ja ihmissuhde- ja vuorovaikutustaitojen hallintaa.


Suoritettava tutkinto: Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja

Osaamialavaihtoehdot: Lasten ja nuorten hoito ja kasvatus / Mielenterveys- ja päihdetyö / Sairaanhoito ja huolenpito / Vanhustyö.

Lähihoitajaksi voi opiskella Raisiossa Juhaninkujan toimipisteessä joko pk- tai yo-pohjaisena koulutuksena. Aloituspaikkoja pk 48 ja yo 24 (v. 2017).

Avasimme Opintopolkuun lisähaun (4 paikkaa) yo-linjalle, hae 1.8.2017 mennessä tästä >>

lahihoitajat_aiko_verenpaine

Opintojen sisältö:
Tutkinnon kokonaislaajuus on 180 osaamispistettä
• Ammatilliset tutkinnon osat 135 osp
• Yhteiset tutkinnon osat 35 osp
• Vapaasti valittavat tutkinnon osat 10 osp

Opintojen kaksi ensimmäistä vuotta opiskellaan kasvatukseen, kuntoutukseen ja hoitamiseen liittyviä tietoja ja taitoja. Ylioppilailla nämä opinnot kestävät vuoden. Viimeisen opiskeluvuoden osaamisalavaihtoehdot ovat: lasten ja nuorten hoito ja kasvatus, mielenterveys- ja päihdetyö, sairaanhoito ja huolenpito sekä vanhustyö. Lähihoitajaopintoihin sisältyy teoriaopintojen lisäksi työssäoppimista, josta osan voi halutessaan suorittaa myös ulkomailla.

Soveltuvuuskoe: Kaikki pääsyvaatimukset täyttävät hakijat kutsutaan maksulliseen (57 euroa) ti 16.5.2017 järjestettävään soveltuvuuskokeeseen.

Psykologitiimi Päämäärä Oy:n järjestämä soveltuvuuskoe tutkii hakijan motivaatiota, sosiaalisia valmiuksia ja oppimis- ja työskentelyvalmiuksia.

Oppimisvalmiustesteillä tutkitaan mm. tarkkaavaisuutta ja havainnointikykyä, ymmärtävää lukemista, matemaattista- ja loogista päättelykykyä sekä hahmotus- ja ideointikykyä. Työskentely- ja sosiaalisista valmiuksista tutkitaan mm. luonteenominaisuuksia sekä toimintatapoja. Psykologin haastattelulla tutkitaan erityisesti hakijan motivaatiota alalle ja opiskeluun.


Työllistyminen: Lähihoitaja voi työskennellä erilaisissa sosiaali- tai terveydenhuollon yksiköissä, joita ovat mm. päiväkoti, perhekoti, mielenterveys- ja päihdetyön yksikkö, terveyskeskus, pitkäaikaissairaanhoito, vanhainkoti, sairaala, palvelukoti ja kotihoito.

Ajantasaista tietoa työllisyydestä aloittain ja alueittain saat Valtioneuvoston ja Tilastokeskuksen Findikaattori-palvelusta: http://www.findikaattori.fi/fi

Ammatteja: lähihoitaja, lastenhoitaja, henkilökohtainen avustaja, koulunkäynnin ohjaaja, päihdetyöntekijä, mielenterveyshoitaja, vanhustyöntekijä


Kansainvälistyminen: Raseko tarjoaa opiskelijoilleen monipuoliset mahdollisuudet kartuttaa kansainvälistä kokemusta opintojen aikana. Opiskelijat voivat lähteä työssäoppimaan useaan eri maahan. Rasekolla on tällä hetkellä yhteistyökumppaneita alasta riippuen useissa Euroopan maissa (mm. Espanjassa, Pohjois-Irlannissa ja Saksassa) sekä Aasiassa (mm. Kiinassa ja Thaimaassa). Ulkomaanjakso parantaa opiskelijan ammattitaitoa sekä lisää kielitaitoa ja vieraiden kulttuurien tuntemusta.

Myös erilaiset projektit ja toiminnan kehittäminen verkostoitumalla kansainvälisesti ovat osa Rasekon jokapäiväistä toimintaa. Tarkempia lisätietoja kansainvälisestä toiminnasta saat kv-koordinaattorilta: Hannu Koivisto, hannu.koivisto(at)raseko.fi, puh. 044 705 7696.

Kaksoistutkinnossa suoritetaan yhtäaikaisesti sekä ammatillinen perustutkinto että ylioppilastutkinto. Yo-tutkinto suoritetaan neljässä aineessa ja opinnot toteutetaan Raision lukiossa.  Lue lisää täältä.

Jatko-opintomahdollisuudet: Ammatillinen perustutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin (esim. sairaanhoitaja AMK) ja yliopistoihin. Lisäkoulutusta voi hankkia myös ammattitutkintojen (esimerkiksi päihdetyön ammattitutkinto) tai erikoisammattitutkintojen (esim. vanhustyön erikoisammattitutkinto) avulla sekä erilaisissa muissa täydennyskoulutuksissa.


Opinto-ohjaaja: Taru Laaksonen, taru.laaksonen(at)raseko.fi, puh. 044 705 7451
Koulutuspäällikkö: Heidi Koskela, heidi.koskela(at)raseko.fi, puh. 044 705 7547

Lue lisää alasta täältä: http://www.ammattinetti.fi/ammatit/detail/239_ammatti

Tutkinnon perusteet (OPH) löydät täältä: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/1724172/ops/tiedot

Opiskelen Rasekossa lähihoitajaksi, koska

 ”Opettajat kohtelevat meitä ihmisinä. Luokka on ihana. Opiskelu on mielekästä.”
”Opiskelemme täällä tosissaan, mutta pilke silmäkulmassa.”
”Työllistymismahdollisuudet ovat hyvät!”