Koneistaja

Koneistajatytto

Metallialan ammateissa tarvitaan koneiden ja materiaalien tuntemusta sekä huolellisuutta, laatutietoisuutta ja yhteistyötaitoja.


Suoritettava tutkinto: Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto, koneistaja (valmistustekniikka) (katso muut vaihtoehdot: levyseppähitsaaja ja asentaja)

Kone- ja tuotantotekniikkaa voi opiskella peruskoulupohjaisen koulutuksena Raision Eeronkujan toimipisteessä. Aloituspaikkoja kaikille osaamisaloille on yhteensä 36 (v. 2017).


eu_esr_fi

vipuvoimaaeulta

innostamo

Vetovoimaa teknologialoille!

Opintojen sisältö:
Tutkinnon kokonaislaajuus on 180 osaamispistettä
• Ammatilliset tutkinnon osat 135 osp
• Yhteiset tutkinnon osat 35 osp
• Vapaasti valittavat tutkinnon osat 10 osp

Opinnoissa painotetaan käytännön tekemistä nykyaikaisilla laitteilla. Ensimmäisen opiskeluvuoden sisältö on kaikille sama: koneistuksen, levytöiden ja hitsauksen sekä asennuksen ja automaation perustyöt. Näin kaikki opiskelijat saavat ennen koulutusohjelman valintaa kuvan siitä, mitä eri koulutusohjelmien opinnot sisältävät. Hakeutuminen tutkintonimikekohtaisiin opintoihin tapahtuu ensimmäisen opiskeluvuoden keväällä.

Osaamisalan valinnan jälkeen erikoistutaan joko  sorvaukseen, jyrsintään ja koneistukseen (koneistaja), hitsaukseen ja levy- ja rakennetöihin (levyseppähitsaaja) tai huolto- ja kunnossapitoasennuksiin (kunnossapitoasentaja). Työssäoppiminen on osa tutkintoa ja sen laajuus on vähintään 30 osaamispistettä. Raision ammattiopistolla on yli sata kumppania Raisiossa ja lähialueella, joissa opiskelijat suorittavat työssäoppimisjaksonsa. Opiskelija voi halutessaan suorittaa osan työssäoppimisjaksostaan ulkomailla.

Opiskelija suorittaa opiskelunsa aikana myös hätäensiapu-, työturvallisuus- ja tulityökorttikoulutukset.


Työllistyminen: Työpaikkoja tarjoavat pääasiassa konepajat, metalliverstaat, telakat ja erilaiset teollisuuden yritykset.

Koneistaja valmistaa pääasiassa metallisia kappaleita ja koneen osia erilaisten työstömenetelmien avulla. Tämän päivän tekniikkaa ovat tietokoneohjatut työstökoneet, mutta myös perinteisten koneiden osaaminen on välttämätöntä. Koneistajan on osattava myös pneumatiikkaa ja hydrauliikkaa sekä erilaisia kunnossapitotöitä.

Ajantasaista tietoa työllisyydestä aloittain ja alueittain saat Valtioneuvoston ja Tilastokeskuksen Findikaattori-palvelusta: http://www.findikaattori.fi/fi

Ammatteja: kokoonpanija, tuotantotyöntekijä, koneistaja


Kansainvälistyminen: Raseko tarjoaa opiskelijoilleen monipuoliset mahdollisuudet kartuttaa kansainvälistä kokemusta opintojen aikana. Opiskelijat voivat lähteä työssäoppimaan useaan eri maahan. Rasekolla on tällä hetkellä yhteistyökumppaneita alasta riippuen useissa Euroopan maissa (mm. Espanjassa, Pohjois-Irlannissa ja Saksassa) sekä Aasiassa (mm. Kiinassa). Ulkomaanjakso parantaa opiskelijan ammattitaitoa sekä lisää kielitaitoa ja vieraiden kulttuurien tuntemusta.

Myös erilaiset projektit ja toiminnan kehittäminen verkostoitumalla kansainvälisesti ovat osa Rasekon jokapäiväistä toimintaa. Tarkempia lisätietoja kansainvälisestä toiminnasta saat kv-koordinaattorilta: Hannu Koivisto, hannu.koivisto(at)raseko.fi, puh. 044 705 7696.

Kaksoistutkinnossa suoritetaan yhtäaikaisesti sekä ammatillinen perustutkinto että ylioppilastutkinto.  Yo-tutkinto suoritetaan neljässä aineessa ja opinnot toteutetaan Raision lukiossa. Lue lisää täältä.

Jatko-opintomahdollisuudet: Ammatillinen perustutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin (insinööri AMK) ja yliopistoihin. Lisäkoulutusta voi hankkia myös ammattitutkintojen (esim. hissiasentajan ammattitutkinto) tai erikoisammattitutkintojen (esim. hitsaajamestarin erikoisammattitutkinto) avulla sekä erilaisissa muissa täydennyskoulutuksissa.


Opinto-ohjaaja: Eeva-Mari Kallio, eeva-mari.kallio(at)raseko.fi, puh. 044 705 7616
Koulutuspäällikkö: Harri Simola, harri.simola(at)raseko.fi, puh. 044 705 7630

Lue lisää ammatista: http://www.ammattinetti.fi/ammatit/detail/508_ammatti
Linkki tutkinnon perusteisiin (OPH): https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/selaus/perusteinfo/1978990

Opiskelen Raision ammattiopistossa metallialaa, koska

”Ainoa minua kiinnostava ala on metalli. Täällä kiinnostavat tekeminen, koneet, laitteet, hitsaus, työstö ja automaatio.”
”Metallissa kiinnostaa monipuolisuus.”
”Olen metallialalla, koska olen kiinnostunut metallituotteiden käsittelystä ja haen täältä hyvää pohjaa tulevaisuuden jatko-opintoihin.”