ICT-asentaja

Huom! Ala ei ole mukana yhteishaussa keväällä 2018.

ict-palvelinasennus

Huom! Ala ei ole mukana yhteishaussa keväällä 2018.

Tieto- ja tietoliikennetekniikka vastaa yhteiskunnan toimintoja tukevien tieto- ja tietoliikennejärjestelmien rakentamisesta, ylläpidosta ja niiden laadukkaasta toiminnasta.

Suoritettava tutkinto: Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto, ICT-asentaja, tieto- ja tietoliikennetekniikan koulutusohjelma


Tieto- ja tietoliikennetekniikkaa voi opiskella peruskoulupohjaisena koulutuksena Raision Eeronkujan toimipisteessä. Huom! Ala ei ole mukana yhteishaussa keväällä 2018.


Opintojen sisältö:
Tutkinnon kokonaislaajuus on 180 osaamispistettä
• Ammatilliset tutkinnon osat 135 osp
• Yhteiset tutkinnon osat 35 osp
• Vapaasti valittavat tutkinnon osat 10 osp

ICT-asentajakoulutuksen alkuvaiheen opinnot sisältävät tietoliikenteen ja tietokoneiden sekä elektroniikan perustehtäviä työkalujen ja mittalaitteiden tuntemisesta perussähköasennuksiin sekä elektronisten laitteiden ja tietoliikenneverkkojen hallintaan.  Toisena ja kolmantena vuonna syvennytään tietokone- ja tietoliikenneasennuksiin, kaapelointiin ja palvelinjärjestelmien tuntemiseen. Myös sähkötyöturvallisuuteen ja tietoturva-asioiden tuntemiseen kiinnitetään huomiota. Työssäoppimisjaksojen aikana syvennetään osaamista aidoissa työympäristöissä. Osan työssäoppimisesta voi halutessaan suorittaa myös ulkomailla.

Opintojen aikana suoritetaan myös sähkötyöturvallisuus-, hätäensiapu-, työturvallisuus- ja tulityökorttikoulutukset.


Työllistyminen: ICT-asentajat asentavat, huoltavat ja ylläpitävät tietojärjestelmiä ja –verkkoja. Työtehtävät vaihtelevat laitteiden valmistuksesta niiden asennus-, huolto- ja korjaustöihin sekä tietoverkkojen rakentamisesta konfigurointiin. Osa työstä on perussähköasennustyötä.

ICT-asentajan tulee sisäistää turvallisuusmääräysten mukaiset työtavat ja ymmärtää tietojenkäsittelyyn liittyvät salassapitomääräykset. Työpaikkoja tarjoavat mm. sähköteollisuus ja teleoperaattorit sekä tietokone- ja tietoliikennelaitteita asentavat ja ylläpitävät yritykset.

Ajantasaista tietoa työllisyydestä aloittain ja alueittain saat Valtioneuvoston ja Tilastokeskuksen Findikaattori-palvelusta: http://www.findikaattori.fi/fi

Ammatteja: tietoliikenneasentaja, asentaja, kokoonpanija, asiakastuki, tietotekniikkamyyjä


Kansainvälistyminen: Raseko tarjoaa opiskelijoilleen monipuoliset mahdollisuudet kartuttaa kansainvälistä kokemusta opintojen aikana. Opiskelijat voivat lähteä työssäoppimaan useaan eri maahan. Rasekolla on tällä hetkellä yhteistyökumppaneita alasta riippuen useissa Euroopan maissa (mm. Espanjassa, Pohjois-Irlannissa ja Saksassa) sekä Aasiassa (mm. Kiinassa). Ulkomaanjakso parantaa opiskelijan ammattitaitoa sekä lisää kielitaitoa ja vieraiden kulttuurien tuntemusta.

Myös erilaiset projektit ja toiminnan kehittäminen verkostoitumalla kansainvälisesti ovat osa Rasekon jokapäiväistä toimintaa. Tarkempia lisätietoja kansainvälisestä toiminnasta saat kv-koordinaattorilta: Hannu Koivisto, hannu.koivisto(at)raseko.fi, puh. 044 705 7696.

Kaksoistutkinnossa suoritetaan yhtäaikaisesti sekä ammatillinen perustutkinto että ylioppilastutkinto. Yo-tutkinto suoritetaan neljässä aineessa ja opinnot toteutetaan Raision lukiossa. Lue lisää täältä.

Jatko-opintomahdollisuudet: Ammatillinen perustutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin (insinööri amk) ja yliopistoihin. Lisäkoulutusta voi hankkia myös ammattitutkintojen (esim. tietokoneasentajan ammattitutkinto) tai erikoisammattitutkintojen (esim. tietoliikenneyliasentajan erikoisammattitutkinto) avulla sekä erilaisissa muissa täydennyskoulutuksissa.


Opinto-ohjaaja: Eeva-Mari Kallio, eeva-mari.kallio(at)raseko.fi, puh. 044 705 7616
Koulutuspäällikkö: Erjo Nojonen, erjo.nojonen(at)raseko.fi, puh. 044 705 7667

Lue lisää ICT-asentajan ammatista täältä: http://www.ammattinetti.fi/ammatit/detail/539_ammatti

Tutkinnon perusteet löydät täältä:  https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/3397335/reformi/tiedot

Opiskelen Rasekossa ICT-asentajaksi, koska

Mielenkiintoinen ala. Jatko-opinnot harkinnassa.