Automaatioasentaja

Sahkokaapilla

Automaatio lisääntyy kaikilla aloilla. Sen toteuttaminen vaatii osaavia ja alasta innostuneita työntekijöitä!

Suoritettava tutkinto: Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, automaatioasentaja, sähkö- ja automaatiotekniikan koulutusohjelma

Haku yhteishaussa 21.2. – 14.3.2017 tästä >>


Sähkö- ja automaatiotekniikkaa voi opiskella peruskoulupohjaisena koulutuksena Raision Eeronkujan toimipisteessä. Aloituspaikkoja 19 (v. 2017).

Opintojen sisältö:
Tutkinnon kokonaislaajuus on 180 osaamispistettä
• Ammatilliset tutkinnon osat 135 osp
• Yhteiset tutkinnon osat 35 osp
• Vapaasti valittavat tutkinnon osat 10 osp

Opintojen alussa perehdytään sähkö- ja työturvallisuusasioihin sekä elektroniikan ja sähkötekniikan perusteisiin, työkaluihin ja asennustekniikoihin sekä sähkökäyttöisten pienkoneiden korjaukseen.  Toisena ja kolmantena vuonna opinnoissa syvennytään sähkön tuotannon, siirto- ja jakelutekniikan periaatteisiin sekä prosessiautomaatioon. Opiskelu on käytännönläheistä ja sisältää runsaasti harjoituksia oppilaitoksen työtiloissa ja rakennustyömailla. Työssäoppimisjaksojen aikana syvennetään osaamista aidoissa työympäristöissä. Osan työssäoppimisesta voi halutessaan suorittaa myös ulkomailla.

Opintojen aikana suoritetaan myös sähkötyöturvallisuus-, hätäensiapu-, työturvallisuus- ja tulityökorttikoulutukset.

Työllistyminen: Automaatioasentajan työympäristö on teollisuuden tuotantolaitos, konepaja tai rakennus. Työtehtäviä ovat teollisuudessa ja erilaisissa kiinteistöissä olevien automaatiojärjestelmien asentaminen, käyttöönotto ja kunnossapito. Automaatioasentajan tehtäviin kuuluvat myös perussähkötyöt sekä turvallisuutta ja mukavuutta lisäävien järjestelmien asennukset ja ylläpidot omakoti-, rivi- ja kerrostaloissa. Asentaja tarvitsee työssään teknistä osaamista, huolellisuutta ja ongelmanratkaisutaitoja sekä asiakaspalveluhenkisyyttä.

Ajantasaista tietoa työllisyydestä aloittain ja alueittain saat Valtioneuvoston ja Tilastokeskuksen Findikaattori-palvelusta: http://www.findikaattori.fi/fi

Ammatteja: automaatioasentaja, elektroniikka-asentaja, sähköasentaja, hissiasentaja

Kansainvälistyminen: Raseko tarjoaa opiskelijoilleen monipuoliset mahdollisuudet kartuttaa kansainvälistä kokemusta opintojen aikana. Opiskelijat voivat lähteä työssäoppimaan useaan eri maahan. Rasekolla on tällä hetkellä yhteistyökumppaneita alasta riippuen useissa Euroopan maissa (mm. Espanjassa, Pohjois-Irlannissa ja Saksassa) sekä Aasiassa (mm. Kiinassa). Ulkomaanjakso parantaa opiskelijan ammattitaitoa sekä lisää kielitaitoa ja vieraiden kulttuurien tuntemusta.

Myös erilaiset projektit ja toiminnan kehittäminen verkostoitumalla kansainvälisesti ovat osa Rasekon jokapäiväistä toimintaa. Tarkempia lisätietoja kansainvälisestä toiminnasta saat kv-koordinaattorilta: Hannu Koivisto, hannu.koivisto(at)raseko.fi, puh. 044 705 7696.

Kaksoistutkinnossa suoritetaan yhtäaikaisesti sekä ammatillinen perustutkinto että ylioppilastutkinto. Yo-tutkinto suoritetaan neljässä aineessa ja opinnot toteutetaan Raision lukiossa. Lue lisää täältä.

Jatko-opintomahdollisuudet: Ammatillinen perustutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin (insinööri amk) ja yliopistoihin. Lisäkoulutusta voi hankkia myös ammattitutkintojen (esim. sähköasentajan ammattitutkinto) tai erikoisammattitutkintojen (esim. sähköyliasentajan erikoisammattitutkinto) avulla sekä erilaisissa muissa täydennyskoulutuksissa.

Opinto-ohjaaja: Eeva-Mari Kallio, eeva-mari.kallio(at)raseko.fi, puh. 0044 705 7616
Koulutuspäällikkö: Kimmo Keinästö, kimmo.keinasto(at)raseko.fi, puh. 044 705 7661

Tutkinnon perusteisiin (OPH) voit tutustua täällä: http://www.oph.fi/download/162889_sahko_ja_automaatiotekniikan_pt_01082015.pdf

Opiskelen Raision ammattiopistossa automaatioasentajaksi, koska

”Halusin sähköalalle, koska tällä alalla on korkea työllisyys ja hyvät palkat.”
”Ala on haastava ja kiinnostava!”