Mittatilausompelija

 

 

Huom! Sivut päivityksen alla!


Vaatetusalan artesaani osaa suunnitella ja valmistaa yksilöllisiä vaatteita sekä käyttää vaatetusalan koneita ja laitteita, oikeita työmenetelmiä ja materiaaleja suunnitelmien mukaan.

Suoritettava tutkinto: Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, artesaani, tuotteen suunnittelun ja valmistuksen osaamisala.

Vaatetusalan opintoja voi suorittaa Raision Purokadun toimipisteessä joko peruskoulu- tai ylioppilaspohjaisena koulutuksena. Aloituspaikkoja pk 4 ja yo 4 (v. 2017). Koulutus alkaa 10.8.2017.

Huom! Nyt voit suorittaa myös kaksoistutkinnon! Lue lisää alempaa!

Kevään 2017 haku on päättynyt.

Opinto-ohjaaja Heli Aaltonen, heli.aaltonen(at)raseko.fi, puh. 040 566 3019


Opintojen sisältö:
Tutkinnon kokonaislaajuus on 180 osaamispistettä
• Ammatilliset tutkinnon osat 135 osp
• Yhteiset tutkinnon osat 35 osp
• Vapaasti valittavat tutkinnon osat 10 osp

Vaatetusalan arteesaanin opinnoissa tutustutaan vaatteen valmistuksen teoriaan ja käytäntöön sekä visuaaliseen ilmaisuun. Opinnoissa painottuvat asiakaslähtöinen työskentely, vaatteen kaavoitus, valmistusprosessin suunnittelu ja tekninen toteutus. Koulutuksessa otetaan huomioon niin perinteiset menetelmät kuin modernit digitaaliset työkalut ja ajankohtaiset ilmiöt.

Tutkinnon kaikille pakolliset osat ovat Asiakaslähtöinen valmistaminen, Kulttuurilähtöinen valmistaminen, Tuotteen suunnittelu ja Tuotteen valmistaminen. Lisäksi suoritetaan valinnaisia omaa ammatillista suuntautumista tukevia tutkinnon osia.


Kaksoistutkinnossa suoritetaan yhtäaikaisesti sekä ammatillinen perustutkinto että ylioppilastutkinto. Yo-tutkinto suoritetaan neljässä aineessa ja opinnot toteutetaan Raision lukiossa.  Lue lisää täältä.


Kustannukset:
Ammatillinen peruskoulutus on maksutonta.
Opinnoista aiheutuu alakohtaisia kustannuksia, esim. töiden materiaaleista, oppikirjoista ja työvälineistä.

Työllistyminen:
Vaatetusalan artesaani voi toimia itsenäisenä yrittäjänä tai toisen palveluksessa vaatteiden valmistajana, korjausompelun tehtävissä tai myyntitöissä. Alan työllistäjät ovat pienet ja keskisuuret yritykset ja alihankintatyö. Työpaikkoja on ompelimoissa, puvustamoissa, ohjaus- ja neuvontatehtävissä sekä vaatteiden huolto- ja korjausompelutehtävissä. Vaatetusalan artesaani voi työskennellä myös kaupan alalla asiakaspalvelutehtävissä sekä jonkin verran muilla teollisuuden aloilla.

Ajantasaista tietoa työllisyydestä aloittain ja alueittain saat Valtioneuvoston ja Tilastokeskuksen Findikaattori-palvelusta: http://www.findikaattori.fi/fi

Ammatteja: mitta- ja ateljeeompelija, korjausompelija, puvustonhoitaja, myyjä, ohjaaja, taidekäsityöläinen, yrittäjä, pukusuunnittelijan assistentti


 
Kansainvälistyminen: Raseko tarjoaa opiskelijoilleen monipuoliset mahdollisuudet kartuttaa kansainvälistä kokemusta opintojen aikana. Opiskelijat voivat lähteä työssäoppimaan useaan eri maahan. Rasekolla on tällä hetkellä yhteistyökumppaneita alasta riippuen useissa Euroopan maissa (mm. Espanjassa, Pohjois-Irlannissa, Islannissa ja Saksassa) sekä Aasiassa (mm. Kiinassa). Ulkomaanjakso parantaa opiskelijan ammattitaitoa sekä lisää kielitaitoa ja vieraiden kulttuurien tuntemusta.

Myös erilaiset projektit ja toiminnan kehittäminen verkostoitumalla kansainvälisesti ovat osa Rasekon jokapäiväistä toimintaa. Tarkempia lisätietoja kansainvälisestä toiminnasta saat kv-koordinaattorilta: Hannu Koivisto, hannu.koivisto(at)raseko.fi, puh. 044 705 7696.

Jatko-opintomahdollisuudet: Ammatillinen perustutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin (vestonomi AMK) ja yliopistoihin. Lisäkoulutusta voi hankkia myös ammattitutkintojen (esim. vaatetusalan ammattitutkinto) ja erikoisammattitutkintojen (esim. vaatetusalan erikoisammattitutkinto) avulla sekä erilaisissa muissa täydennyskoulutuksissa.

Opinto-ohjaaja: Heli Aaltonen, heli.aaltonen(at)raseko.fi, puh. 040 566 3019

Lisätietoja alasta voit lukea täältä: http://www.koulutus.fi/haku/vaatetusala tai www.ammattinetti.fi/ammattialat

Tutkinnon perusteisiin (OPH) voit tutustua täällä: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/1715117/ops/tiedot

 Opiskelen Rasekossa vaatetusalan artesaaniksi, koska

”Ala on kiinnostanut minua aina. Nyt halusin toteuttaa unelmani. Haluan toimia yrittäjänä ja tässä voin yhdistää luovuutta, kaupallisuutta ja tehdä työstäni itseni näköisen!”
”Pidän tästä alasta ja luovasta työstä. Ja meillä on ihanat opettajat!”
”Mielenkiintoni käsitöihin on kasvanut koko ajan. Haluan oppia lisää valmistuksesta ja erilaisista tekniikoista.”