Designtekstiilien valmistaja

Tekstiiliartesaani

Huom! Sivut päivityksen alla!


Tekstiilialan artesaani osaa suunnitella ja valmistaa yksilöllisiä tekstiilituotteita sisustus- ja asustekäyttöön.  

 Opiskelen Rasekossa tekstiilialan artesaaniksi, koska

”Maailma jotenkin johdatti minut tänne ja nyt ymmärrän miksi: täällä pääsee luovuus valloilleen!”
”Laaja opetus muihin alan kouluihin verrattuna.”
”Toteutan unelmaa.”

Suoritettava tutkinto: Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, artesaani, tuotteen suunnittelun ja valmistuksen osaamisala.

Tekstiilialan artesaaniopintoja voi suorittaa Raision Juhaninkujan toimipisteessä joko peruskoulu- tai ylioppilaspohjaisena koulutuksena. Aloituspaikkoja pk 4 ja yo 4 (v. 2017). Koulutus alkaa 10.8.2017.

Huom! Nyt voit suorittaa myös kaksoistutkinnon! Lue lisää alempaa!

Haku kevään 2017 yhteishaussa on päättynyt. Voit hakeutua mukaan vielä suoraan oppilaitokseen. Ota yhteyttä

Opinto-ohjaaja Heli Aaltonen, heli.aaltonen(at)raseko.fi, puh. 040 566 3019
Ammattiopettaja Susanna Sallinen, susanna.sallinen(at)raseko.fi, puh. 044 705 7591

 


Opintojen sisältö:
Tutkinnon kokonaislaajuus on 180 osaamispistettä
• Ammatilliset tutkinnon osat 135 osp
• Yhteiset tutkinnon osat 35 osp
• Vapaasti valittavat tutkinnon osat 10 osp

Opinnoissa tutustutaan monipuolisesti tekstiilialan materiaaleihin ja työmenetelmiin. Tuotteita toteutetaan kutoen, kangasta painaen,  värjäten ja huovuttamalla sekä eri alan erikoistekniikoita hyödyntäen. Perustaitoja täydennetään digitaalisilla työmenetelmillä: kankaan valmistamista jacquard-kudontakoneella ja tietokoneohjatuilla kangaspuilla.

Opinnoissa painottuu materiaalien, värien ja pintarakenteiden tuntemus. Koulutuksessa otetaan huomioon asiakaslähtöinen työskentely ja yrittäjyys. Oman yrityksen perustamiseen kannustetaan tarjoamalla opiskelijalle mahdollisuus valita opintokokonaisuuksia yrittäjyydestä.

Tutkinto koostuu seuraavista tutkinnon osista: Asiakaslähtöinen valmistaminen, Kulttuurilähtöinen valmistaminen, Tuotteen suunnittelu ja Tuotteen valmistaminen. Lisäksi suoritetaan valinnaisia omaa ammatillista suuntautumista tukevia tutkinnon osia.

Kaksoistutkinnossa suoritetaan yhtäaikaisesti sekä ammatillinen perustutkinto että ylioppilastutkinto. Yo-tutkinto suoritetaan neljässä aineessa ja opinnot toteutetaan Raision lukiossa.  Lue lisää täältä.


Kustannukset:
Ammatillinen peruskoulutus on maksutonta.
Opinnoista aiheutuu alakohtaisia kustannuksia, esim. töiden materiaaleista, oppikirjoista ja työvälineistä.

Työllistyminen:
Tekstiilialan artesaani on taitava tekijä, joka hallitsee työhönsä kuuluvan prosessin. Koulutuksen laaja-alaisuus mahdollistaa työskentelyn erilaisissa valmistuksen, myynnin tai ohjauksen tehtävissä joko toisen palveluksessa tai itsenäisenä yrittäjänä.

Ajantasaista tietoa työllisyydestä aloittain ja alueittain saat Valtioneuvoston ja Tilastokeskuksen Findikaattori-palvelusta: http://www.findikaattori.fi/fi

Ammatteja: yrittäjä, myyjä, sisustusmyyjä, ohjaaja, käsityöläinen

Artesaanit_IslannissaKansainvälistyminen: Raseko tarjoaa opiskelijoilleen monipuoliset mahdollisuudet kartuttaa kansainvälistä kokemusta opintojen aikana. Opiskelijat voivat lähteä työssäoppimaan useaan eri maahan. Rasekolla on tällä hetkellä yhteistyökumppaneita alasta riippuen useissa Euroopan maissa (mm. Espanjassa, Pohjois-Irlannissa ja Saksassa) sekä Aasiassa (mm. Kiinassa). Ulkomaanjakso parantaa opiskelijan ammattitaitoa sekä lisää kielitaitoa ja vieraiden kulttuurien tuntemusta.

Myös erilaiset projektit ja toiminnan kehittäminen verkostoitumalla kansainvälisesti ovat osa Rasekon jokapäiväistä toimintaa. Tarkempia lisätietoja kansainvälisestä toiminnasta saat kv-koordinaattorilta: Hannu Koivisto, hannu.koivisto(at)raseko.fi, puh. 044 705 7696 tai alan kv-vastaavalta: Inna Ahlqvist, inna.ahlqvist (at) raseko.fi, puh. 044 705 7573.

Tutustu Islannissa työssäoppimassa olleiden artesaaniopiskelijoiden blogiin: http://onedoesnotsimplyiceland.blogspot.fi/

Jatko-opintomahdollisuudet: Ammatillinen perustutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin (muotoilija AMK) ja yliopistoihin. Lisäkoulutusta voi hankkia myös ammattitutkintojen (esim. tekstiilialan ammattitutkinto) ja erikoisammattitutkintojen (esim. tekstiilialan erikoisammattitutkinto) avulla sekä erilaisissa muissa täydennyskoulutuksissa.

Opinto-ohjaaja Heli Aaltonen, heli.aaltonen(at)raseko.fi, puh. 040 566 3019
Ammattiopettaja Susanna Sallinen, susanna.sallinen(at)raseko.fi, puh. 044 705 7591

Katso video Rasekon käsi- ja taideteollisuusalan opinnoista.

Tutkinnon perusteet (OPH) löydät täältä: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/1715117/ops/tiedot