Metalliseppä

Metalliartesaani

Metallisepän koulutus pohjautuu perinteisiin työmenetelmiin ja työstövälineisiin sekä niiden soveltamiseen käsityöläisyydessä.

Suoritettava tutkinto: Taideteollisuusalan perustutkinto, metalliseppä

Metallisepän opintoja voi suorittaa Raision Eeronkujan toimipisteessä. Yhteishaussa mukana kuusi (6) aloituspaikkaa vuonna 2018.

Päivitämme sivut kevään 2018 yhteishaun aikataulujen varmistuttua.

Opinto-ohjaaja: Heli Aaltonen, heli.aaltonen(at)raseko.fi, puh. 040 566 3019
Vastaava kouluttaja: Teo Mero, teo.mero(at)raseko.fi, puh. 040 837 4430

Nyt voit suorittaa metallisepän koulutuksen yhteydessä halutessasi kaksoistutkinnon! Lue lisää alta!


Metalliartesaani takooOpintojen sisältö:
Tutkinnon kokonaislaajuus on 180 osaamispistettä
• Ammatilliset tutkinnon osat 135 osp
• Yhteiset tutkinnon osat 35 osp
• Vapaasti valittavat tutkinnon osat 10 osp

Opiskelun aikana tutustutaan metallien ja muiden kovien materiaalien ominaisuuksiin ja opitun pohjalta valmistetaan esim. taottuja, pakotettuja, koneistettuja tai valettuja esineitä. Perinteisten valmistustekniikoiden lisäksi kokeillaan erilaisten materiaalien kuten puun, nahan, lasin tai muovin yhdistämistä esineeseen toimivaksi kokonaisuudeksi.

Koulutus tukee opiskelijaa yksilöllisissä töissä ja ammatillisten perusopintojen jälkeen on mahdollista suuntautua oman kiinnostuksen mukaan esim. taontaan, valutekniikoihin, korun valmistukseen ja erilaisiin teräsrakennetöihin.

Tutkinnon kaikille pakolliset osat ovat Asiakaslähtöinen valmistaminen, Kulttuurilähtöinen valmistaminen, Tuotteen suunnittelu ja Tuotteen valmistaminen. Lisäksi suoritetaan valinnaisia omaa ammatillista suuntautumista tukevia tutkinnon osia. Opintoihin kuuluu työssäoppimista, josta osan voi halutessaan suorittaa myös ulkomailla.


Kaksoistutkinnossa suoritetaan yhtäaikaisesti sekä ammatillinen perustutkinto että ylioppilastutkinto. Yo-tutkinto suoritetaan neljässä aineessa ja opinnot toteutetaan Raision lukiossa.  Lue lisää täältä.


Kustannukset:
Ammatillinen peruskoulutus on maksutonta.
Opinnoista aiheutuu alakohtaisia kustannuksia, mm. töiden materiaaleista, oppikirjoista, työ- ja turvavälineistä sekä opintomatkoista.

SeppäTyöllistyminen: Metallialan artesaani voi työskennellä mm. teollisuudessa metallikalusteiden valmistuksessa, taidetakojana, valajana tai muissa metallialan tehtävissä. Työelämässä voi toimia omien tavoitteidensa mukaan joko toisen palveluksessa tai metallialan yrittäjänä ja itsenäisenä ammatinharjoittajana. Alan työllistäjät ovat pieni- ja keskisuuret alan yritykset ja alihankintatyö. Tavoitteena on, että opiskelija pystyy valmistamaan toimivia, hyvin muotoiltuja ja kaupallisesti menestyviä tuotteita. Koulutus antaa hyvät valmiudet moniin metallialan osaamista vaativiin töihin.

Ajantasaista tietoa työllisyydestä aloittain ja alueittain saat Valtioneuvoston ja Tilastokeskuksen Findikaattori-palvelusta: http://www.findikaattori.fi/fi

Ammatteja: metalliseppä, taideseppä, työkaluseppä, yrittäjä

Kansainvälistyminen: Raseko tarjoaa opiskelijoilleen monipuoliset mahdollisuudet kartuttaa kansainvälistä kokemusta opintojen aikana. Opiskelijat voivat lähteä työssäoppimaan useaan eri maahan. Rasekolla on tällä hetkellä alasta riippuen yhteistyökumppaneita useissa Euroopan maissa (mm. Espanjassa, Pohjois-Irlannissa ja Saksassa) sekä Aasiassa (mm. Kiinassa). Ulkomaanjakso parantaa opiskelijan ammattitaitoa sekä lisää kielitaitoa ja vieraiden kulttuurien tuntemusta.

Myös erilaiset projektit ja toiminnan kehittäminen verkostoitumalla kansainvälisesti ovat osa Rasekon jokapäiväistä toimintaa. Tarkempia lisätietoja kansainvälisestä toiminnasta saat Rasekon kv-koordinaattorilta: Hannu Koivisto, hannu.koivisto(at)raseko.fi, puh. 044 705 7696 tai taideteollisuus- ja tekstiili- ja muotialan kv-vastaavalta: Inna Ahlqvist, inna.ahlqvist (at) raseko.fi, puh. 044 705 7573.

Jatko-opintomahdollisuudet: Ammatillinen perustutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin (muotoilija AMK) ja yliopistoihin. Lisäkoulutusta voi hankkia myös ammattitutkintojen (esim. käsityöntekijän ammattitutkinto, seppäkisällin at) ja erikoisammattitutkintojen (esim. käsityönmestarin erikoisammattitutkinto) avulla sekä erilaisissa muissa täydennyskoulutuksissa.

Opinto-ohjaaja: Heli Aaltonen, heli.aaltonen(at)raseko.fi, puh. 040 566 3019
Vastaava kouluttaja: Teo Mero, teo.mero(at)raseko.fi, puh. 040 837 4430

Katso video Rasekon käsi- ja taideteollisuusalan opinnoista..

Tutkinnon perusteisiin (OPH) voit tutustua täällä: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/1715117/ops/tiedot

 Opiskelen metallisepäksi, koska

”Minua kiinnostaa käsillä tekeminen, luovuus ja metallin soveltaminen niihin tarkoituksiin.”
”Aion perustaa oman pajan.”
”Täällä on mukava ilmapiiri.”


Taottuja Rauhankyyhkyjä Donetskiin – Peace all over the world -taideteos

Kansainvälinen taontarinki, Ring Of The European Cities Of Iron Works

Lue lisää tästä >>