Artesaani

Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkintoon (artesaani) voit Rasekossa opiskella sekä ammatillisessa peruskoulutuksessa että näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa. Ammatilliseen peruskoulutukseen haetaan yhteishaun kautta ja näyttötutkintoon valmistavaan koulutukseen suoraan oppilaitokseen.

Huom! Metallialan, tekstiilin ja vaatetuksen opintoja opiskellaan syksystä 2017 alkaen Raision toimipisteissä:
metalli: Eeronkuja 3, Raisio
tekstiili: Juhaninkuja 1, Raisio
vaatetus: Purokatu 1, Raisio

puusepän ala: Kuivelantie 20, Mynämäki
muisnaistekniikka: Kuivelantie 20, Mynämäki


Käsi- ja taideteollisuusalalla valmistetaan erilaisia pukeutumisen, sisustuksen ja elinympäristön tuotteita. Alan yhteisiä osaamisalueita ovat tuotteiden tekninen valmistus ja kädentaidot, tuotteen suunnittelu sekä asiakaslähtöisyys. Esteettinen osaaminen, visuaalinen näkemys ja kulttuurien tuntemus ovat oleellinen osa artesaanin työtä. Myös taloudellisuus, yrittäjähenkisyys ja asiakaspalvelu ovat tärkeitä käsityön ammattilaisille.

Artesaanilla on monipuolinen ammattitaito, ja hän osaa soveltaa oppimiaan taitoja ja tietoja vaihtelevissa työelämän tilanteissa. Hän voi toimia alan valmistus-, tuotanto-, suunnittelu-, muotoilu-, korjaus-, restaurointi-, ohjaus-, palvelu- ja/tai myyntitehtävissä. Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinnon suorittaneella artesaanilla on laaja-alaiset ammatilliset perusvalmiudet ammattialansa eri tehtäviin sekä jatko-opintoihin.


Rasekossa nuoret voivat hakea yhteishaussa opiskelemaan kolmelle eri ammattialalle (metalli, tekstiili ja vaatetus). Ammatillisen peruskoulutuksen lisäksi voit hakeutua näyttötutkintoon valmistavaan koulutukseen, jossa tarjolla on edellisten lisäksi myös puusepän ja muinaistekniikan osaamisalat. Näyttötutkintoon valmistaviin koulutuksiin haetaan suoraan oppilaitoksen www-sivujen kautta 30.4.2017 mennessä.

NUORTEN KOULUTUS
(ammatillinen peruskoulutus)
NÄYTTÖTUTKINTOON
VALMISTAVA KOULUTUS
metalliala » metalliala »
tekstiiliala » tekstiiliala »
vaatetusala » vaatetusala »
puusepän ala »
muinaistekniikka »