Huom! Tarkista kokeiden tarkka ajankohdat täältä tai mahdollisesti saamastasi kutsukirjeestä!

Taideteollisuusala ja tekstiili- ja muotiala

Taideteollisuusalan sekä tekstiili- ja muotialan koulutuksiin hakeville järjestetään pääsykoepäiviä huhti-elokuussa 2019. Kokeeseen kutsutaan henkilökohtaisella kutsulla kaikki hakijat. Koe pidetään pääosin siinä toimipisteessä, jossa koulutusta annetaan.

Taideteollisuusalan ammattitutkinto, käsityöntekijä / savirakentamisen ala
– vastuuopettaja Iikka Meriala
– ei varsinaista pääsykoepäivää, haastattelun ajankohta sovitaan vastuuopettajan kanssa

Perustutkintojen alojen pääsykokeet
maanantaina 8.4., maanantaina 13.5., tiistaina 4.6. ja tiistaina 6.8.2019

Huom! Poikkeuksena muinaistekniikka, jonka pääsykoepäivät
maanantaina 8.4. ja maanantaina 13.5.2019

Taideteollisuusalan perustutkinto, metalliseppä. Pääsykoe Eeronkuja 3, Raisio
– vastuuopettaja, kehittämisasiantuntija Teo Mero

Taideteollisuusalan perustutkinto, puuseppä. Pääsykoe Kuivelantie 20, Mynämäki
– vastuuopettaja, kehittämisasiantuntija Jouni Suvala

Taideteollisuusalan perustutkinto, restauroinnin osaamisala. Pääsykoe Eeronkuja 3, Raisio
– vastuuopettaja Minna Mansikka-aho-Lehto

Taideteollisuusalan perustutkinto, tuotteenvalmistuksen osaamisala, muinaistekniikka. Pääsykoe Kuivelantie 20, Mynämäki
– vastuuopettaja Tuija Hukkanen
– pääsykoepäivät 8.4. ja 13.5.2019

Tekstiili- ja muotialan perustutkinto, designtekstiilin valmistaja. Pääsykoe Juhaninkuja 1 tai Purokatu 1, Raisio (varmista kutsusta)
– hausta vastaava opettaja Leena Simula-Cafaro

Tekstiili- ja muotialan perustutkinto, mittatilausompelija. Pääsykoe Juhaninkuja 1 tai Purokatu 1, Raisio (varmista kutsusta)
– hausta vastaava opettaja Liisa Hupio

Tekstiili- ja muotialan perustutkinto, muotiassistentti. Pääsykoe Juhaninkuja 1 tai Purokatu 1, Raisio (varmista kutsusta)
– vastuuopettaja Inna Ahlqvist


Sosiaali- ja terveysala

Sosiaali- ja terveysalan pääsy- ja soveltuvuuskoe yhteishaun kautta hakeville pidetään to – pe 2.5. ja 3.5.2019. (Koepäiviä on kaksi, mutta itse koe on hakijalle yksipäiväinen alkaen klo 8.30. Kokeeseen on varattava koko päivä.) Kutsut lähetetään kirjeitse ja mukana on valmistava tehtävä, joka palautetaan soveltuvuuskoepäivänä. Kutsussa on tarkemmin kerrottu kokeen sisällöstä ja pisteytyksestä.

Sosiaali- ja terveysalan seuraava pääsy- ja soveltuvuuskoe jatkuvan haun kautta hakeville pidetään to 23.5.2019.


Kielikoe Rasekossa 2019

Hakija kutsutaan kielikokeeseen, jos hänen äidinkielensä on muu kuin Rasekon opetuskieli (=suomi), eikä kielitaitoa ole voitu todentaa muilla tavoilla. Rasekon kielikoe järjestetään keskiviikkona 15.5.2019 klo 9 alk. Raision Eeronkuja 3:n toimipisteessä tilassa EK3-C288-289. Kielikokeeseen lähetetään kutsu. Kielikoe sisältää kirjallisen osion, kuunteluosion ja haastattelun. Oppilaitos voi jättää hakijan valitsematta ammatilliseen peruskoulutukseen, jos hänellä ei ole valmiutta opetuskielen suulliseen ja kirjalliseen käyttämiseen sekä ymmärtämiseen.


Terveydelliset tekijät ammattialan valinnassa

Opiskelijaksi ei voida ottaa sellaista henkilöä, jonka sairaus tai vamma ilmeisesti on esteenä ammatilliseen koulutukseen osallistumiselle. Hakijan tulee antaa koulutuksen järjestäjälle (oppilaitokselle) terveydentilaansa liittyvät oleelliset tiedot.

Erityisesti astmaa, diabetesta, epilepsiaa tai muuta tasapainoon vaikuttavaa sairautta, sydän- ja verisuonitautia, allergiaa ja käsi-ihottumaa sairastavien tai mikäli henkilöllä on näön tai kuulon heikkoutta, tasapainoelimistön toiminnanhäiriötä tai tuki- ja liikuntaelimistön sairaus, tulisi mahdollisimman tarkoin selvittää etukäteen, miten heidän terveytensä soveltuu suunnitelluille ammattialoille.

Jos sinulla on jokin terveydellinen riskitekijä, keskustele lääkärin, opinto-ohjaajan tai kouluterveydenhoitajan kanssa. Jos et ole enää koulussa, tilaa aika lähimmän työ- ja elinkeinotoimiston ammatinvalinnan ohjauksesta. Siellä voit asiantuntijan kanssa pohtia mahdollisuuksiasi haluamallesi alalle.


Lähihoitajan terveydentilavaatimukset

Lähihoitajaksi pyrkivän opiskelijan terveydentilan on oltava sellainen, ettei se ole esteenä opinnoille tai vastuullisessa am-matissa toimimiselle. Opiskelijaksi ottamisen esteitä voivat olla
• sellaiset psyykkiset sairaudet, jotka estävät käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistumisen, kuten ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva masennus
• tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet tai vammat sekä krooniset ihottumat, jotka rajoittavat toimintakykyä siinä määrin, että estävät käytännön tehtävissä ja työssäoppimisessa toimimisen
• veriteitse tarttuva sairaus
• päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus

Esteenä opiskelijaksi ottamiselle voi olla myös aikaisemmin tapahtuneen opiskeluoikeuden peruuttamispäätöksen salaaminen opiskelijaksi hakeutumisen vaiheessa.


Harkintaan perustuva valinta

Oppilaitos voi ottaa opiskelijoita koulutuksiin harkinnan perusteella. Koulutuksen järjestäjä voi erityisen syyn perusteella ottaa enintään 30 % kuhunkin ammatillisen peruskoulutuksen valintayksikköön otettavista opiskelijoista valintapistemääristä riippumatta. Harkintaan perustuvan valinnan syitä ovat:
• oppimisvaikeudet
• sosiaaliset syyt
• koulutodistusten puuttuminen tai todistusten vertailuvaikeudet
Koulutustarpeesi ja edellytyksesi suoriutua opinnoista arvioidaan ja otetaan huomioon, kun valintapistemäärästä poiketaan.

Kopio hakemuksesta, Harkintaan perustuvan haun lomake_Raseko 2019 sekä kaikki ne perustelut ja todistukset sekä lausunnot, joihin hakija vetoaa, on lähetettävä 12.3.2019 mennessä suoraan jokaiseen oppilaitokseen, johon hakee harkintaan perustuvan valinnan menettelyllä.