Huom! Tarkista kokeiden ajankohdat täältä yhteishaun aikaan!

Lähihoitajakoulutukseen sekä käsi- ja taideteollisuusalan perustutkintoon mihin tahansa alalle hakeville järjestetään pääsy- ja soveltuvuuskoe. Kokeeseen kutsutaan henkilökohtaisella kutsulla kaikki hakijat.

Käsi- ja taideteollisuusalan pääsy- ja soveltuvuuskoe on yksipäiväinen ja se järjestetään perjantaina 12.5.2017. Kokeessa mitataan hakijan soveltuvuutta alalle ja pisteitä kokeesta voi saada 1-10. HUOM! Tarkista kokeiden pitopaikat kutsukirjeestä!

Lähihoitajakoulutuksen soveltuvuuskoe (maksullinen, hinta 57 €) nuorille järjestetään tiistaina 16.5.2017HUOM! Tarkista kokeen pitopaikka kutsukirjeestä! Kokeeseen kutsutaan henkilökohtaisella kutsulla. Aikuisten soveltuvuuskoe, lue täältä >>


TERVEYDELLISET TEKIJÄT AMMATTIALAN VALINNASSA

Opiskelijaksi ei voida ottaa sellaista henkilöä, jonka sairaus tai vamma ilmeisesti on esteenä ammatilliseen koulutukseen osallistumiselle. Hakijan tulee antaa koulutuksen järjestäjälle (oppilaitokselle) terveydentilaansa liittyvät oleelliset tiedot.

Erityisesti astmaa, diabetesta, epilepsiaa tai muuta tasapainoon vaikuttavaa sairautta, sydän- ja verisuonitautia, allergiaa ja käsi-ihottumaa sairastavien tai mikäli henkilöllä on näön tai kuulon heikkoutta, tasapainoelimistön toiminnanhäiriötä tai tuki- ja liikuntaelimistön sairaus, tulisi mahdollisimman tarkoin selvittää etukäteen, miten heidän terveytensä soveltuu suunnitelluille ammattialoille.

Jos sinulla on jokin terveydellinen riskitekijä, keskustele lääkärin, opinto-ohjaajan tai kouluterveydenhoitajan kanssa. Jos et ole enää koulussa, tilaa aika lähimmän työ- ja elinkeinotoimiston ammatinvalinnan ohjauksesta. Siellä voit asiantuntijan kanssa pohtia mahdollisuuksiasi haluamallesi alalle.


LÄHIHOITAJAN TERVEYDENTILAVAATIMUKSET

Lähihoitajaksi pyrkivän opiskelijan terveydentilan on oltava sellainen, ettei se ole esteenä opinnoille tai vastuullisessa am-matissa toimimiselle. Opiskelijaksi ottamisen esteitä voivat olla
• sellaiset psyykkiset sairaudet, jotka estävät käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistumisen, kuten ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva masennus
• tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet tai vammat sekä krooniset ihottumat, jotka rajoittavat toimintakykyä siinä määrin, että estävät käytännön tehtävissä ja työssäoppimisessa toimimisen
• veriteitse tarttuva sairaus
• päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus

Esteenä opiskelijaksi ottamiselle voi olla myös aikaisemmin tapahtuneen opiskeluoikeuden peruuttamispäätöksen salaaminen opiskelijaksi hakeutumisen vaiheessa.


KIELIKOE RASEKOSSA

Hakija kutsutaan kielikokeeseen, jos hänen äidinkielensä on muu kuin Rasekon opetuskieli (=suomi), eikä kielitaitoa ole voitu todentaa muilla tavoilla. Kielikoe järjestetään torstaina 6.4.2017 Raisiossa ja siihen lähetetään kutsu. Kielikoe sisältää kirjallisen osion, kuunteluosion ja haastattelun. Oppilaitos voi jättää hakijan valitsematta ammatilliseen peruskoulutukseen, jos hänellä ei ole valmiutta opetuskielen suulliseen ja kirjalliseen käyttämiseen sekä ymmärtämiseen.


HARKINTAAN PERUSTUVA VALINTA

Oppilaitos voi ottaa opiskelijoita koulutuksiin harkinnan perusteella. Koulutuksen järjestäjä voi erityisen syyn perusteella ottaa enintään 30 % kuhunkin ammatillisen peruskoulutuksen valintayksikköön otettavista opiskelijoista valintapistemääristä riippumatta. Harkintaan perustuvan valinnan syitä ovat:
• oppimisvaikeudet
• sosiaaliset syyt
• koulutodistusten puuttuminen tai todistusten vertailuvaikeudet
Koulutustarpeesi ja edellytyksesi suoriutua opinnoista arvioidaan ja otetaan huomioon, kun valintapistemäärästä poiketaan.

Kopio hakemuksesta, harkintaan perustuvan valinnan kaavake sekä kaikki ne perustelut ja todistukset sekä lausunnot, joihin hakija vetoaa, on lähetettävä 14.3.2017 mennessä suoraan jokaiseen oppilaitokseen, johon hakee harkintaan perustuvan valinnan menettelyllä. Harkinnanvaraisella haulla hakeville ollaan järjestämässä valtakunnallinen oppimisvalmiuksia mittaava koe. Kokeen ajankohta ilmoitetaan myöhemmin keväällä.