• 02 437 7500

KOTO-koulutus maahanmuuttajille

Kotoutumiskoulutus auttaa maahanmuuttajia löytämään paikkansa osana suomalaista
yhteiskuntaa, opiskelu- ja työelämää.

Koulutuksen aikana opiskellaan suomen kieltä ja opitaan suomalaisia tapoja ja kulttuuria.
Tärkeänä osana on myös työelämään tutustuminen ja oman osaamisen ja omien
mahdollisuuksien kartoittaminen. Tärkeänä tavoitteena on kielen ja kulttuurin oppimisen
lisäksi löytää opiskelu- tai työpaikka.

Toteutus
Kotoutumiskoulutukset ovat loppuneet Rasekossa 31.12.2016. Koulutukseen ei oteta enää uusia opiskelijoita. Kaikkia koulutuksesta kiinnostuneita pyydetään ottamaan yhteyttä omaan TE-toimistoon.
Raseko järjestää ammatillista koulutusta perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa, joista lisätietoa saat opinto-ohjaajiltamme.

Lisätiedot
koulutuspalvelupäällikkö Marjatta Lennala, puh. 040 825 2702, marjatta.lennala (at) raseko.fi.


Suomen kielen koulutusta Raisiossa tarjoaa myös Raision työväenopisto.

timali_opiskelu_kollaasi_600x200