Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja /
aikuiskoulutus

Lahihoitaja_660px


Kokopäivätoiminen koulutus

Aloitus 10.8.2017

Hakuaika 1. – 31.3.2017 Huom! Hakuaika poikkeaa muiden Rasekon aikuiskoulutuksien hakuajoista!

Haku tästä >>

Hakijoille järjestetään maksullinen soveltuvuuskoe (57 €), jonka tulos toimii yhtenä valintakriteerinä valmistavaan koulutukseen pääsylle. Soveltuvuuskokeet pidetään 4.5.2017 ja 5.5.2017 (jompi kumpi päivä/osallistuja). Lisäksi hakijat, joiden äidinkieli ei ole suomi tai jotka eivät ole suorittaneet peruskoulua, lukiota tai ammatillista koulutusta Suomessa, kutsutaan ennen soveltuvuuskoetta kielikokeeseen.

Huom! Jos sinulla on voimassaoleva sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon soveltuvuuskoetulos (tulos voimassa vuoden testipäivästä), toimita sen tulos (PDF –tuloste) sosiaali- ja terveysalan opinto-ohjaajalle: taru.laaksonen (at) raseko.fi

Osaamisalavaihtoehdot

  • Lasten ja nuorten hoito ja kasvatus
  • Mielenterveys- ja päihdetyö
  • Sairaanhoito ja huolenpito
  • Vanhustyö

Koulutus on lähtökohtaisesti kestoltaan kaksi vuotta, mutta jokaiselle laaditaan henkilökohtainen opinto-ohjelma, jossa huomioidaan aikaisempi alan koulutus ja työkokemus.


Kohderyhmä ja pääsyvaatimukset

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja opintoihin pääsyvaatimuksena on suoritettu peruskoulun tai lukion oppimäärä ja alalla työskentelyn edellyttämä terveydentila ja toimintakyky sekä soveltuvuuskokeen läpäiseminen.


Haku oppisopimuskoulutuksena toteutettavaan koulutukseen on jatkuvasti avoinna.

Hakijoille järjestetään soveltuvuuskoe, jonka tulos toimii yhtenä valintakriteerinä valmistavaan koulutukseen pääsylle.

Lue lisää esitteestä »

Hae tästä oppisopimuskoulutukseen  »


Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja

Pakolliset tutkinnon osat:
– kasvun tukeminen ja ohjaus
– hoito ja huolenpito
– kuntoutumisen tukeminen

Osaamisalavaihtoehdot:
– lasten- ja nuorten hoito ja kasvatus
– mielenterveys- ja päihdetyö
– sairaanhoito ja huolenpito
– vanhustyö

Ammatilliset valinnaiset tutkinnon osat
– lasten ja nuorten mielenterveyden edistäminen
– vanhusten kotihoito ja huolenpito
– haavan hoito jalkojen hoidossa


Soveltuvuuskoe

Kaikki pääsyvaatimukset täyttävät hakijat kutsutaan hakemusten perusteella maksulliseen (57 euroa) hakijalle yksipäiväiseen soveltuvuuskokeeseen.

Psykologitiimi Päämäärä Oy:n järjestämä soveltuvuuskoe tutkii hakijan motivaatiota, sosiaalisia valmiuksia ja oppimis- ja työskentelyvalmiuksia.

Oppimisvalmiustesteillä tutkitaan mm. tarkkaavaisuutta ja havainnointikykyä, ymmärtävää lukemista, matemaattista- ja loogista päättelykykyä sekä hahmotus- ja ideointikykyä.

Työskentely- ja sosiaalisista valmiuksista tutkitaan mm. luonteenominaisuuksia sekä toimintatapoja ja selitysmalleja

Psykologin haastattelulla tutkitaan erityisesti hakijan motivaatiota alalle ja opiskeluun.

Soveltuvuuskokeesta annetaan pisteitä seuraavasti
– oppimisvalmiudet 0-5 pistettä
– työskentely- ja sosiaaliset valmiudet 0-5 pistettä
– motivaatio 0-5 pistettä

Kokonaistulos on 0-10 pistettä. Tulos 0 pistettä tarkoittaa hylkäävää ja etteivät valmiudet sillä osa-alueella ole riittävät.

Koulutukseen valitaan alalle parhaiten soveltuvat 38 henkilöä.

Jos et ole suorittanut Suomessa peruskoulua tai ammatillista tutkintoa ja äidinkielesi on muu kuin suomi, sinut kutsutaan ennen soveltuvuuskoetta suomen kielen testiin. Jos olet suorittanut yleisen kielitutkinnon (YKI3, kaikilla osa-alueilla), lähetä kopio todistuksesta sähköisesti ennen hakuajan päättymistä opinto-ohjaajalle taru.laaksonen(at)raseko.fija

Huom! Jos sinulla on voimassaoleva sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon soveltuvuuskoetulos (tulos voimassa vuoden testipäivästä), toimita sen tulos (PDF –tuloste) sosiaali- ja terveysalan opinto-ohjaajalle: taru.laaksonen(at)raseko.fi 8.5.2017 mennessä.


Kielikoe
Niille hakijoille, joiden äidinkieli on muu kuin suomi, lähetetään erillinen kutsu kielikokeeseen.


Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla
– psyykkiset sairaudet, jotka estävät käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistumisen, kuten ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva masennus
– fyysiset sairaudet kuten tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet tai vammat
– krooniset ihottumat, jotka rajoittavat toimintakykyä
– veriteitse tarttuva sairaus
– päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus

(Opetushallituksen määräys 38/011/2011)

Opiskelun aloittaminen
Opiskelemaan hyväksytyille lähetetään tieto kirjeitse. Seuraavan ryhmän opinnot alkavat elokuussa 2017. Opiskelupaikka on ehdollinen, kunnes alkuperäiset todistukset on toimitettu opintojen alkaessa oppilaitokseen. Opiskelijan on myös toimitettava rikosrekisteriote ennen alaikäisten lasten parissa tehtävää työssäoppimista.


Ota yhteyttä opinto-ohjaajaan ja kysy lisää
Taru Laaksonen, puh. 044 705 7451, taru.laaksonen (at) raseko.fi

Jatko-opintokelpoisuus
Ammatillisista perustutkinnoista sekä ammatti- ja erikoisammattitutkinnoista saa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin.

Opetushallituksen tutkinnon perusteet, löytyvät täältä »

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja, Arvioinnin opas »
Näyttötutkinnon arviointi, lomakkeet »