Seppämestarin erikoisammattitutkintoon valmistava koulutus

Osaamisalana puukkoseppämestari

Tutustu koulutuksen esitteeseen: Puukkoseppämestari syksy 2016

Seppamestari_kollaasi_1200x628

Erikoisammattitutkinnossa osoitetaan alan vaativimpien työtehtävien hallinta. Tutkinnon perusteissa vaadittu osaaminen painottuu johtamis- ja esimiestehtäviin. Ammattitaitovaatimukset on määritelty siten, että henkilö, jolla on alan peruskoulutus tai sitä vastaavat tiedot sekä vuosien työkokemus ammattialaltaan yrittäjänä tai toisen palveluksessa, pystyy todennäköisesti suoriutumaan ko. erikoisammattitutkinnosta.

Kohderyhmä ja pääsyvaatimukset
Koulutus soveltuu puukkosepän kokemusta ja näkemystä omaaville intohimoisille tekijöille. Pääsyvaatimuksena on alan tutkinto tai vastaava osaaminen, joka voi olla hankittu esim. koulutuksessa, työssä tai pitkäaikaisessa harrastuksessa, sekä alan työkemusta noin viisi vuotta.

Koulutusmuoto
Osaaminen hankitaan monimuoto-opintoina, jotka sisältävät lähipäiviä, ohjattua etätyöskentelyä, projekteja ja osaamisen hankkimista työpaikalla. Koulutus on mahdollista suorittaa työn ohessa. Lähiopetusta pidetään noin kerran kuussa viikonloppuina. Tutkintoon valmistava koulutus toteutetaan noin kahden vuoden aikana.

Opintojen rakenne suunnitellaan jokaisen opiskelijan kanssa henkilökohtaisesti (henkilökohtaistaminen). Opintojen laajuus määrätyy sinulle tehtävän henkilökohtaisen suunnitelman mukaan.

Keskeiset sisällöt
Seppämestarin erikoisammattitutkinto puukkoseppämestarin osaamisalalta koostuu kolmesta ( 3 ) tutkinnon osasta:

1. Seppämestarin yhteinen ammattitaito
(Kaikille pakollinen tutkinnon osa)
*Tuotteen ja tuotannon suunnittelu sekä dokumentointi
*Metallialan työvälineiden hankinta, käyttö ja huolto
*Materiaalin hallinta ja yhdistäminen
*Työturvallisuus
*Käsityöyrityksen toiminta ja alan tuntemus
*Ohjaus ja esimiestaidot
*Työlainsäädäntö
*Markkinointi ja tuotteistaminen

2. Vaativa puukkoseppämestarin työ
(Kaikille pakollinen tutkinnon osa)
*Puukkotuotteen ja –tuotannon suunnittelu
*Puukkoalan perinne ja alueelliset puukkomallit
*Terän valmistaminen ja lämpökäsitteleminen
*Helojen valmistaminen ja puukon osien hiominen
*Puu- ja nahkatyöt
*Erikoistekniikat

3. Valinnainen tutkinnon osa
Yrittäjyys
*Yritystoiminnan organisointi
*Markkinointi ja hinnoittelu


Kustannukset
Oppisopimuksella koulutus on maksuton.
Omaehtoisena opiskelumaksu on

  • 450 € (2 pakollista tutkinnon osaa)
  • 500 € (2 pakollista tutkinnon osaa + 1 vapaasti valittava tutkinnon osa)

Kaikilta tutkinnon suorittajilta OPH:n tutkintomaksu on 58 €.

Ota yhteyttä! Kerromme mielellämme lisää!

Teo Mero, vastuukouluttuja
puh. 040 837 4430
teo.mero (at) raseko.fi

tai

Sirpa Kiviharju, apulaisrehtori
puh. 045 135 5500, sirpa.kiviharju (at) raseko.fi

Opetushallituksen sivulta löydät Käsityömestarin erikoisammattitutkinnon tutkinnon perusteet: Tutkinnon perusteisiin tästä >>

Jatko-opintokelpoisuus
Ammatillisista perustutkinnoista sekä ammatti- ja erikoisammattitutkinnoista saa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin.


Erikoisammattitutkinto

Erikoisammattitutkinnossa osoitetaan alan vaativimpien työtehtävien hallinta. Erikoisammattitutkinto soveltuu hyvän ammattitaidon omaavalle osaamisen tunnustamiseen sekä osaamisen päivittämiseen ja vahvistamiseen. Ammattitaitovaatimukset on määritelty siten, että henkilö, jolla on alan peruskoulutus tai sitä vastaavat tiedot sekä vuosien työkokemus ammattialaltaan yrittäjänä tai toisen palveluksessa, pystyy todennäköisesti suoriutumaan ko. erikoisammattitutkinnosta.

Seppämestarin erikoisammattitutkinto

Seppämestarin erikoisammattitutkinto osaamisalana puukkoseppämestari muodostuu kahdesta pakollisesta osasta: seppämestarin yhteinen ammattitaito ja vaativa puukkoseppämestarin työ.

Seppämestarin erikoisammattitutkinnon suorittanut henkilö osaa suunnitella taottuja tuotteita ja tuotantoa. Hän osaa tuotteistaa työtään ja suunnitella palvelutoimintaa. Hän hallitsee laaja-alaisesti teräs- ja värimetallien ominaisuudet ja työstämisen sekä osaa niiden lämpökäsittelyn. Hän hallitsee laaja-alaisesti metallityötekniikoita ja osaa käyttää metallialan käsityövälineitä ja koneita sekä yhdistää tuotteessa erilaisia materiaaleja. Lisäksi hän pystyy osallistumaan tuotteiden ja toimintojen laadun kehittämiseen.

Tutkinnon suorittanut ymmärtää käsityövaltaista yritystoimintaa, tuntee käsityöalaa ja osaa ottaa huomioon ympäristövaikutukset työssään. Hän toimii usein sepänalan perehdyttäjänä, ohjaajana, opastajana ja konsultoijana. Hän osaa hinnoitella ja markkinoida tuotteitaan.

Vaativa taontatuotteen valmistus -osan suorittanut osaa valmistaa takomalla ja lämpökäsitellä erikoistyökaluja, paloitella aihion. Hän hallitsee kuumentamisen sekä osaa takoa käsin ja koneella.

Vaativa puukkoseppämestarin työ -osan suorittanut osaa suunnitella puukkotuotteen ja -tuotannon sekä yksittäisiä puukkoja ja sarjatuotteita. Hän tuntee puukon historiaa ja nykymuotoilua. Tutkinnon suorittanut osaa kuumentaa metallia ja takoa puukon terän. Hän osaa valmistaa heloja ja hallitsee puukonvalmistukseen liittyvät vaativat puu- ja nahkatyöt. Hän osoittaa erikoistunen osaamisensa jollain seuraavista tekniikoista: lamelliterän valmistus, damaskoidun terän valmistus, terän etsaaminen, sorkoupotus, nahan leikkaus- tai painokuviointi, helojen hiekka- tai vahavalu, tuohipään (kahvan) valmistaminen, tuohi- tai metallitupen valmistaminen tai jokin muu erikoistekniikka.

Yrittäjyys-osan suorittanut osaa arvioida yrittäjävalmiuksiaan ja selvittää yrityksen toimintaedellytykset ja tarkastella realistisesti yrittäjyyden mahdollisuuksia ja velvollisuuksia sekä tulkita kirjanpitoa ja talouden tunnuslukuja.