Restaurointikisällin ammattitutkintoon valmistava koulutus

Osaamisalana ikkunarakenteiden restaurointi

Tutustu koulutuksen esitteeseen: Restaurointikisällin ammattitutkinto syksy2017

Ikkunat

Kohderyhmä ja pääsyvaatimukset

Tutkinto ja valmistava koulutus soveltuu restaurointi-, rakennus- ja puusepänalan kokemusta omaaville intohimoisille tekijöille. Pääsyvaatimuksena on alan tutkinto tai vastaava osaaminen, joka voi olla hankittu esim. koulutuksessa, työssä tai pitkäaikaisessa harrastuksessa.

Artesaani_Huvilan_ikkunoiden_korjaus

Koulutusmuoto:

Osaaminen hankitaan monimuoto-opintoina, jotka sisältävät lähipäiviä, ohjattua etätyöskentelyä, projekteja ja osaamisen hankkimista työpaikoilla. Koulutus on mahdollista suorittaa työn ohessa. Lähiopetusta pidetään viikonloppuina ja tarvittaessa iltaisin. Tutkintoon valmistava koulutus toteutetaan noin kahden vuoden aikana.

Koulutusaika:
Syksy 2017 –

Opintojen rakenne suunnitellaan jokaisen opiskelijan kanssa henkilökohtaisesti (henkilökohtaistaminen). Opintojen laajuus määrätyy sinulle tehtävän henkilökohtaisen suunnitelman mukaan.

Tutkinto suoritetaan näyttötutkintona, omalla työpaikalla ja työtehtävissä. Valmistavaa koulutusta pidetään pääsääntöisesti 1 – 2 päivää kuukaudessa.


Restaurointikisällin ammattitutkinnon keskeiset sisällöt ovat:

Restaurointikisällin ammattitutkinto koostuu kolmesta (3) tutkinnon osasta. Tarjoamme seuraavien tutkinnon osien valmistavaa koulutusta.

 1. Restauroitavan kohteen alkukartoitus ja työn suunnittelu (Kaikille pakollinen tutkinnon osa)
 • Ikkunarakenteiden kenttätutkimus
 • Aineiston kerääminen restaurointikohteen dokumentointia varten
 • Omaan työhön liittyvät neuvottelutaidot
 • Työsuunnitelman laatiminen
 1. Lasitus- ja korjaustyöt (Ikkunarakenteiden restauroinnin osaamisalan tutkinnon osa)
 • Eri aikakausien puurakenteisten ikkunoiden restaurointi
 • Perinteisten ikkunarakenteiden materiaalien valinta, käsittely ja työstäminen
 • Työhön vaikuttavien olosuhteiden huomioiminen
 • Työturvallisuus, sisältäen tulityö- ja työturvallisuuskurssit
 • Valmiin työn luovutus
 1. Valinnaiset tutkinnon osat (valitaan yksi)
  Puusepän työt tai Yrittäjyys.

Lisäksi restaurointikisällin ammattitutkintoon voi liittää valinnaiseksi tutkinnon osaksi myös tutkinnon osan jostain muusta ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta.

Puusepän työt (valinnainen tutkinnon osa)
* Rakennusten kiinteiden puusepäntöiden tai niiden osien restaurointi
* Perinteisten puumateriaalien valinta, käsittely ja työstäminen
* Puusepäntöihin vaikuttavien olosuhteiden huomioiminen
* Työturvallisuus
* Valmiin työsuorituksen luovutus

Yrittäjyys (valinnainen tutkinnon osa)
* Alustava liiketoimintasuunnitelma
* Asiakas- ja verkostosuhteiden luominen
* Taloudellinen toiminta
* Asiantuntijapalvelujen käyttö


Kustannukset
Oppisopimuksella koulutus on maksuton.
Omaehtoisena opiskelumaksu on 570 € (lasku kolmessa erässä).
Kaikilta tutkinnon suorittajilta OPH:n tutkintomaksu on 58 €.

Suoraan tutkintoon
Mikäli sinulla jo on tarvittava ammattitaito, voit suorittaa tutkinnon suoraan ilman valmistavaa koulutusta.


Ota yhteyttä! Kerromme mielellämme lisää!

Minna Mansikka-aho-Lehto
puh. 044 705 7647, minna.mansikka-aho-lehto (at) raseko.fi

Sirpa Kiviharju, koulutuspäällikkö
puh. 045 135 5500, sirpa.kiviharju (at) raseko.fi

Opetushallituksen sivulta löydät Restaurointikisällin ammattitutkinnon tutkinnon perusteet: Tutkinnon perusteisiin tästä >>

Jatko-opintokelpoisuus
Ammatillisista perustutkinnoista sekä ammatti- ja erikoisammattitutkinnoista saa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin.


Ammattitutkinto

Ammattitutkinnossa osoitetaan alan ammattityöntekijältä edellytettävä ammattitaito. Ammattitutkinto soveltuu jo työkokemusta hankkineelle osaamisen tunnustamiseen ja päivittämiseen tai ammattitaidon kehittämiseen. Se voi olla myös väylä uudessa ammatissa tarvittavan ammattitaidon osoittamiseen. Ammattitutkinnoissa ammattitaitovaatimukset on maaritelty siten, että henkilöllä jolla on alan peruskoulutus tai sitä vastaavat tiedot sekä lisäksi täydentäviä ja syventäviä opintoja ja noin kolmen vuoden työkokemus, on tarpeeksi ammattitaitoa ammattitutkinnosta suoriutumiseen.