Käsityöntekijän ammattitutkinto

Haku koulutuksiin on päättynyt.

 

1) Vaatetusala

Koulutuksessa painotetaan kaavasuunnittelua
sekä digitaalisten menetelmien ja välineiden hallintaa.
Käytössä ovat mm. Grafis-kaavoitusohjelma,
Illustrator-suunnitteluohjelma,
3D-tulostus ja laserleikkuri.

Koulutus on tarkoitettu henkilöille, joilla on
vaatetusalan koulutuksessa, työssä tai pitkäaikaisessa harrastuksessa hankittua osaamista ja tarve syventää ja päivittää vaatetusalan suunnittelun ja valmistuksen osaamistaan.

 

2) Tekstiiliala

Koulutuksessa painotetaan digitaalisten menetelmien ja välineiden hallintaa tekstiilien suunnittelussa ja valmistuksessa. Käytössä ovat mm. Photoshop- ja Illustrator-suunnitteluohjelmat, digitaaliset Jacquard-kangaspuut, 3D-tulostus ja laserleikkuri.

Koulutus on tarkoitettu henkilöille, joilla on
tekstiilialan koulutuksessa, työssä
tai pitkäaikaisessa harrastuksessa hankittua osaamista
ja tarve syventää ja päivittää tekstiilialan osaamistaan.

 

Koulutusmuoto:
Monimuotokoulutus, lähipäiviä, ohjattuja etätehtäviä ja työssäoppimista. Lähipäivät ovat pääsääntöisesti perjantaisin ja/tai lauantaisin 2 – 4 krt/kk.

Koulutusaika:
Syksy 2017  – kevät 2019.

Opintojen rakenne suunnitellaan jokaisen opiskelijan kanssa henkilökohtaisesti (henkilökohtaistaminen). Opintojen laajuus määrätyy sinulle tehtävän henkilökohtaisen suunnitelman mukaan.

Tutkinto suoritetaan näyttötutkintona, omalla työpaikalla ja työtehtävissä. Valmistava koulutus pidetään Raisiosssa.

Käsityöntekijän ammattitutkinnon osat ovat

  • Tuotteiden suunnittelu
  • Tuotteiden valmistaminen
  • Käsityöyrityksen tuotanto ja liiketoiminta

Koulutuksessa syvennytään suunnittelun ja valmistuksen osaamiseen sekä alan digitaalisten välineiden ja menetelmien hallintaan. Käytössä ovat mm. suunnittelu- ja kaavoitusohjelmat, digitaaliset Jacquard-kangaspuut, 3D-tulostus ja laserleikkuri.

Kustannukset
Oppisopimuksella koulutus on maksuton.
Omaehtoisena opiskelumaksu on 560 € (lasku kolmessa erässä).
Kaikilta tutkinnon suorittajilta OPH:n tutkintomaksu on 58 €.

Suoraan tutkintoon
Mikäli sinulla jo on tarvittava ammattitaito, voit suorittaa tutkinnon suoraan ilman valmistavaa koulutusta.


Ota yhteyttä! Kerromme mielellämme lisää!

Sirpa Kiviharju, koulutussuunnittelija
puh. 045 135 5500, sirpa.kiviharju (at) raseko.fi

Opintopolusta löydät Käsityöntekijän ammattitutkinnon tutkinnon perusteet. Tutkinnon perusteisiin tästä >>

Jatko-opintokelpoisuus
Ammatillisista perustutkinnoista sekä ammatti- ja erikoisammattitutkinnoista saa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin.


Ammattitutkinto

Ammattitutkinnossa osoitetaan alan ammattityöntekijältä edellytettävä ammattitaito. Ammattitutkinto soveltuu jo työkokemusta hankkineelle osaamisen tunnustamiseen ja päivittämiseen tai ammattitaidon kehittämiseen. Se voi olla myös väylä uudessa ammatissa tarvittavan ammattitaidon osoittamiseen. Ammattitutkinnoissa ammattitaitovaatimukset on maaritelty siten, että henkilöllä jolla on alan peruskoulutus tai sitä vastaavat tiedot sekä lisäksi täydentäviä ja syventäviä opintoja ja noin kolmen vuoden työkokemus, on tarpeeksi ammattitaitoa ammattitutkinnosta suoriutumiseen.