Käsityömestarin erikoisammattitutkinto

Käsityömestarin tutkinto ja siihen valmistava koulutus on tarkoitettu käsityön eri alojen ammatinharjoittajille, yrittäjille tai käsityöyrityksen työntekijöille. Koulutus tarjoaa mahdollisuuden tarkastella ja kehittää yrityksen toimintaa, tuotteita ja palveluja. Koulutuksen aikana on mahdollisuus suorittaa Käsityömestarin erikoisammattitutkinto tai tutkinnon osia.

Hae koulutukseen tästä »

Käsityömestarin erikoisammattitutkintoa suorittavan Mirkka Pihlajamäen kudelmia.

Kenelle?

Tämä sivutoiminen monimuotokoulutus on lähtökohtaisesti suunniteltu sinulle, joka olet toiminut jo pitkään ammattimaisesti omalla alallasi. Aiemmin käsityömestarin erikoisammattitutkinnon ovat suorittaneet mm. board shaper, haarniskaseppä, huussimestari, keskiaikainen räätäli, koruseppä sekä luu- ja sarviseppä.

Koulutuksen toteutus

Koulutus toteutetaan monimuoto-opintoina, joka koostuu lähipäivistä ja ohjatusta etätyöskentelystä: tehtävistä, projekteista ja työssä oppimisesta.

Koulutus suoritetaan työn ohessa. Lähiopetusta on alkuvaiheessa enemmän pääosin perjantaisin ja/tai lauantaisin 1 – 2 kertaa kuukaudessa. Etätyöskentelyn osuus lisääntyy loppupuolella ja lähipäiviä on tuolloin joko perjantaina tai lauantaina 1 – 2 krt/kk.

Aikaisemmin hankittu osaaminen huomioidaan valmistavaan koulutukseen osallistumisen ja tutkinnon suorittamisen henkilökohtaistamisessa.

Koulutuksessa päivitetään digitaalista osaamista. Käytössä on mm. 3D-suunnitteluohjelma, lasertulostin ja 3D-tulostin.

Koulutuksen aikana tehdään henkilökohtaistettu kehittämisprojekti.

Aika ja paikka

Koulutus toteutetaan vajaan kahden vuoden aikana: syksy 2017 – kevät 2019.
Lähiopetus Raisiossa, Juhaninkuja 1 ja Purokatu 1

Kustannukset

Opiskelumaksu 600 € (3 tutkinnon osaa), jonka voi maksaa useammassa erässä. Tutkintomaksu 58 €.
Tutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuksella, jolloin opiskelumaksua ei peritä. Myös yrittäjä voi opiskella oppisopimuksella.

Hakeutuminen
Haastattelu ja henkilökohtaistaminen sovitusti.
Hae mukaan tästä >>

Lisätietoja antaa
tutkinnosta vastaava Sirpa Kiviharju, puh. 045 135 5500, sirpa.kiviharju(at)raseko.fi


Käsityömestarin erikoisammattitutkintoon valmistavan koulutuksen tavoitteet

Valmistava koulutus on suunniteltu Käsityömestarin erikoisammattitutkinnon tutkinnon osissa vaaditun osaamisen mukaisesti ja koulutuksen aikana suoritetaan tutkinto.

Tutkinnossa on kolme tutkinnon osaa: Tuotteistaminen, Mestarityön valmistaminen ja valinnaisena joko Käsityöyrityksen johtaminen tai Käsityöprojektin johtaminen. Tutkinnossa vaadittu osaaminen painottuu esimies- ja johtamistehtäviin.

TUTKINNON MUODOSTUMINEN JA KESKEISIÄ SISÄLTÖJÄ

Pakolliset tutkinnon osat:

Tuotteistaminen, sisältönä mm:
– Asiakaslähtöisyys
– Vastuullinen tuotekehitysprosessi/konseptointi
– Brändin rakentaminen
– Sähköiset menetelmät ja välineet mm. 3D-Rhino ja -tulostus.
– Viestintä ja markkinointi – Mestarityön tuotteistamisprojekti
– Esteettisyyden huomioiminen tuotteistamisprosessissa

Mestarityön valmistaminen, sisältönä mm:
– Työprosessin suunnittelu
– Vastuullisen työ- ja palveluprosessin suunnittelu
– Mestarityön valmistamisprojekti
– Osaamisen siirtäminen

Valinnaiset tutkinnon osat, joista valitaan toinen

Käsityöyrityksen johtaminen, sisältönä mm:
– Käsityöyrityksen johtaminen
– Esimiestaidot ja osaamisen siirtäminen
– Kehittämissuunnitelman toteuttaminen

Käsityöprojektin johtaminen, sisältönä mm:
– Projektin johtaminen ja hallinta
– Oman kehittämisprojekti toteuttaminen ja raportointi


Erikoisammattitutkinto

Erikoisammattitutkinnossa osoitetaan alan vaativimpien työtehtävien hallinta. Erikoisammattitutkinto soveltuu hyvän ammattitaidon omaavalle osaamisen tunnustamiseen sekä osaamisen päivittämiseen ja vahvistamiseen. Ammattitaitovaatimukset on määritelty siten, että henkilö, jolla on alan peruskoulutus tai sitä vastaavat tiedot sekä vuosien työkokemus ammattialaltaan yrittäjänä tai toisen palveluksessa, pystyy todennäköisesti suoriutumaan ko. erikoisammattitutkinnosta.

Käsityömestarin erikoisammattitutkinto

Tässä tutkinnossa käsityömestarilla tarkoitetaan käsityötä ammattimaisesti ja kannattavasti tekevää ammatinharjoittajaa, yrittäjää tai käsityöyrityksen työntekijää. Käsityömestari voi tarjota tuotteita, palveluita tai työsuorituksia. Tuotannossa käytetään usein myös koneita, mutta ei yhtä laajasti kuin massatuotannossa, jayrityksen tuotesarjat ovat melko pieniä. Tuotteen viimeistelyssä käsityön osuus on merkittävä.

Käsityömestarin erikoisammattitutkinnon pakolliset osat ovat

  • Tuotteistaminen
  • Mestarityön valmistaminen
  • Käsityöyrityksen johtaminen

Koulutuksen moduuleja ovat mm.

  • Muotoilujohtaminen
  • Konseptointi ja tuotekehitys
  • Oman mestarityön tuotteistamisprojekti
  • Valmistamisen ja tuotannon suunnittelu
  • Oman mestarityön valmistamisen projekti
  • Käsityöyrityksen johtaminen

Käsityömestarin erikoisammattitutkinnon suorittanut hallitsee vaativien tuotteiden valmistuksen sekä valmistukseen tarvittavat välineet siten, että kykenee ottamaan huomioon taloudellisuus-, työturvallisuus- ja ympäristönäkökulmat sekä työmenetelmien kehittämisen. Vaativalla tuotteella tarkoitetaan erilaisista materiaaleista erilaisilla tekniikoilla valmistettavaa työtä. Valmistamisessa käytetään laaja-alaisesti kädentaitoja, käsityövälineitä ja koneita. Mestari tunnistaa, omaksuu ja välittää kokemuksellista tietoa ohjaamalla työntekijöitä, asiakkaita tai yhteistyökumppaneita. Tuotteissa tai palveluissa näkyy esteettinen, visuaalinen ja kulttuuriosaaminen hyvän materiaalituntemuksen lisäksi.