Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto / artesaani

Tekstiiliala, näyttötutkintoon valmistava koulutus

 Opiskelen Mynämäellä tekstiilialan artesaaniksi, koska

”Maailma jotenkin johdatti minut tänne ja nyt ymmärrän miksi: täällä pääsee luovuus valloilleen!”
”Laaja opetus muihin alan kouluihin verrattuna.”
”Toteutan unelmaa.”

Seuraava koulutus alkaa 10.8.2017. Haku on päättynyt.

Valmistavassa koulutuksessa hankitaan osaamista monipuolisesti tekstiilialan materiaaleista ja työmenetelmistä. Tuotteita toteutetaan kutoen, kangasta painaen ja värjäten sekä huovuttamalla ja alan erikoistekniikoita ja tietotekniikkaa hyödyntäen.

Opinnoissa painottuu materiaalien, värien ja pintarakenteiden tuntemus. Koulutuksessa otetaan huomioon asiakaslähtöinen työskentely ja yrittäjyys. Oman yrityksen perustamiseen kannustetaan tarjoamalla opiskelijalle mahdollisuus valita opintokokonaisuuksia yrittäjyydestä.

 Ammatillinen perustutkinto näyttötutkintona

Näyttötutkinnot ovat avoimia kaikille. Useimmat suorittavat näyttötutkinnon valmistavan koulutuksen yhteydessä. Koulutuksenjärjestäjä päättää valintaperusteista, eikä koulutukseen haettaessa ole muodollisia ikä-, työkokemus- tai koulutusvaatimuksia. Aikuiset suorittavat ensisijaisesti ammatilliset perustutkinnot näyttötutkintona. Voit suorittaa ammatillisen perustutkinnon nuorten koulutuksessa vain, jos sinulta puuttuu ammatillinen tutkinto tai korkeakoulututkinto.

Jos hallitset ammatin jo entuudestaan, voit osoittaa ammattitaitosi tutkintotilaisuuksissa ilman näyttötutkintoon valmistavaa koulutusta.

Tutkinnon suorittaminen ja koulutuksesi henkilökohtaistetaan osaamisesi perusteella. Opintojen laajuus määräytyy sinulle tehtävän henkilökohtaisen suunnitelman mukaan. Olennaista on se, että hallitset tutkinnon perusteissa esitetyt ammattitaitovaatimukset. Usein valmistava koulutus kestää noin kaksi vuotta.

Valmistava koulutus tapahtuu pääsääntöisesti päiväopetuksena arkisin Rasekon Raision Juhaninkujan toimipisteessä. Koulutus voi sisältää myös etä- ja itsenäistä opiskelua sekä työelämäjaksoja. Osaamista voi lähteä hankkimaan myös ulkomaille.

Kustannukset
– Perustutkintoon valmistava koulutus on maksutonta. Kaikilta tutkinnon suorittajilta OPH:n tutkintomaksu 58 €.
– Opinnoista aiheutuu alakohtaisia kustannuksia, esim. töiden materiaaleista ja työvälineistä.
– Oppisopimuksella koulutus on maksutonta.

Hakeutuminen
Haku tapahtuu suoraan oppilaitokseen. Haku on päättynyt.
Kysy lisätietoja: vastuukouluttaja Susanna Sallinen, puh. 044 705 7591, susanna.sallinen (at) raseko.fi

Suoraan tutkintoon
Mikäli sinulla jo on tarvittava ammattitaito, voit suorittaa tutkinnon suoraan ilman valmistavaa koulutusta.

Ota yhteyttä ja kerromme mielellämme lisää!

Susanna Sallinen, vastuukouluttaja
puh. 044 705 7591, susanna.sallinen (at) raseko.fi

Inna Ahlqvist, ammatinopettaja
puh. 044 705 7573, inna.ahlqvist (at) raseko.fi

Leena Simula-Cafaro, ammatinopettaja
puh. 044 705 7586, leena.simula-cafaro (at) raseko.fi

Sirpa Kiviharju, koulutuspäällikkö
puh. 045 135 5500, sirpa.kiviharju (at) raseko.fi

Opetushallituksen sivulta löydät Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinnon tutkinnon perusteet

Jatko-opintokelpoisuus
Ammatillisista perustutkinnoista sekä ammatti- ja erikoisammattitutkinnoista saa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin.Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, artesaani

Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen osaamisala

Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen osaamisalan suorittanut artesaani osaa toimia useilla palvelun ja valmistuksen toimialoilla eri ammateissa joko toisen palveluksessa, yrittäjänä tai itsenäisenä ammatinharjoittajana. Hän voi toimia alan valmistus-, tuotanto-, suunnittelu-, muotoilu-, korjaus-, restaurointi-, ohjaus-, palvelu- ja/tai myyntitehtävissä. Hän tuntee ammattialansa materiaaleja ja työtapoja laajasti ja erikoistuu valitsemiinsa ammattialan työtehtäviin. Hän pystyy toimimaan aloitteellisesti, avoimesti ja luottamusta lisäten yhteistyössä suunnittelijoiden, asiantuntijoiden ja toisten alan ammattilaisten kanssa. Hän osaa tuotteistamista ja markkinointia sekä tunnistaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia muuttuvassa yhteiskunnassa.

Artesaanilla on monipuolinen ammattitaito, ja hän osaa soveltaa oppimiaan taitoja ja tietoja vaihtelevissa työelämän tilanteissa sekä nähdä työnsä osana ympäristöä ja suurempia tehtäväkokonaisuuksia. Hän osaa ottaa työssään huomioon lähialojen ammattilaisten tehtävät. Artesaani on luotettava, laatutietoinen, esteettisyyttä ymmärtävä, oma-aloitteinen sekä asiakaspalvelu- ja yhteistyöhenkinen. Hän tekee työnsä ammattialaa koskevan lainsäädännön ja määräysten mukaisesti. Toiminta edellyttää laadunhallinnan, kuluttajansuojan sekä malli- ja tekijänoikeuden tuntemista. Artesaanilla on yrittämisen perusvalmiudet ja hän työskentelee kestävän ja terveen yritystoiminnan periaatteita noudattaen. Hän toimii vuorovaikutteisesti, asiakaslähtöisesti, tyyli- ja laatutietoisesti. Hän osaa toimia kustannustietoisesti ja taloudellisesti.

Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinnon suorittaneella artesaanilla on laaja-alaiset ammatilliset perusvalmiudet ammattialansa eri tehtäviin sekä jatko-opintoihin.

Näyttötutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista

Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinnossa suoritetaan yhteensä seitsemän tutkinnon osaa; neljä pakollista ja kolme valinnaista tutkinnon osaa.

Kaikille pakolliset tutkinnon osat ovat:

•    Asiakaslähtöinen valmistaminen
•    Kulttuurilähtöinen valmistaminen
•    Tuotteen suunnittelu
•    Tuotteen valmistaminen

Valinnaiset tutkinnon osat, joista valitaan kolme, ovat:

•    Asiakaspalvelun ja myyntityön toteuttaminen
•    Kulttuurin soveltaminen käsityöhön
•    Ohjaustoiminnan toteuttaminen
•    Palvelun tuotteistaminen
•    Sisustustyön tekeminen
•    Stailaaminen
•    Taidekäsityön tekeminen
•    Tilaustyön valmistaminen
•    Tuotekehitysprosessiin osallistuminen
•    Tuotteen valmistaminen käsityönä
•    Yritystoiminnan suunnittelu
•    Tutkinnon osa ammatillisesta perustutkinnosta
•    Tutkinnon osa ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta

kellotuote

Sanna Koskinen: Olipa kerran villa

 

kello

Essi Vuontisjärvi: Huopahommia