Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto / artesaani

Metalliseppä, näyttötutkintoon valmistava koulutus

SeppäOpiskelun aikana tutustutaan metallien ja muiden kovien materiaalien ominaisuuksiin ja opitun pohjalta valmistetaan esim. taottuja, pakotettuja, koneistettuja tai valettuja esineitä. Perinteisten valmistustekniikoiden lisäksi kokeillaan erilaisten materiaalien kuten puun, nahan, lasin tai muovin yhdistämistä esineeseen toimivaksi kokonaisuudeksi.

Koulutus tukee opiskelijaa yksilöllisissä töissä ja ammatillisten perusopintojen jälkeen on mahdollista suuntautua oman kiinnostuksen mukaan esim. taontaan, valutekniikoihin, korun valmistukseen ja erilaisiin teräsrakennetöihin.

Tutkinnon kaikille pakolliset osat ovat Asiakaslähtöinen valmistaminen, Kulttuurilähtöinen valmistaminen, Tuotteen suunnittelu ja Tuotteen valmistaminen. Lisäksi suoritetaan valinnaisia omaa ammatillista suuntautumista tukevia tutkinnon osia.

Metalliartesaani takooAmmatillinen perustutkinto näyttötutkintona

Näyttötutkinnot ovat avoimia kaikille. Useimmat suorittavat näyttötutkinnon valmistavan koulutuksen yhteydessä. Koulutuksenjärjestäjä päättää valintaperusteista, eikä koulutukseen haettaessa ole muodollisia ikä-, työkokemus- tai koulutusvaatimuksia. Aikuiset suorittavat ensisijaisesti ammatilliset perustutkinnot näyttötutkintona. Voit suorittaa ammatillisen perustutkinnon nuorten koulutuksessa vain, jos sinulta puuttuu ammatillinen tutkinto tai korkeakoulututkinto.

Jos hallitset ammatin jo entuudestaan, voit osoittaa ammattitaitosi tutkintotilaisuuksissa ilman näyttötutkintoon valmistavaa koulutusta.

Tutkinnon suorittaminen ja koulutuksesi henkilökohtaistetaan osaamisesi perusteella. Opintojen laajuus määräytyy sinulle tehtävän henkilökohtaisen suunnitelman mukaan. Olennaista on se, että hallitset tutkinnon perusteissa esitetyt ammattitaitovaatimukset. Usein valmistava koulutus kestää noin kaksi vuotta.

Valmistava koulutus tapahtuu pääsääntöisesti päiväopetuksena arkisin Rasekon Raision Eeronkujan toimipisteessä. Koulutus voi sisältää myös etä- ja itsenäistä opiskelua sekä työelämäjaksoja. Osaamista voi lähteä hankkimaan myös ulkomaille.

MetalliartesaaniKustannukset
– Perustutkintoon valmistava koulutus on maksutonta. Kaikilta tutkinnon suorittajilta OPH:n tutkintomaksu 58 €.
– Opinnoista aiheutuu alakohtaisia kustannuksia, esim. töiden materiaaleista ja työ- ja turvavälineistä.

Hakeutuminen
Haku tapahtuu suoraan oppilaitokseen.

Suoraan tutkintoon
Mikäli sinulla jo on tarvittava ammattitaito, voit suorittaa tutkinnon suoraan ilman valmistavaa koulutusta.

Ota yhteyttä ja kerromme mielellämme lisää!

Teo Mero, ammatinopettaja
puh. 040 837 4430, teo.mero (at) raseko.fi

Opetushallituksen sivulta löydät Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinnon tutkinnon perusteet: Uusiin tutkinnon perusteisiin tästä >>

Jatko-opintokelpoisuus
Ammatillisista perustutkinnoista sekä ammatti- ja erikoisammattitutkinnoista saa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin.


Taottuja Rauhankyyhkyjä Donetskiin – Peace all over the world -taideteos

Kansainvälinen taontarinki, Ring Of The European Cities Of Iron Works

Lue lisää tästä >>


Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, artesaani

Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen osaamisala

Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen osaamisalan suorittanut artesaani osaa toimia useilla palvelun ja valmistuksen toimialoilla eri ammateissa joko toisen palveluksessa, yrittäjänä tai itsenäisenä ammatinharjoittajana. Hän voi toimia alan valmistus-, tuotanto-, suunnittelu-, muotoilu-, korjaus-, restaurointi-, ohjaus-, palvelu- ja/tai myyntitehtävissä. Hän tuntee ammattialansa materiaaleja ja työtapoja laajasti ja erikoistuu valitsemiinsa ammattialan työtehtäviin. Hän pystyy toimimaan aloitteellisesti, avoimesti ja luottamusta lisäten yhteistyössä suunnittelijoiden, asiantuntijoiden ja toisten alan ammattilaisten kanssa. Hän osaa tuotteistamista ja markkinointia sekä tunnistaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia muuttuvassa yhteiskunnassa.

Artesaanilla on monipuolinen ammattitaito, ja hän osaa soveltaa oppimiaan taitoja ja tietoja vaihtelevissa työelämän tilanteissa sekä nähdä työnsä osana ympäristöä ja suurempia tehtäväkokonaisuuksia. Hän osaa ottaa työssään huomioon lähialojen ammattilaisten tehtävät. Artesaani on luotettava, laatutietoinen, esteettisyyttä ymmärtävä, oma-aloitteinen sekä asiakaspalvelu- ja yhteistyöhenkinen. Hän tekee työnsä ammattialaa koskevan lainsäädännön ja määräysten mukaisesti. Toiminta edellyttää laadunhallinnan, kuluttajansuojan sekä malli- ja tekijänoikeuden tuntemista. Artesaanilla on yrittämisen perusvalmiudet ja hän työskentelee kestävän ja terveen yritystoiminnan periaatteita noudattaen. Hän toimii vuorovaikutteisesti, asiakaslähtöisesti, tyyli- ja laatutietoisesti. Hän osaa toimia kustannustietoisesti ja taloudellisesti.

Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinnon suorittaneella artesaanilla on laaja-alaiset ammatilliset perusvalmiudet ammattialansa eri tehtäviin sekä jatko-opintoihin.

Näyttötutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista

Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinnossa suoritetaan yhteensä seitsemän tutkinnon osaa; neljä pakollista ja kolme valinnaista tutkinnon osaa.

Kaikille pakolliset tutkinnon osat ovat:

•    Asiakaslähtöinen valmistaminen
•    Kulttuurilähtöinen valmistaminen
•    Tuotteen suunnittelu
•    Tuotteen valmistaminen

Valinnaiset tutkinnon osat, joista valitaan kolme, ovat:

•    Asiakaspalvelun ja myyntityön toteuttaminen
•    Kulttuurin soveltaminen käsityöhön
•    Ohjaustoiminnan toteuttaminen
•    Palvelun tuotteistaminen
•    Sisustustyön tekeminen
•    Stailaaminen
•    Taidekäsityön tekeminen
•    Tilaustyön valmistaminen
•    Tuotekehitysprosessiin osallistuminen
•    Tuotteen valmistaminen käsityönä
•    Yritystoiminnan suunnittelu
•    Tutkinnon osa ammatillisesta perustutkinnosta
•    Tutkinnon osa ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta