Käsi- ja taideteollisuusalan erikoisammattitutkinnot

Ammatti- ja erikoisammattitutkinnon suoritetaan aina näyttötutkintona, jossa ammattitaito osoitetaan ammattitaidon tutkintotilaisuuksissa.

Tutkintojen suorittamiseksi järjestetään myös valmistavaa koulutusta. Jos olet jo hankkinut aikaisemmassa koulutuksessa, työssä tai harrastuksissa riittävän osaamisen ja taidot, voit suorittaa tutkinnon myös ilman koulutusta. Muodollista pohjakoulutusta ei vaadita.

Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot arvioidaan asteikolla hyväksytty tai hylätty.

Erikoisammattitutkinto

Erikoisammattitutkinnossa osoitetaan alan vaativimpien työtehtävien hallinta. Erikoisammattitutkinto soveltuu hyvän ammattitaidon omaavalle osaamisen tunnustamiseen sekä osaamisen päivittämiseen ja vahvistamiseen. Erikoisammattitutkinnossa ammattitaitovaatimukset on määritelty siten, että henkilö, jolla on alan peruskoulutus tai sitä vastaavat tiedot ja lisäksi täydentäviä sekä syventäviä opintoja ja noin viiden vuoden työkokemus, pystyy todennäköisesti suoriutumaan ko. erikoisammattitutkinnosta.

Käsityömestarin erikoisammattitutkinto

Käsityömestarin erikoisammattitutkinto muodostuu kahdesta pakollisesta ja yhdestä valinnaisesta tutkinnon osasta. Tutkinto on valmis, kun kolme tutkinnon osaa on suoritettu hyväksytysti.
Käsityömestarin erikoisammattitutkinnon pakolliset osat ovat
– Tuotteistaminen
– Mestarityön valmistaminen.

Tutkinnon valinnaiset osat, joista valitaan toinen, ovat
– Käsityöyrityksen johtaminen
– Käsityöprojektin johtaminen.

Käsityömestarin erikoisammattitutkinto sisältää työ-, elinkeino- ja kulttuurielämästä lähtöisin olevia ammattialoja, jotka eroavat toisistaan materiaalin tai erityisosaamisen tai molempien perusteella. Tutkinnon suorittajan henkilökohtaistamisessa määritellään se ammattiala, jolla tutkinto suoritetaan.

Jatko-opintokelpoisuus

Kun olet suorittanut ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon, voit hakea jatko-opintoihin korkeakouluihin ja yliopistoihin.

Kustannukset
Oppisopimuksella koulutus on maksuton.
Omaehtoisena  opiskelusta peritään koulutuskohtainen maksu, joka voidaan maksaa erissä.
Kaikilta tutkinnon suorittajilta OPH:n tutkintomaksu 58 €.

Jatko-opintokelpoisuus

Kun olet suorittanut ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon, voit hakea jatko-opintoihin korkeakouluihin ja yliopistoihin.

Lisätietoja:
Sirpa Kiviharju, koulutuspäällikkö
puh. 045 1355 500, sirpa.kiviharju(at)raseko.fi