Käsi- ja taideteollisuusalan ammattitutkinnot

1. Käsityöntekijän ammattitutkinto vaatetusalalle

Lue lisää tästä »

2. Käsityöntekijän ammattitutkinto tekstiilialalle

Lue lisää tästä »

3. Restaurointikisällin ammattitutkinto, osaamisalana ikkunarakenteiden restaurointi
Lue lisää tästä »


Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot suoritetaan aina näyttötutkintona, jossa ammattitaito osoitetaan ammattitaidon tutkintotilaisuuksissa.

Tutkintojen suorittamiseksi järjestetään myös valmistavaa koulutusta. Jos olet jo hankkinut aikaisemmassa koulutuksessa, työssä tai harrastuksissa riittävän osaamisen ja taidot, voit suorittaa tutkinnon myös ilman koulutusta. Muodollista pohjakoulutusta ei vaadita.

Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot arvioidaan asteikolla hyväksytty tai hylätty.

Ammattitutkinto

Ammattitutkinnossa osoitetaan alan ammattityöntekijältä edellytettävä ammattitaito. Ammattitutkinto soveltuu jo työkokemusta hankkineelle osaamisen tunnustamiseen ja päivittämiseen tai ammattitaidon kehittämiseen. Se voi olla myös väylä uudessa ammatissa tarvittavan ammattitaidon osoittamiseen. Ammattitutkinnoissa ammattitaitovaatimukset on maaritelty siten, että henkilöllä jolla on alan peruskoulutus tai sitä vastaavat tiedot sekä lisäksi täydentäviä ja syventäviä opintoja ja noin kolmen vuoden työkokemus, on tarpeeksi ammattitaitoa ammattitutkinnosta suoriutumiseen.

Käsityöntekijän ammattitutkinto

Käsityöntekijän ammattitutkinto muodostuu kolmesta pakollisesta (1, 2 ja 3) tutkinnon osasta, jotka ovat
1. Tuotteiden suunnittelu
2. Tuotteiden valmistus
3. Käsityöyrityksen tuotanto ja liiketoiminta.
Tutkinto on valmis, kun kaikki tutkinnon osat on suoritettu hyväksytysti.
Tutkinnon suorittajan ammattiala määritellään henkilökohtaisessa näyttösuunnitelmassa.

Kustannukset
Oppisopimuksella koulutus on maksuton.
Omaehtoisena  opiskelusta peritään koulutuskohtainen maksu, joka voidaan maksaa erissä.
Kaikilta tutkinnon suorittajilta OPH:n tutkintomaksu 58 €.

Jatko-opintokelpoisuus

Kun olet suorittanut ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon, voit hakea jatko-opintoihin korkeakouluihin ja yliopistoihin.

Lisätietoja:
Vaatetus ja tekstiili: Sirpa Kiviharju, koulutuspäällikkö
puh. 045 1355 500, sirpa.kiviharju(at)raseko.fi

Restaurointikisälli: Minna Mansikka-aho-Lehto
puh. 044 705 7647, minna.mansikka-aho-lehto (at) raseko.fi