Teksti: Mira Lahtinen

Mynämäen käsi- ja taideteollisuusopisto tuottaa
yhteistyökykyisiä ja yrittäjähenkisiä artesaaneja.
Keväällä 2014 alkoi tekstiiliosaston kahvitilassa kuhina,
kun yksitoista toisen ja kolmannen vuosikurssin opiskelijaa
alkoivat suunnitella osuuskunnan perustamista. Pitkän ja
hartaan harkinnan, asioiden selvittämisen ja yhteisen sävelen
löytymisen jälkeen 16.6.2014 pidettiin perustamiskokous ja
niin syntyi Osuuskunta Nuno.

Osuuskunta perustettiin mahdollistamaan valmistuneiden
artesaanien työskentely alalla, ilman suuria rahallisia satsauksia
ja niiden tuomia riskejä.

Osuuskunnan perusideana on sosiaalinen verkostoituminen ja
osuuskuntalaisten yhteistyö. Osuuskunta tukee jokaista jäsentä
oman tuotemerkin kehittämisessä ja tuotteiden myynnissä,
mutta osuuskuntalaiset myös suunnittelevat ja toteuttavat tuotteita
osuuskunnan tuotemerkin alla ja tällä tavoin osuuskunta voisi työllistää
ainakin osan jäsenistään päätoimisesti, hyvinkin pian.

Nyt alkuun osuuskunta pystyy työllistämään jäseniään vain
sivutoimisesti, mikä tarkoittaa, ettei jäsenillä ole vapaa-ajan käyttö
ongelmia. Tavoitteena on, että jonakin päivänä jokainen jäsen joka
sitä haluaa voisi toimia osuuskunnassa päätoimisesti.

Suomen kädentaidot 2014 messut

Osuuskunta Nunon suuri esiinmarssi tapahtuu marraskuussa
Tampereella Suomen kädentaidot 2014 messuilla. Nyt eletäänkin
odottavan jännityksen vallassa suunnitellen ja toteuttaen tuotteita
ja rakentaen messukalusteita, jotta saataisiin aikaiseksi osuuskuntalaisten
näköinen osasto.

Loppuvuoden ohjelmassa on myös nettikaupan perustaminen sekä
joulunajan markkinoille ja tapahtumiin osallistuminen. Mainonta ja
markkinointi on tärkeä osa osuuskunnan toimintaa, joten siihen
panostetaan toden teolla, mikä tarkoittaa, että niin monessa
tapahtumassa pitää olla mukana kuin mahdollista, unohtamatta
sosiaalista mediaa.

Tulevaisuuden suunnitelmiin kuuluu työtilojen sekä työvälineiden
hankkiminen, joilla mahdollistetaan kankaanpaino, kudonta ja huovutus,
joiden tekeminen kotioloissa on aika haastavaa. Ennen kaikkea yhteisillä
työtiloilla mahdollistetaan sosiaalinen kanssakäyminen osuuskuntalaisten
kesken ja luodaan yhteenkuuluvuutta, mikä onkin osuuskunnan yksi
tärkeimmistä tehtävistä.

Teksti: Mira Lahtinen