Kiinteistönhoitaja

Huom! Ala ei ole mukana yhteishaussa keväällä 2018.

Kiinteistonhoitajat

Kiinteistönhoitajan työ on palveluammatti, jossa vaaditaan asiakaspalvelua, teknistä osaamista ja ongelmaratkaisutaitoja.


Suoritettava tutkinto: Kiinteistöpalvelujen perustutkinto, kiinteistönhoitaja

Kiinteistönhoitajaksi voi opiskella Raisiossa Eeronkujan toimipisteessä. Huom! Ala ei ole mukana yhteishaussa keväällä 2018.


Opintojen sisältö:
Tutkinnon kokonaislaajuus on 180 osaamispistettä
• Ammatilliset tutkinnon osat 135 osp
• Yhteiset tutkinnon osat 35 osp
• Vapaasti valittavat tutkinnon osat 10 osp

Opiskelu on käytännönläheistä ja sisältää mm. kiinteistötekniikkaa, LVI-laitteiden huoltoa, koneiden käyttöä ja huoltoa, rakennusteknisiä korjaustöitä, ulkoalueiden hoitoa, työturvallisuutta sekä asiakaspalvelu- ja viestintätaitoja. Työssäoppimisjaksojen aikana syvennetään osaamista aidoissa työympäristöissä. Osan työssäoppimisesta voi halutessaan suorittaa myös ulkomailla.

Opintojen aikana suoritetaan myös hätäensiapu-, työturvallisuus- ja tulityökorttikoulutukset.

Työllistyminen: Kiinteistönhoitaja työskentelee itsenäisesti ja tuntee kiinteistöjen tekniset järjestelmät sekä huolehtii piha-alueiden hoidosta ja ylläpidosta. Tehtäviin sisältyvät mm. kiinteistön pienkorjaukset, energiankulutuksen seuranta ja LVI-laitteiden huolto. Työpaikkoja tarjoavat mm. kiinteistöpalvelualan yritykset, toimisto- ja liikekiinteistöt, teollisuuden tuotantolaitokset, logistiikkayritykset sekä taloyhtiöt.

Ajantasaista tietoa työllisyydestä aloittain ja alueittain saat Valtioneuvoston ja Tilastokeskuksen Findikaattori-palvelusta: http://www.findikaattori.fi/fi

Ammatteja: kiinteistönhoitaja, kiinteistöhuoltomies, huoltomies, laitosmies, talonmies

Kansainvälistyminen: Raseko tarjoaa opiskelijoilleen monipuoliset mahdollisuudet kartuttaa kansainvälistä kokemusta opintojen aikana. Opiskelijat voivat lähteä työssäoppimaan useaan eri maahan. Rasekolla on tällä hetkellä yhteistyökumppaneita alasta riippuen useissa Euroopan maissa (mm. Espanjassa, Pohjois-Irlannissa ja Saksassa) sekä Aasiassa (mm. Kiinassa). Ulkomaanjakso parantaa opiskelijan ammattitaitoa sekä lisää kielitaitoa ja vieraiden kulttuurien tuntemusta.

Myös erilaiset projektit ja toiminnan kehittäminen verkostoitumalla kansainvälisesti ovat osa Rasekon jokapäiväistä toimintaa. Tarkempia lisätietoja kansainvälisestä toiminnasta saat kv-koordinaattorilta: Hannu Koivisto, hannu.koivisto(at)raseko.fi, puh. 044 705 7696.

Kaksoistutkinnossa suoritetaan yhtäaikaisesti sekä ammatillinen perustutkinto että ylioppilastutkinto. Yo-tutkinto suoritetaan neljässä aineessa ja opinnot toteutetaan Raision lukiossa. Lue lisää täältä.

Jatko-opintomahdollisuudet: Ammatillinen perustutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin (insinööri amk) ja yliopistoihin. Lisäkoulutusta voi hankkia myös ammattitutkintojen (esim. kiinteistönhoitajan ammattitutkinto) tai erikoisammattitutkintojen (esim. kiinteistönhoitajan erikoisammattitutkinto) avulla sekä erilaisissa muissa täydennyskoulutuksissa.

Opinto-ohjaaja: Eeva-Mari Kallio, eeva-mari.kallio(at)raseko.fi, puh. 044 705 7616
Koulutuspäällikkö: Kimmo Keinästö, kimmo.keinasto(at)raseko.fi, puh. 044 705 7661

Lue lisää kiinteistönhoitajan ammatista täältä: http://www.ammattinetti.fi/ammatit/detail/639_ammatti

Tutkinnon perusteet löydät täältä:  http://www.oph.fi/download/162451_kiinteistopalvelujen_pt_01082015.pdf

Opiskelen Rasekon ammattiopistossa kiinteistönhoitajaksi, koska

Ala on monipuolinen.

Meillä on hyvät opettajat.

Täällä opituista taidoista on hyötyä omassakin arjessa.