Kaavoitus ja muotoilu – ammattitutkinnon tutkinnonosa

Koulutus:

Kaavoitus ja muotoilu, 45 osp, tekstiili- ja muotialan ammattitutkinnon tutkinnon osa

Koulutuksessa syvennetään ja kehitetään kaavoitusosaamista. Opiskelun aikana alalla toimivalla on mahdollista kehittää käyttöönsä uusia kaavoja ja hyödyntää digitaalista Grafis-kaavoitusohjelmaa.

– Mittojen ottaminen ja mittataulukot
– Mallin mukaisen kaavan suunnittelu ja valmistaminen
– Sovitusmallien valmistaminen, sovitus ja kaavamuutokset
– Leikkuukaavojen viimeistely käsin ja digitaalisesti
– Sarjonta käsin ja digitaalisesti
Koulutuksessa on käytössä Grafis-ohjelma ja sitä voi käyttää sovitusti koululla myös itsenäiseen työskentelyyn.

Tavoitteena on, että koulutuksen jälkeen opiskelija osaa
* hankkia ja soveltaa tietoa tuotteen kaavoitukseen vaikuttavista tekijöistä
* kaavoittaa tuotteita eri kaavoitusmenetelmillä ja hyödyntää muotoilua työskentelyssään
* viimeistellä ja sarjoa kaavat tuotteisiin
* arvioida työtään.

Koulutuksen päätteeksi opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä käytännön työtehtävissä kaavoittamalla ja sarjomalla tuotteita mittojen ja mallien mukaisesti.

Tutustu tarkemmin tutkinnon osan tavoitteisiin:
Tutkinnon perusteet Opintopolussa (linkki avautuu toisessa ikkunassa Opintopolku.fi-palvelussa)

Koulutuksen toteutus:

– Lähiopetusta ja luentoja
– Workshop-työskentelyä
– Ryhmä- ja henkilökohtaista ohjausta sekä reflektointia
– Itsenäistä työskentelyä lähijaksojen välissä
– Osaamisen näytön koulutuksen päätteeksi

Kohderyhmä ja aiempi osaaminen:

Koulutus on tarkoitettu vaatteiden kaavoituksen perusteet hallitsevalle. Osaaminen on voitu hankkia koulutuksessa esim. suorittamalla vaatetusalan perustutkinto tai työssä valmistamalla vaatteiden kaavoja mittojen mukaan. Kaavoituksessa käytetään digitaalista kaavoitusohjelmaa, joten myös tietotekniikan perusteet tulee olla hallinnassa. Lisätietoja saa vastuuopettajalta.

Hae mukaan:

Seuraava toteutus alkaa 4.9.2020. Koulutuksen toteutus syyskuu 2020- toukokuu 2021.

Koulutus koostuu sekä lähipäivistä että itsenäisesti tehtävistä töistä ja harjoituksista. Lähipäiviä on alkuvaiheessa 3 päivää kuukaudessa (to-la) ja opiskelun edetessä 1 – 2 päivää / kk. Itsenäisen työskentelyn aikana voi tulla sovitusti hyödyntämään koulussa koulutuksessa käytettävää Grafis-ohjelmaa.

Lähipäiväsuunnitelma (huhtikuu 2020, muutokset mahdollisia):
Syksy 2020: 3. – 5.9.2020, 1. – 3.10.2020, 12. – 13.11.2020, 10. – 12.12.2020
Kevät 2021: 8. – 9.1.2021, 12. – 13.2.2021, 11. – 12.3.2021, 9.4.2021, 7.5.2021
Näyttö viikolla 22 (31.5. – 4.6.2021)

Kaavoitus ja muotoilu, tutkinnon osa 45 osp, hakulinkki.

Hae koulutukseen 16.8. mennessä. Mukaan mahtuu 9 opiskelijaa.

Opiskelumaksut:

Korona-pandemian elinkeinoelämälle aiheuttamien ongelmien vuoksi olemme päättäneet tukea osaamisen kehittämistä. Emme peri koulutusmaksua syksyllä 2020 aloitettavista ammatti- tai erikoisammattitutkintokoulutuksista emmekä tutkinnon osista! Koulutusmaksua ei myöskään peritä koulutuksista, joihin on tullut valituksi 2020 aikana, vaikka opiskelu alkaisikin vasta 2021 kevään aikana.

Lisätietoja antaa:

Anu Saarinen
puh. 044 7837 278
anu.saarinen@raseko.fi