Kaavoittaminen – tutkinnon osa

Laajuus: 15 osaamispistettä

Tavoite:

Koulutuksen jälkeen opiskelija osaa
• laatia perusvaatteille mittojen mukaisen kaavan
• kuositella kaavan, sovittaa kaavan sekä tehdä kaavamuutokset ja laatia leikkuusuunnitelman
• arvioida omaa työtään ja työskentelyään

Osaamisen hankkimisen jälkeen opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä käytännön työtehtävissä kaavoittamalla ja sarjomalla mittojen mukaisia pukeutumistuotteita käsin tai digitaalisesti.

Sisältö:

• Koulutuksessa opitaan vaatteen kaavoituksen perusteita:
– kaavoituksen käsitteet
– mittojen otto ja mittataulukot
– sovittamisen perusteet
– sovitus- ja kaavamuutosten teko
– kaavalaskelmien teko
– peruskaavan valmistaminen
– kuosittelun eli kaavamuokkaamisen perusteet
– leikkuusuunnitelman teko
– sarjonnan perusteet
• Kaavoja valmistetaan sekä käsin piirtämällä, että digitaalisesti. Koulutuksessa on käytössä digitaalinen kaavoitusjärjestelmä Grafis. Ohjelmaan voit tutustua lisää alla olevista linkeistä: http://www.fashionteamlt.fi/vaatetusalanohjelmat/grafiskaavoitusohjelmisto/grafiksentoiminnot.shtml ja https://www.grafis.com/clothing.html
• Käytössä on sähköinen oppimisalusta itslearning
• Koulutukseen sisältyvän näytön voi suorittaa oppilaitoksen lisäksi tehtävään soveltuvalla työpaikalla tai omassa yrityksessä
• Koulutuksen sisältö ja aikataulu tarkentuvat aloituksen yhteydessä

Kohderyhmä:

Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka haluavat oppia mittojen mukaan tehtävän vaatteen kaavoittamisen ja sarjonnan perusteita. Aikaisempi osaaminen: Opiskelijan tulee hallita sekä ompelun että tietokoneen käytön perustaidot.

Tämä perustutkinnon osa voidaan sisällyttää osana toista tutkintoa tai suorittaa erillisenä tutkinnon osanaan myös työn ohessa.

Mukaan mahtuu 12 opiskelijaa.

HUOM! Jos olet jo Rasekon päätoiminen opiskelija, tulee tämä valinnainen tutkinnon osa sisällyttää osaksi tällä hetkellä suorittamaasi tutkintoa. Lisätietoja saat vastuuopettajalta.

Hae mukaan:

Huom! Ryhmä on täynnä ja hakeutuminen on suljettu.
Kaavoittaminen, tutkinnon osa 15 osp (2585).

Lähipäivät:

Koulutus alkaa torstaina 24.10 klo 9.00 Rasekon ammattiopiston Purokadun toimipisteessä, 1.krs/vaatetusosasto, Purokatu 1.
Koulutuksen lähipäivät pidetään torstaisin ja perjantaisin.

Opiskelumaksut, välineet ja laitteet:

Perustutkintokoulutukseen sisältyvä opetus ja ohjaus ovat maksuttomia. Opiskeluun kuuluvien harjoitustöiden materiaalit opiskelija kustantaa itse. Materiaalimaksujen suuruus määräytyy henkilökohtaisesti riippuen tehtävistä tuotteista.

Lisätietoja antaa:

Opettaja, kehittämisasiantuntija Anu Saarinen, anu.saarinen@raseko.fi

Koulutus perustuu tekstiili- ja muotialan perustutkinnon tutkinnon osaan. Tarkemmat tiedot tutkinnon osista (OPH):
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/4221362/reformi/tutkinnonosat/4225820