Itsensä ja yrityksensä kehittäminen on olennainen osa yrittäjän työtä

Yritystoiminnan kouluttajana kohtaan usein pk-yrittäjiä, jotka kertovat haluavansa kehittää liiketoimintaansa, mutta eivät löydä siihen aikaa. Työ on hektistä ja päivät kuluvat akuuttien käytännön asioiden hoitamiseen. Saattaa olla myös, että koko yritys pitäisi sulkea niiksi päiviksi, jolloin yrittäjä on opiskelemassa uusia asioita. Vaikka koulutus olisi oppisopimuksen ansiosta maksutonta, on liikkeen sulkeminen itsessään jo iso taloudellinen panostus.

Totean aina yrittäjille, että oman johtamisen, yrittäjyyden ja liiketoiminnan kehittäminen on olennainen osa yrittäjän työtä. Kaikki hokevat jo mantrana sitä, että maailma muuttuu nykyään nopeammin kuin koskaan – ja tottahan se on. Jotta yritys menestyisi kilpailussa, on sen kehityttävä jatkuvasti. Paikalleen jääminen on kuin jämähtäisi jalat savessa virtaavaan veteen: muut menevät edellä ja itse jää yhä enemmän jälkeen.

Yrittäjät, jotka kehittävät ennakoivasti toimintaansa, ovat todennäköisesti niitä, jotka jatkossakin selviävät parhaiten muutoksissa. Esimerkiksi sote-muutoksen seurauksia ei kukaan vielä tiedä tarkasti, mutta alalla toimivien kannattaa jo tehdä erilaisia vaihtoehtoisia skenaarioita oman liiketoimintansa osalta ja kiireen vilkkaa suunnitella, mihin kannattaa keskittyä, mitä uusia palveluja kehittää ja keitä asiakkaita jatkossa tavoitella. Kovasta puurtamisesta vanhaan tapaan ei valitettavasti palkita muuttuvassa maailmassa, uutta on pystyttävä pukkaamaan jatkuvalla syötöllä.

Yritykset toiveikkaina tulevaisuudesta

Suomen Yrittäjät, Finnvera sekä työ- ja elinkeinoministeriö tekevät kaksi kertaa vuodessa Pk-yritysbarometrin, joka kuvaa pienten ja keskisuurten yritysten toimintaa ja taloudellista toimintaympäristöä. Viime vuoden barometrien mukaan yritykset ovat toiveikkaalla mielellä suhdannekehityksestä, mutta kasvun ennustetaan silti jäävän hitaaksi. Syitä tähän on monta, mutta yksi keskeisimmistä on se, ettei tiukka talous anna mahdollisuuksia aktiiviseen innovointiin ja tuotekehitykseen. Myös investointeja voi olla vaikea toteuttaa rahoittajien nostaessa marginaalejaan ja vaatiessa yrityksiltä entistäkin kovempia vakuuksia ja omaa pääomaa.

Haastattelin runsaat 30 yritystä Varsinais-Suomessa selvitellen näiden nykytilannetta, tulevaisuuden näkymiä ja osaamisen kehittämis- ja rekrytointitarpeita. Suurin osa koki liiketoimintansa piristyneen selvästi, mutta tulevaisuuden olevan silti ennakoimatonta. Suuria investointeja vältetään edelleen, mutta mielellään palkattaisiin jo lisätyövoimaa, jos vain osaaminen ja palkkakustannukset sivukuluineen kohtaisivat yrityksen odotukset. Maakunnan positiivinen rakennemuutos näkyy tällä hetkellä selkeästi työpaikka- ja työvoimatarjonnan kohtaanto-ongelmana. Tähän avuksi onkin käynnistetty monia eri työllistämishankkeita. Osaamisen kehittämisestä yrittäjät totesivat, että yrityksissä olisi kovasti tarvetta digitalisaation haltuunotolle, samoin kuin markkinointi- ja vuorovaikutustaidoille. Heitä mietitytti myös, että asiakkaita olisi, mutta miten heidät tavoittaisi ja miten erottautua kilpailijoista.

Usein yrityksissä kehutaan kovasti palvelujen ja tuotteiden korkeaa laatua, mutta ei muisteta, että laatu sisältää muutakin kuin yksittäisen tuotteen ominaisuudet: jakelukanavat, vuorovaikutuksen asiakkaan ja myyjän kohtaamisessa, hinnoittelun, laskutuksen jne.

Parhaat ideat ja käytännöt syntyvät monialaisessa ryhmässä

Miten yrittäjä voisi taklata aiemmin mainittuja ongelmia? Suosittelen lämpimästi osallistumista yrittäjäyhdistysten toimintaan sekä erilaisiin koulutuksiin ja seminaareihin. Rasekolla on tarjota mm. ajankohtaisseminaareja erilaisista teemoista sekä yritysjohtamisen erikoisammattitutkintokoulutusta monialaisessa yrittäjäryhmässä, jossa uusia asioita opitaan käytännönläheisesti niin kouluttajalta kuin muilta osallistujilta keskustelujen myötä. Koulutukseen kuuluvissa ohjaustapaamisissa peilataan luottamuksellisesti kouluttajan kanssa omaa johtamista ja yrityksen toimintaa. Ohjaustapaamisissa yrittäjät ovatkin usein todenneet, että ääneen puhumalla ja eri vaihtoehtoja läpikäymällä asiantuntijan kanssa on moni asia ratkennut kuin itsestään.

Päivä kuukaudessa koulunpenkillä työpaikan ulkopuolella tuo enemmän lisäarvoa yrittäjälle kuin monta päivää tulipaloja sammutellen yrityksessä. Lähipäivissä saadut ideat jalostuvat yrityksen arjessa tehden ja kokeillen. Sekasortoiselta tuntuva liiketoimintaympäristö tuntuu opiskelun jälkeen jäsentyneemmältä ja helpommin haltuun otettavalta.

Tutustu yrittäjille tarkoitettuihin koulutuksiimme ja ota yhteyttä!

Leena Lemola,
kouluttaja
puh. 044 705 7446