Kenelle:

– peruskoulun päättäneelle, ilman toisen asteen tutkintoa olevalle nuorelle
– ammatillisen tai lukiokoulutuksen keskeyttäneille nuorille
– ryhmä myös aikuisille maahanmuuttajille

Jokaiselle opiskelijalle tehdään henkilökohtainen osaamisen kehittämisen suunnitelma HOKS. Koulutus perustuu siis alkukartoituksen jälkeen juuri sinun henkilökohtaisiin tarpeisiisi ja kiinnostuksen kohteisiisi.

Pääsyvaatimukset:

– hakijalla tulee olla perusopetuksen päättötodistus
– hakija ei ole suorittanut perusopetuksen jälkeistä tutkintoa tai valmentavaa koulutusta
– hakijalla on riittävä kielitaito TUVA-koulutuksen tavoitteiden saavuttamiseksi

Koulutuksen järjestäjä arvioi koulutuksen tarkoituksenmukaisuuden ja oikea-aikaisuuden opiskelijalle. Hakijat kutsutaan haastatteluun, jossa selvitetään opintojen aloittamisen edellytykset.

Tutkintoon valmentavan koulutuksen tavoitteena on

– tukea opiskelijan jatko-opintojen ja uran valintaa
– antaa opiskelijalle valmiuksia hakeutua lukiokoulutukseen tai ammatilliseen tutkintokoulutukseen
– selkeyttää opiskelijan suunnitelmia jatko-opintojen ja työelämään liittyvien toiveiden ja tavoitteiden suhteen
– vahvistaa opiskelijan edellytyksiä suorittaa ammatillinen tutkinto tai lukiokoulutuksen oppimäärä ja sen päätteeksi suoritettava ylioppilastutkinto.

Koulutuksen aikana opiskelijan tavoitteena on tunnistaa omat vahvuutensa ja kiinnostuksen kohteensa ja rakentaa erilaisia vaihtoehtoja sekä toisen asteen opintoihin että työelämään.

Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa opiskelijan opiskelu- ja tutkintokielen taitoja, eri tiedonalojen tekstitaitoja sekä viestintä- ja vuorovaikutustaitoja siten, että hänellä on riittävät edellytykset opiskella toisen asteen koulutuksessa.

Koulutuksen sisältö:

Kaikille pakolliset opinnot:
– Opiskelu- ja urasuunnittelutaidot 2 – 10 viikkoa.

Valinnaiset opinnot:
– Perustaitojen vahvistaminen 1 – 30 viikkoa.
– Työelämätaidot ja työelämässä tapahtuva oppiminen 1 – 20 viikkoa.
– Valinnaiset opinnot 1 – 10 viikkoa.
– Ammatillisen koulutuksen opinnot ja niihin valmentautuminen 1 – 30 viikkoa.
– Lukiokoulutuksen opinnot ja niihin valmentautuminen 1 – 30 viikkoa.
Arjen taidot ja yhteiskunnallinen osallisuus 1 -20 viikkoa.

Kustannukset:

Koulutus on opiskelijalle maksutonta. Oppivelvollisuuslain piirissä olevien osalta TUVA noudattaa samoja periaatteita kuin tutkintotavoitteinen koulutus.


Mikäli olet ilman opiskelu- tai työpaikkaa, ota yhteyttä Rasekon ohjauspalveluihin.

Lisätietoja:
Opinto-ohjaaja
Outi Penkkala, puh. 044 705 7640
outi.penkkala@raseko.fi

Koulutuspalvelupäällikkö
Taru Laaksonen, puh. 044 705 7451
taru.laaksonen@raseko.fi