Joustavasti työhön -hanke on Rasekon ja sen omistajakuntien (Masku, Mynämäki, Naantali, Nousiainen, Raisio, Rusko) yhteishanke, jonka tavoitteena on auttaa alueen asukkaita löytämään yksilöllisten ratkaisujen avulla oma polkunsa opintoihin ja työelämään.

Työnhakijoiden ja muuten koulutuksesta ja työllistymisestä kiinnostuneiden lisäksi tarkoituksena on auttaa myös työnantajia mm. saattamalla uutta uraa etsiviä henkilöitä ja työvoimapulasta kärsivien alojen työnantajia yhteen esimerkiksi oppisopimuksien avulla.

Erityisinä kohderyhminä ovat alueen työttömistä työnhakijoista alle 30-vuotiaat, yli 50-vuotiaat tai maahanmuuttajataustaiset henkilöt.

Hanketta Rasekossa vetää opettaja Eira Lipponen.

Kaksivuotista hanketta rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.