Mayra Ramirez.

Esimerkillisen maahanmuuttajaopiskelijan stipendi Rasekon lähihoitajaopiskelija Mayra Ramirezille

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry on myöntänyt viisi stipendiä esimerkillisille maahanmuuttajaopiskelijoille sekä yhden apurahan maahanmuuttajaopettajalle. Stipendin saajien joukossa on Rasekon lähihoitajaopiskelija Mayra Ramirez Oviedo.

Stipendiraadin mukaan kaikkia stipendinsaajia yhdistää erittäin vahva motivaatio, innostus ja halu oppia uutta ja kehittää itseään niin kielitaidon kuin ammatillisen osaamisen näkökulmasta. Lisäksi heistä löytyy aimo annos yritteliäisyyttä. Kaikki ovat menestyneet opinnoissaan erinomaisesti ja saaneet myös paljon positiivista palautetta työelämästä. Ilolla raati huomioi myös sen, että stipendin saajat jakavat mielellään osaamistaan ja haluavat auttaa sekä tukea muita opinnoissa ja myös vapaa-aikana. Opiskelijastipendin suuruus on 500 €. Stipendit menivät seuraaville opiskelijoille:

Mayra Ramirez Oviedo, Raision seudun koulutuskuntayhtymä
Halima Abdelmagid, Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä
Kabir Mohammed Ibrahim, Lapin koulutuskeskus REDU
Nail Mahmud Mohammed, LUKSIA
Abdullahi Ibrahim Tifow, Oulun palvelualan opisto
Apurahan sai kouluttaja Vanixel Mukupa Stadin ammattiopistosta.

Ummikosta ammattilaiseksi

Ecuadorista kotoisin oleva Mayra päätyi tälle mantereelle suomalaisen aviomiehen mukana vuonna 2015. Peruskieliopintojen jälkeen hän aloitti opinnot Rasekossa ammatilliseen koulutukseen valmentavassa Valma-koulutuksessa syksyllä 2017. Mayran motivaatio uuden oppimiseen sekä kyky kysyä ja pohtia sai heti kiitosta opettajilta. Hän myös oppi suomen kieltä todella nopeasti. – Huomasin, että opin kirjakielen nopeasti, mutta puhekieli oli vaikeaa. Luin suomalaisia kirjoja, kuuntelin suomenkielistä musiikkia ja katselin ohjelmia televisiosta. Vieläkin on vähän vaikeaa, mutta opettajat, opiskelukaverit ja aviomieheni ovat auttaneet todella paljon, Mayra kiittelee.

Lähihoitajaopiskeluihin Mayra päätyi Valma-aikaisen koulutuskokeilun kautta. Jo kokeilun aikana Mayrasta tuli osa ryhmää: hän opiskeli, sai ystäviä ja osallistui aktiivisesti kaikkeen toimintaan. Opinnot hän pääsi aloittamaan elokuussa 2018 ja ne ovat edenneet suunnitelmallisesti ja mallikkaasti. Vastuunkanto tulee vahvasti esiin Mayran tavassa hankkia osaamista: hän on panostanut täysillä opintoihinsa. Mayra myös toimii muiden maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden tukena ja tsempparina.

Tällä hetkellä oppisopimusjaksolla naantalilaisessa palvelutalo Birgittakodissa oleva Mayra on aidosti kiinnostunut asiakkaidensa hyvinvoinnista. – Tykkään todella paljon työskennellä vanhusten kanssa, auttaa heitä ja kuunnella heidän tarinoitaan, Mayra kertoo. Vieressä istuskeleva herrasmies, joka on intervallijaksolla palvelukodin osastolla, intoutuu puhumaan Mayralle espanjaa ja hyvän tunnelman näiden kahden välillä pystyy ulkopuolinenkin aistimaan.

Stipendirahalla äitiä tapaamaan

Mayrassa yhdistyvät hänen opettajiensa mukaan Rasekon arvot: osaaminen, yhteistyökyky, elämänläheisyys, yritteliäisyys, inhimillisyys ja vastuunkanto. Myös opiskelijakavereiltaan ja koulutus- ja oppisopimuspaikoistaan Mayra saa positiivista palautetta. Stipendi on siis varmasti mennyt oikeaan osoitteeseen!

Stipendiraha tuli muutenkin juuri sopivaan aikaan, sillä Mayra ja hänen miehensä ovat suunnittelemassa joululoman aikana matkaa Ecuadoriin. Mayra ei ole nähnyt äitiään ja muita läheisiään kolmeen vuoteen, joten ikävä on jo kova. Niinpä stipendi menee matkajärjestelyihin ja sitä kautta Mayran hyvinvointiin!

Vanhustyössä riittää tehtävää

Mayra toivoo olevansa vanhusten hoidon ja huolenpidon tehtävissä vielä kymmenenkin vuoden päästä. – Tässä ammatissa on se hyvä, että sitä voi tehdä ihan missä tahansa. Myös mieheni on hoitoalalla. Voisin kuvitella, että tekisimme jossain vaiheessa työtä välillä myös Ecuadorissa. Olisi hienoa jakaa täällä oppimani tärkeät taidot sinne, Mayra haaveilee.

Hymy Mayran kertoessa työstään on aito ja lämmin. Huomaa, että hän on löytänyt itselleen oikean alan. Eräs Mayraa ohjannut opettaja totesikin, että Mayrassa on ”valmistumassa juuri sellainen lähihoitaja, mitä hoitotyö kaipaa!”

***Stipendirahasto perustettiin vuonna 2015 AMKE International Oy:n toiminnan päätyttyä yhtiökokouksen päätöksellä. Stipendirahastolla tuetaan maahanmuuttajien ammatillisen osaamisen kehittymistä ja heidän kotoutumista. Rahaston tavoitteena on edistää kansainvälisyyttä, suvaitsevaisuutta ja monikulttuurisuutta Suomessa ja ammatillisessa koulutuksessa. Stipendien ja apurahojen jakamisen suorittaa Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry.***

Amke ry:n tiedote:
https://www.amke.fi/ajankohtaista/uutiset/uutinen/amken-hallitus-palkitsi-maahanmuuttajaopiskelijoita-3.html