Dieettikokin erikoisammattitutkinto

Koulutus

Dieettikokin erikoisammattitutkinto.

Pääpaino koulutuksessa on erityisruokavalio-osaamisella eri asiakasryhmissä, raaka-ainetuntemuksella ja asiakasturvallisuuden huomioimisella eri tilanteissa ja toimintaympäristöissä. Koulutukseen sisältyy teoriaopetusta sekä työpaikalla tapahtuvaa oppimista.

Kuvaus

 • Orientaatio ja opintojen ohjaus
 • Erityisruokavalioiden suunnittelu ja valmistus
 • Ruokalajien ja aterioiden pakkaaminen
 • Ruokalajien esille laittaminen
 • Erityisruokavalioasiakkaiden palveleminen ja ohjaaminen
 • Valinnan mukaan 2 seuraavista:
  • Lasten ja nuorten erityisruokavaliot
  • Ikääntyvien erityisruokavaliot
  • Ravitsemushoidon toteuttaminen
  • Erityisruokavaliotuotteiden ja –palvelujen kehittäminen
  • Työpaikalla tapahtuva oppiminen

Toteutus

Monimuoto-opinnot. Lähiopiskelupäivien lisäksi koulutus sisältää itsenäistä opiskelua ja omalla työpaikalla tapahtuvaa oppimista.

Toteutusaika

1.10.2018 – 9.12.2019

Kohderyhmä

Keittiökokemusta omaavat alan peruskoulutuksen saaneet henkilöt. Hakijan tulee olla motivoitunut ja soveltuva itsenäiseen, vastuulliseen ja tarkkaan työskentelyyn. Hakijalla on halu erikoistua ruokavalio-osaamiseen ja kyky ottaa vastuu asiakasturvallisuudesta tehtävän vaatimalla tavalla.

Valintahaastatteluun kutsutaan hakemusten perusteella, minkä jälkeen tehdään päätös koulutukseen osallistumisesta ja tutkinnon suorittamisesta. Opintojen laajuus, sisältö ja kesto määräytyvät henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaan, lähtötaso huomioiden.

Hae mukaan:

https://wilma.raseko.fi/browsecourses?long-term=1925&school-id=18&checkout=true

Tavoitteet

Dieettikokki osaa työskennellä ammattitaitoisesti, itsenäisesti ja vastuullisesti toimipaikan toiminta-ajatuksen ja liikeidean mukaisesti. Hän osaa huomioida asiakasryhmän ja siihen liittyvät ravitsemushoidolliset erityistarpeet sekä toimipaikan taloudelliset ja laadulliset tavoitteet. Hän osaa valmistaa asiakkaan erityisruokavalion mukaisia ja eettiseen vakaumukseen perustuvia ruokalajeja ja aterioita. Hän osaa pakata ja laittaa esille valmistamansa ruokalajit ja ateriat sekä huolehtii niihin liittyvistä pakkausmerkinnöistä ja tuoteselosteesta. Dieettikokki osaa huomioida asiakkaan yksilölliset tarpeet ja elintarviketurvallisuuden. Dieettikokin erikoisammattitutkinnon suorittaneella henkilöllä on laaja-alaiset tiedot ravitsemuksesta ja erityisruokavalioiden toteuttamisesta sekä edellytykset ylläpitää ja kehittää ammattitaitoaan.

Dieettikokin erikoisammattitutkinnon suorittanut työskentelee toimipaikan dieettikokkina tai erityisruokavalioista vastaavana kokkina.

Kustannukset opiskelijalle

Omaehtoisen tutkintokoulutuksen hinta on 650 €. Omaehtoinen koulutusmaksu laskutetaan kolmessa erässä.
Oppisopimuksella koulutus on maksutonta. Oppisopimusta varten sinulla täytyy olla alan työpaikka.
Myös yrittäjä voi opiskella oppisopimuksella. Kysy lisää Raision oppisopimustoimistosta, puh. 02 437 7607, oppisopimus (at) raseko.fi

Suoraan tutkintoon

Mikäli sinulla on jo tutkintoon tarvittava ammattitaito, voit suorittaa tutkinnon myös suoraan, ilman tutkintokoulutusta.

Lisätietoja antaa

koulutuspäällikkö
Maija-Leena Haapa-alho
puh. 044 705 7551
maija-leena.haapa-alho(at)raseko.fi