Tekstiili- ja muotialan perustutkinto, designtekstiilien valmistaja

Designtekstiilien valmistaja osaa suunnitella ja valmistaa yksilöllisiä tuotteita sisustus- ja asustekäyttöön.

Tutkinto: Tekstiili- ja muotialan perustutkinto, designtekstiilien valmistaja

Yhteishaku on päättynyt. Tutustu jatkuvan haun tarjontaan ja hakeudu opiskelemaan tai ota yhteyttä opinto-ohjaajaan!

Tekstiili- ja muotialan opintoja voi suorittaa Raision Purokadun tai Juhaninkujan toimipisteessä. Aloituspaikkoja designtekstiilien valmistajan ammattialalle on 6 kpl (vuonna 2018).

Huom! Voit suorittaa myös kaksoistutkinnon. Lue lisää alempaa!

Kysy lisää:

Opinto-ohjaaja Heli Aaltonen, heli.aaltonen(at)raseko.fi, puh. 040 566 3019
Ammattiopettaja Susanna Sallinen, susanna.sallinen(at)raseko.fi, puh. 044 705 7591


Opintojen sisältö:
Tutkinnon kokonaislaajuus on 180 osaamispistettä
• Ammatilliset tutkinnon osat 145 osp
• Yhteiset tutkinnon osat 35 osp

Opinnoissa tutustutaan monipuolisesti tekstiilialan materiaaleihin ja työmenetelmiin. Tuotteita toteutetaan kutoen, kangasta painaen,  värjäten ja huovuttamalla sekä eri alan erikoistekniikoita hyödyntäen. Perustaitoja täydennetään digitaalisilla työmenetelmillä: kankaan valmistamista jacquard-kudontakoneella ja tietokoneohjatuilla kangaspuilla.

Opinnoissa painottuu materiaalien, värien ja pintarakenteiden tuntemus. Koulutuksessa otetaan huomioon asiakaslähtöinen työskentely ja yrittäjyys. Oman yrityksen perustamiseen kannustetaan tarjoamalla opiskelijalle mahdollisuus valita opintokokonaisuuksia yrittäjyydestä.

Kaksoistutkinnossa suoritetaan yhtäaikaisesti sekä ammatillinen perustutkinto että ylioppilastutkinto. Yo-tutkinto suoritetaan neljässä aineessa ja opinnot toteutetaan Raision lukiossa.  Lue lisää täältä.


Kustannukset:
Ammatillinen peruskoulutus on maksutonta.
Opinnoista aiheutuu alakohtaisia kustannuksia, esim. töiden materiaaleista, oppikirjoista ja työvälineistä.


Työllistyminen:
Tekstiilialan ammattilainen on taitava tekijä, joka hallitsee työhönsä kuuluvan prosessin. Koulutuksen laaja-alaisuus mahdollistaa työskentelyn erilaisissa valmistuksen, myynnin tai ohjauksen tehtävissä joko toisen palveluksessa tai itsenäisenä yrittäjänä.

Ajantasaista tietoa työllisyydestä aloittain ja alueittain saat Valtioneuvoston ja Tilastokeskuksen Findikaattori-palvelusta: http://www.findikaattori.fi/fi

Ammatteja: yrittäjä, myyjä, sisustusmyyjä, ohjaaja, käsityöläinen


Kansainvälistyminen: Raseko tarjoaa opiskelijoilleen monipuoliset mahdollisuudet kartuttaa kansainvälistä kokemusta opintojen aikana. Opiskelijat voivat lähteä työssäoppimaan useaan eri maahan. Rasekolla on tällä hetkellä yhteistyökumppaneita alasta riippuen useissa Euroopan maissa (mm. Maltalla, Islannissa ja Saksassa) sekä Aasiassa (mm. Kiinassa). Ulkomaanjakso parantaa opiskelijan ammattitaitoa sekä lisää kielitaitoa ja vieraiden kulttuurien tuntemusta.

Myös erilaiset projektit ja toiminnan kehittäminen verkostoitumalla kansainvälisesti ovat osa Rasekon jokapäiväistä toimintaa. Tarkempia lisätietoja kansainvälisestä toiminnasta saat kv-koordinaattorilta: Hannu Koivisto, hannu.koivisto(at)raseko.fi, puh. 044 705 7696 tai alan kv-vastaavalta: Inna Ahlqvist, inna.ahlqvist (at) raseko.fi, puh. 044 705 7573.

Tutustu Islannissa työssäoppimassa olleiden artesaaniopiskelijoiden blogiin: http://onedoesnotsimplyiceland.blogspot.fi/


Jatko-opintomahdollisuudet: Ammatillinen perustutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Lisäkoulutusta voi hankkia myös ammattitutkintojen ja erikoisammattitutkintojen avulla sekä erilaisissa muissa täydennyskoulutuksissa.

Opinto-ohjaaja Heli Aaltonen, heli.aaltonen(at)raseko.fi, puh. 040 566 3019
Ammattiopettaja Susanna Sallinen, susanna.sallinen(at)raseko.fi, puh. 044 705 7591

Tutkinnon perusteet (OPH): https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/4221362/reformi/tiedot

Opiskelen Rasekossa tekstiilialaa, koska

”Maailma jotenkin johdatti minut tänne ja nyt ymmärrän miksi: täällä pääsee luovuus valloilleen!”
”Laaja opetus muihin alan kouluihin verrattuna.”
”Toteutan unelmaani.”