Tekstiili- ja muotialan perustutkinto, designtekstiilien valmistaja

Designtekstiilien valmistaja osaa suunnitella ja valmistaa yksilöllisiä tuotteita sisustus- ja asustekäyttöön.

Haluaisitko käyttää monipuolisia perinteisiä ja digitaalisia menetelmiä asusteiden ja tekstiilien luomiseen? Jos sinua kiinnostaa uniikkien käyttö- ja sisustustekstiilien (esimerkiksi seinätekstiilien, mattojen tai tyynyjen) valmistaminen kangaspuilla kutomalla, huovuttamalla tai painamalla, voit suunnata tekstiili- ja muotialan perustutkintokoulutuksen designtekstiilien valmistamiseen.

Tutkinto: Tekstiili- ja muotialan perustutkinto, designtekstiilien valmistaja

Tekstiili- ja muotialan opintoja voit suorittaa Raision Purokadun tai Juhaninkujan toimipisteessä.
Aloituspaikkoja designtekstiilien valmistajan ammattialalle on yhteishaussa 4 kpl (vuonna 2019).

Huom! Voit suorittaa myös kaksoistutkinnon. Lue lisää alempaa!

Tutustu jatkuvan haun tarjontaan ja hakeudu opiskelemaan tai ota yhteyttä opinto-ohjaajaan!


Opintojen sisältö:
Tutkinnon kokonaislaajuus on 180 osaamispistettä
• Ammatilliset tutkinnon osat 145 osp
• Yhteiset tutkinnon osat 35 osp

Opinnoissa tutustutaan monipuolisesti tekstiilialan materiaaleihin ja työmenetelmiin. Tuotteita toteutetaan kutoen, kangasta painaen,  värjäten ja huovuttamalla sekä eri alan erikoistekniikoita hyödyntäen. Perustaitoja täydennetään digitaalisilla työmenetelmillä: kankaan valmistamista jacquard-kudontakoneella ja tietokoneohjatuilla kangaspuilla.

Tutkintoon sisältyy kaksi kaikille pakollista tutkinnon osaa Tekstiili- ja muotialan tuotteen valmistaminen ja Osaamisesta ja tuotteista viestiminen sekä yksi tutkintonimikkeen määräävä tutkinnon osa (Designtekstiilien valmistaminen). Valinnaisilla tutkinnon osilla voit suunnata osaamistasi esimerkiksi kiertotaloustuotteiden suunnitteluun tai verkkokauppaympäristössä
työskentelyyn.

Osaamista tutkinnon osiin voi hankkia erilaisissa oppimisympäristöissä mm. Rasekon työpajoilla, digitaalisessa kehittämiskeskuksessa Fab Labissa, työelämän yhteistyökumppanien yrityksissä kotimaassa tai ulkomailla tai muussa opiskeluun sopivassa oppimisympäristössä. Yhteistyössä muiden perustutkintokoulutusten kanssa opiskelija voi rakentaa osaamistaan myös toisten alojen valinnaisilla osilla, mm. Myyntitapahtuman toteuttaminen, Visuaalinen myyntityö ja Sisällön tuottaminen digitaaliseen ympäristöön.

Valinnaisten tutkinnon osien lisäksi opiskelija voi suunnata osaamistaan Rasekon erikoistumispolulle, joita ovat

  • aktiivisen toimijan polku
  • jatkajan polku
  • kaksoistutkintopolku
  • kansainvälisyyden polku
  • tekijän polku ja
  • yrittäjän polku.

Näihin polkuihin kuuluvat osat mm. Yritystoiminnan suunnittelu tai Rasekon oma paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa Ammattialan työtehtävissä toimiminen ulkomailla, joka henkilökohtaistetaan aina ammattialan ja maan mukaan josta osaaminen hankitaan eli opiskelijalla se osa voi olla todistuksessa nimeltään esim. ”Flamencopukujen valmistuksen työtehtävissä toimiminen Espanjassa”/ ”Tekstiilialan työtehtävissä toimiminen Islannissa”  / ”Muotialan projektissa toimiminen Hollannissa”

Sopivat tutkinnon osat, erikoistumispolku sekä oppimisympäristöt suunnitellaan yhdessä vastuuopettajan kanssa henkilökohtaista osaamisen kehittämissuunnitelmaa, HOKSia, laadittaessa.

Opinnoissa painottuu materiaalien, värien ja pintarakenteiden tuntemus. Koulutuksessa otetaan huomioon asiakaslähtöinen työskentely ja yrittäjyys. Oman yrityksen perustamiseen kannustetaan tarjoamalla opiskelijalle mahdollisuus valita opintokokonaisuuksia yrittäjyydestä.

Kaksoistutkinnossa suoritetaan yhtäaikaisesti sekä ammatillinen perustutkinto että ylioppilastutkinto. Yo-tutkinto suoritetaan neljässä aineessa ja opinnot toteutetaan Raision lukiossa.  Lue lisää täältä.


Kustannukset:
Ammatillinen peruskoulutus on maksutonta.
Opinnoista aiheutuu alakohtaisia kustannuksia, esim. töiden materiaaleista, oppikirjoista ja työvälineistä.


Työllistyminen:
Tekstiilialan ammattilainen on taitava tekijä, joka hallitsee työhönsä kuuluvan prosessin. Koulutuksen laaja-alaisuus mahdollistaa työskentelyn erilaisissa sisustustekstiilien suunnittelu-, valmistus-, viimeistely- ja huoltotehtävissä sekä myynnin ja markkinoinnin tai ohjauksen tehtävissä joko toisen palveluksessa tai itsenäisenä yrittäjänä.

Ajantasaista tietoa työllisyydestä aloittain ja alueittain saat Valtioneuvoston ja Tilastokeskuksen Findikaattori-palvelusta: http://www.findikaattori.fi/fi

Ammatteja: yrittäjä, myyjä, sisustusmyyjä, ohjaaja, käsityöläinen


Kansainvälistyminen: Raseko tarjoaa opiskelijoilleen monipuoliset mahdollisuudet kartuttaa kansainvälistä kokemusta opintojen aikana. Opiskelijat voivat lähteä hankkimaan osaamista useaan eri maahan. Rasekolla on tällä hetkellä yhteistyökumppaneita alasta riippuen useissa Euroopan maissa (mm. Maltalla, Islannissa ja Saksassa) sekä Aasiassa (mm. Kiinassa). Ulkomaanjakso parantaa opiskelijan ammattitaitoa sekä lisää kielitaitoa ja vieraiden kulttuurien tuntemusta.

Myös erilaiset projektit ja toiminnan kehittäminen verkostoitumalla kansainvälisesti ovat osa Rasekon jokapäiväistä toimintaa. Tarkempia lisätietoja kansainvälisestä toiminnasta saat alan kv-vastaavalta: Inna Ahlqvist, inna.ahlqvist (at) raseko.fi, puh. 044 705 7573.


Jatko-opintomahdollisuudet: Ammatillinen perustutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Lisäkoulutusta voi hankkia myös ammattitutkintojen ja erikoisammattitutkintojen avulla sekä erilaisissa muissa täydennyskoulutuksissa.

Opinto-ohjaaja Heli Aaltonen, heli.aaltonen(at)raseko.fi, puh. 040 566 3019
Ammattiopettaja Susanna Sallinen, susanna.sallinen(at)raseko.fi, puh. 044 705 7591

Tutkinnon perusteet (OPH): https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/4221362/reformi/tiedot

Lue lisää: Tekstiili- ja muotiala Suomessa

Opiskelen Rasekossa tekstiilialaa, koska

”Maailma jotenkin johdatti minut tänne ja nyt ymmärrän miksi: täällä pääsee luovuus valloilleen!”
”Laaja opetus muihin alan kouluihin verrattuna.”
”Toteutan unelmaani.”