Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi

Datanomit

Tieto- ja viestintätekniikan ala muuttuu jatkuvasti. Alan tehtävissä toimiminen edellyttää yritys- ja liiketoiminnan periaatteiden ymmärtämistä sekä tieto- ja viestintekniikan suomien mahdollisuuksien soveltamista yritystoiminnan vaatimuksiin.

Tutkinto: Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi, käytön tuen osaamisala / ohjelmistotuotannon osaamisala

Tieto- ja viestintätekniikkaa voi opiskella Raision Eeronkujan toimipisteessä. Aloituspaikkoja on 19 (v. 2018).

Yhteishaku on päättynyt. Tutustu jatkuvan haun tarjontaan ja hakeudu opiskelemaan tai ota yhteyttä opinto-ohjaajaan!


Opintojen sisältö:
Tutkinnon kokonaislaajuus on 180 osaamispistettä
• Ammatilliset tutkinnon osat 145 osp
• Yhteiset tutkinnon osat 35 osp

Datanomiopinnoissa opiskellaan laajalla skaalalla tietotekniikkaa: tietoliikenneyhteydet, sovellusohjelmat, laite- ja lähiverkkotekniikka, tietoturva ja asiakaspalvelu tulevat tutuiksi. Myös kaupallinen osaaminen sisältyy opintoihin. Koulutus antaa valmiudet asentaa, testata, dokumentoida ja ylläpitää työasemalaitteistoja, sovellusohjelmia sekä tietoliikenneyhteyksiä.

Tutkinnon kaikille pakolliset osat ovat palvelutehtävissä toimiminen ja järjestelmän hankinta ja käyttöönotto. Käytön tuen osaamisalalla suoritetaan lisäksi ylläpitotehtävissä toimiminen ja palvelujen käyttöönotto ja tuki.  Ohjelmistotuotannon osaamisalaopintoihin sisältyvät ohjelmiston prototyypin toteuttaminen sekä ohjelmiston tuotantoversion toteuttaminen.  Osaamista syvennetään koulutussopimusjaksojen aikana aidoissa työympäristöissä. Osan tästä voi halutessaan suorittaa myös ulkomailla.

Opintojen aikana suoritetaan myös sähkötyöturvallisuus-, hätäensiapu- ja työturvallisuuskoulutukset.


Työllistyminen: Käytön tuen osaamisalalta valmistuneet datanomit työskentelevät tietotekniikan alalla käytön tuen tehtävissä julkisella sektorilla ja yrityksissä sekä laitteiden asennukseen, huoltoon ja korjauksiin erikoistuneissa yrityksissä. Ohjelmistotuotannon osaamisalalta valmistuneet datanomit työllistyvät kaupallisiin yrityksiin. Ammattinimikkeitä ovat esim. kouluttaja, ohjelmoija, tietojärjestelmän suunnittelija ja verkkosivujen tuottaja. Ala tarjoaa lisäksi mahdollisuuden työskennellä myyntitehtävissä ja erilaisissa neuvontapalveluissa.

Ajantasaista tietoa työllisyydestä aloittain ja alueittain saat Valtioneuvoston ja Tilastokeskuksen Findikaattori-palvelusta: http://www.findikaattori.fi/fi

Ammatteja: asiakastuki, IT-tuki, mikrotukihenkilö, ylläpitäjä, sovellusasiantuntija, systeemisuunnittelija, järjestelmäasiantuntija, verkkosivutottaja, kouluttaja, ohjelmoija


Kansainvälistyminen: Raseko tarjoaa opiskelijoilleen monipuoliset mahdollisuudet kartuttaa kansainvälistä kokemusta opintojen aikana. Opiskelijat voivat lähteä hankkimaan osaamista useaan eri maahan. Rasekolla on tällä hetkellä yhteistyökumppaneita alasta riippuen useissa Euroopan maissa (mm. Espanjassa, Saksassa ja Islannissa) sekä Aasiassa (Kiinassa ja Thaimaassa). Ulkomaanjakso parantaa opiskelijan ammattitaitoa sekä lisää kielitaitoa ja vieraiden kulttuurien tuntemusta.

Myös erilaiset projektit ja toiminnan kehittäminen verkostoitumalla kansainvälisesti ovat osa Rasekon jokapäiväistä toimintaa. Tarkempia lisätietoja kansainvälisestä toiminnasta saat kv-koordinaattorilta: Hannu Koivisto, hannu.koivisto(at)raseko.fi, puh. 044 705 7696.


Kaksoistutkinnossa suoritetaan yhtäaikaisesti sekä ammatillinen perustutkinto että ylioppilastutkinto. Yo-tutkinto suoritetaan neljässä aineessa ja opinnot toteutetaan Raision lukiossa. Lue lisää täältä.

Jatko-opintomahdollisuudet: Ammatillinen perustutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Lisäkoulutusta voi hankkia myös ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon avulla sekä erilaisissa muissa täydennyskoulutuksissa.


Opinto-ohjaaja: Eeva-Mari Kallio, eeva-mari.kallio(at)raseko.fi, puh. 044 705 7616
Koulutuspäällikkö: Erjo Nojonen, erjo.nojonen(at)raseko.fi, puh. 044 705 7667

Tutkinnon perusteisiin (OPH) voit tutustua täällä: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/1726680/ops/tiedot

Lue lisää datanomin työstä täältä: http://www.ammattinetti.fi/ammatit/detail/331_ammatti