Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi

Tieto- ja viestintätekniikan ala muuttuu jatkuvasti. Alan tehtävissä toimiminen edellyttää yritys- ja liiketoiminnan periaatteiden ymmärtämistä sekä tieto- ja viestintekniikan suomien mahdollisuuksien soveltamista yritystoiminnan vaatimuksiin.

Tieto- ja viestintätekniikan ala muuttuu jatkuvasti. Alan tehtävissä toimiminen edellyttää yritys- ja liiketoiminnan periaatteiden ymmärtämistä sekä tieto- ja viestintekniikan suomien mahdollisuuksien soveltamista yritystoiminnan vaatimuksiin.

Tutkinto: Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi, ohjelmistotuotannon osaamisala

Tieto- ja viestintätekniikkaa voit opiskella Raision Eeronkujan toimipisteessä. Aloituspaikkoja on 18 (v. 2019).

Tutustu jatkuvan haun tarjontaan ja hakeudu opiskelemaan tai ota yhteyttä opinto-ohjaajaan!


Opintojen sisältö:
Tutkinnon kokonaislaajuus on 180 osaamispistettä
• Ammatilliset tutkinnon osat 145 osp
• Yhteiset tutkinnon osat 35 osp

Kiinnostavatko sinua tietokoneet, erilaiset sovellusohjelmat, ohjelmointi, tietoturva? Haluaisitko osata ohjelmoida käyttöliittymiä, tietokantoja ja sovelluksia? Rasekossa voit tieto- ja viestintätekniikan opinnoissa suuntautua ohjelmoinnin osaamisalaan.

Opinnot sisältävät alan perusosaamisen (mm. sovellusohjelmat, laite- ja lähiverkkotekniikka, tietoturva, asiakaspalvelu) lisäksi runsaasti osaamisalan mukaisia opintoja. Pakolliset tutkinnon osat ovat Palvelutehtävissä toimiminen, Järjestelmän hankinta ja käyttöönotto, Ohjelmiston prototyypin toteuttaminen ja Ohjelmiston tuotantoversion toteuttaminen. Valinnaisilla tutkinnon osilla voit syventää osaamistasi esimerkiksi multimediatuotannon tai sähköisten asiointipalveluiden toteuttamisen osalta.

Osaamista hankit koulun omissa oppimisympäristöissä (esimerkiksi digitaalisen kehittämiskeskuksemme FabLabin Lego Education -ympäristössä) ja syvennät koulutussopimusjaksojen aikana aidoilla työpaikoilla. Osan tästä voi halutessaan suorittaa myös ulkomailla. Ohjelmoinnin osaamisalaopinnot suoritettuasi sinulla on valmiudet toimia ohjelmistoprojekteissa suunnittelemassa, mallintamassa, dokumentoimassa, testaamassa ja tuotteistamassa erilaisia ohjelmistoja, verkkosivustoja ja asiointipalveluja.

Alalla työskentelevän tulee olla joustava tiimityöskentelijä, joka kykenee tarvittaessa osallistumaan tuotteiden myyntiin ja markkinointiin sekä ohjaamaan ja kouluttamaan asiakkaita.

Opintojen aikana suoritetaan myös sähkötyöturvallisuus-, hätäensiapu- ja työturvallisuuskoulutukset.


Työllistyminen: Ohjelmistotuotannon osaamisalalta valmistuneet datanomit työllistyvät kaupallisiin yrityksiin. Ammattinimikkeitä ovat esim. kouluttaja, ohjelmoija, tietojärjestelmän suunnittelija ja verkkosivujen tuottaja. Ala tarjoaa lisäksi mahdollisuuden työskennellä myyntitehtävissä ja erilaisissa neuvontapalveluissa.

Ajantasaista tietoa työllisyydestä aloittain ja alueittain saat Valtioneuvoston ja Tilastokeskuksen Findikaattori-palvelusta: http://www.findikaattori.fi/fi

Ammatteja: ohjelmistosuunnittelija, web-ylläpitäjä, verkkosivutuottaja, ohjelmoija, käytettävyysasiantuntija


Kansainvälistyminen: Raseko tarjoaa opiskelijoilleen monipuoliset mahdollisuudet kartuttaa kansainvälistä kokemusta opintojen aikana. Opiskelijat voivat lähteä hankkimaan osaamista useaan eri maahan. Rasekolla on tällä hetkellä yhteistyökumppaneita alasta riippuen useissa Euroopan maissa (mm. Espanjassa, Saksassa ja Islannissa) sekä Aasiassa (Kiinassa ja Thaimaassa). Ulkomaanjakso parantaa opiskelijan ammattitaitoa sekä lisää kielitaitoa ja vieraiden kulttuurien tuntemusta.

Myös erilaiset projektit ja toiminnan kehittäminen verkostoitumalla kansainvälisesti ovat osa Rasekon jokapäiväistä toimintaa. Tarkempia lisätietoja kansainvälisestä toiminnasta saat alasi kansainvälisyysvastaavalta.


Kaksoistutkinnossa suoritetaan yhtäaikaisesti sekä ammatillinen perustutkinto että ylioppilastutkinto. Opinnot toteutetaan Raision lukiossa. Lue lisää täältä.

Jatko-opintomahdollisuudet: Ammatillinen perustutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Lisäkoulutusta voi hankkia myös ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon avulla sekä erilaisissa muissa täydennyskoulutuksissa.


Opinto-ohjaaja: Eeva-Mari Kallio, eeva-mari.kallio(at)raseko.fi, puh. 044 705 7616
Kehittämispäällikkö: Mikko Karilainen, mikko.karilainen(at)raseko.fi, puh. 044 705 7669

Tutkinnon perusteisiin (OPH) voit tutustua täällä: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/1726680/ops/tiedot

Lue lisää datanomin työstä täältä: http://www.ammattinetti.fi/ammatit/detail/331_ammatti