Taideteollisuusalan pt, artesaani (restaurointi)

Restauroija sahaamassa puuta. Taustalla vanha rakennus.

Koulutuksen pääsisältönä ovat vanhojen rakennusten ja rakennusosien korjaustekniikat. Opinnoissa perehdytään myös mm. rakennustyömaalla toimimiseen, materiaaleihin ja koneisiin sekä oman osaamisen markkinoimiseen.

Tutkinto: Taideteollisuusalan pt, artesaani, restaurointialan osaamisala

Restauroinnin alaa voit opiskella Raision Eeronkujan toimipisteessä.
Aloituspaikkoja kevään 2022 yhteishaussa on 5 kpl. Koulutukseen voi hakeutua myös jatkuvalla haulla www.raseko.fi/jatkuva-haku.

Taideteollisuusalan perustutkintoon hakeville järjestetään soveltuvuuskoe huhti-toukokuussa 2022. Tarkat aikataulut ja lisätiedot kokeesta päivitetään myöhemmin tälle sivulle.


Opintojen sisältö:
Tutkinnon kokonaislaajuus on 180 osaamispistettä
• Ammatilliset tutkinnon osat 145 osp
• Yhteiset tutkinnon osat 35 osp

Opinnoissa on yksi kaikille pakollinen tutkinnon osa (Osaamisen tuotteistaminen ja markkinoiminen taideteollisuusalalla). Lisäksi opiskellaan osaamisalan mukaiset pakolliset tutkinnon osat (esim. Restaurointi) sekä useita valinnaisia osia kuten Korjaaminen taideteollisuusalalla tai Kulttuurilähtöinen tuotteistaminen.

Restauroinnin osaamisalan säilyttävään korjausrakentamiseen keskittyvän koulutuksen pääsisältöinä ovat rakennusperinteen kannalta arvokkaiden rakennusten ja rakennusosien materiaalit, pintakäsittelyt ja korjaustekniikat. Myös rakennushistoria ja rakennetun ympäristön kulttuurilliset arvot ovat keskeisiä osatekijöitä. Opinnoissa työskennellään rakennustyömailla, joissa perehdytään oikeissa oppimisympäristöissä materiaaleihin, tekniikoihin ja tarvittaviin asiakirjoihin, samoin dokumentointiin ja korjausrakentamista koskeviin rakennusalan yleisiin säännöksiin.

Osaamista voit hankkia erilaisissa oppimisympäristöissä, joita ovat esimerkiksi Rasekon omat työpajat ja digitaalinen kehittämiskeskus Fab Lab sekä erilaiset restaurointityömaat Varsinais-Suomen alueella. Myös ulkomaanjakso esimerkiksi Maltalla, Islannissa tai Hollannissa voi tulla kyseeseen.


Työllistyminen:
Alan ammattilaiset toimivat rakennusrestauroinnin ja korjausrakentamisen alalla. Työssä korostuvat yksilöllinen tekeminen, kädentaidot sekä suunnittelu ja korkeatasoinen valmistus.

Restauroinnin osaamisalalta valmistuneet työllistyvät rakennusten ja kiinteistöjen korjaustehtäviin yrittäjänä tai toisen palveluksessa. Alan ammattilaisia toimii lisäksi esimerkiksi opetus- ja neuvontatehtävissä, käsityötuotteita myyvissä liikkeissä, erilaisia tarvikkeita ja aineita myyvissä yrityksissä sekä museo- ja matkailualoilla.


Kansainvälistyminen: Raseko tarjoaa opiskelijoilleen monipuoliset mahdollisuudet kartuttaa kansainvälistä kokemusta opintojen aikana. Opiskelijat voivat lähteä hankkimaan osaamista useaan eri maahan. Rasekolla on tällä hetkellä yhteistyökumppaneita useissa Euroopan maissa (mm. Maltalla, Islannissa tai Hollannissa). Ulkomaanjakso parantaa opiskelijan ammattitaitoa sekä lisää kielitaitoa ja vieraiden kulttuurien tuntemusta.

Myös erilaiset projektit ja toiminnan kehittäminen verkostoitumalla kansainvälisesti ovat osa Rasekon jokapäiväistä toimintaa. Tarkempia lisätietoja kansainvälisestä toiminnasta saat alasi kansainvälisyysvastaavalta.


Kaksoistutkinnossa suoritetaan yhtäaikaisesti sekä ammatillinen perustutkinto että ylioppilastutkinto. Opinnot toteutetaan Raision lukiossa. Lue lisää kaksoistutkinnosta.

Jatko-opintomahdollisuudet: Ammatillinen perustutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Lisäkoulutusta voi hankkia myös ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon avulla sekä erilaisissa muissa täydennyskoulutuksissa.


Opinto-ohjaaja: Salla Riihimäki, salla.riihimaki@raseko.fi, puh. 044 705 7647
Opettaja: Antti Sandberg, antti.sandberg@raseko.fi, puh . 040 756 7197

Tutkinnon perusteet (linkki avautuu toisessa ikkunassa Opintopolku.fi-palvelussa)