Väitteitä ja kommentteja

1. Ammatillinen koulutus uudistuu.
OIKEIN. Ammatillisen koulutuksen uudistuksen toimeenpano on käynnissä. Uuden lainsäädännön suurin merkitys on siinä, että toimintaa voidaan nyt kehittää yhä joustavammaksi niin opiskelijan kuin työelämän kannalta. Opiskelijan mahdollisuudet opiskella yksilöllisesti paranevat ja valtakunnallisesti puretaan turhaa säätelyä. Yritysten kannalta on hienoa, että oppisopimus on nyt mahdollista tehdä vaikkapa kesäajalle ja samalla opiskelija kartuttaa osaamistaan.

2. Opetus vähenee ja opiskelijat siirretään työelämän vastuulle.
VÄÄRIN. Koulutuksen järjestäjien omissa käsissä on se, kuinka hyvin uudistus käytännössä onnistuu ja millaisia ratkaisuja tehdään. Uudistuksen toteutuksen tekee haasteelliseksi samaan aikaan tehdyt rankat rahoitusleikkaukset, mutta tähän ei pidä takertua. Uudistuksen toimeenpanon täytyy onnistua, jotta sen edut pääsevät esiin. Vastuullinen järjestäjä pitää huolta opetuksen tasosta ja laadusta. Työpaikoilla opitaan, kun siihen on edellytykset.

3. Opiskelupaikkoja riittää kaikille, myös aikuisille.
OIKEIN. Ammatilliseen koulutukseen voi hakeutua jatkuvan haun kautta läpi vuoden ja sen voi aloittaa joustavasti. Joillain kaikkein suosituimmilla tai erikoislaitteistoja ja -tiloja vaativilla aloilla aloituspaikkamäärä voi olla rajoitettu. Toiminta-alueillaan koulutuksen järjestäjät vastaavat kaikkien opiskelijoiden ammatillisesta koulutuksesta järjestämislupansa mukaisesti.

4. Uudistus helpottaa opiskelijan pääsyä työelämään.
OIKEIN. Työelämän kannalta keskeistä on, että koulutussopimukset korvaavat työssäoppimisen ja oppisopimuksen edellytykset helpottuvat, kun yritysten ei enää tarvitse sitoutua koko tutkinnon pituiseen työsopimukseen vaan oppisopimus voi olla minkä pituinen tahansa. Oppisopimuksen osalta on edelleen voimassa, että työpaikalla voidaan hankkia osaamista koko tutkintoon, tutkinnon osaan tai osan osaan. Opiskelijalla on työsopimus ja työaika keskimäärin vähintään 25 tuntia viikossa.

5. Opettajan työ pysyy ennallaan.
VÄÄRIN. Suurin muutos ammatillisessa koulutuksessa tapahtuu opettajan työssä. Oppimisympäristöjä kehitetään myös oppilaitoksen sisällä mahdollisimman hyvin työelämää vastaaviksi. Opettaja liikkuu yhä enemmän työelämässä ja arjen työ sisältää yhä enemmän opiskelijoiden yksilöllistä ohjausta.

Ammatillisen koulutuksen tulevaisuus näyttää siis valoisalta – vai mitä?

Maria Taipale, Rasekon johtava rehtori