Raseko uudistaa opiskelijan parhaaksi

Ammatillisen koulutuksen uudistus (”amisreformi”) on astunut voimaan vuoden alussa. Opiskelijan aidot mahdollisuudet yksilölliseen opiskeluun paranevat reformin myötä. Turhaa sääntelyä puretaan. Opiskelijan ja yrityksen tarpeet kohtaavat: jatkossa esimerkiksi oppisopimus on mahdollista sopia kesäajalle, jolloin yritys saa motivoituneen työntekijän ja opiskelija kartuttaa osaamistaan sekä lyhentää opiskeluaikaansa. Raision seudun koulutuskuntayhtymässä nyt voimaan astuneisiin ammatillisen koulutuksen lainsäädännön muutoksiin on varauduttu jo useampi vuosi.

– Nyt ollaan uudistusten toteutusvaiheessa ja meillä on hyvää kerrottavaa kumppaneillemme työelämässä. Koulutussopimukset korvaavat työssäoppimisen ja oppisopimuksen edellytykset helpottuvat, kun yritysten ei enää tarvitse sitoutua koko tutkinnon pituiseen työsopimukseen vaan oppisopimus voi olla minkä pituinen tahansa, kertoo johtava rehtori Maria Taipale.

Oppisopimuksen osalta on edelleen voimassa, että työpaikalla voidaan hankkia osaamista koko tutkintoon, tutkinnonosaan tai osan osaan. Opiskelijalla on työsopimus ja työaika keskimäärin vähintään 25 tuntia viikossa.

– Opiskelijat etsivät parhaillaan kesätyöpaikkoja, ja kesäajaksi voidaan laatia oppisopimus. Näin opiskelijan on mahdollista myös valmistua aikaisempaa nopeammin, Taipale muistuttaa.

Opiskelija saa jatkossakin opetusta ja ohjausta opettajalta

Uudistuksen kanssa yhtä aikaa on leikattu ammatillisen koulutuksen rahoitusta. Siitä syystä reformista on monelle syntynyt turhan negatiivinen kuva.

– Käytännössä toiminnan tehostamisen tavasta päättää kuitenkin jokainen koulutuksen järjestäjä itse, Taipale korostaa. – Rasekossa me emme ole leikanneet opetuksesta emmekä aio jatkossakaan vähentää opetusta ja ohjausta, hän lupaa.

Rasekon pitkäaikainen yhteistyökumppani Power Finland Oy:n Raision myymälän myymäläpäällikkö Mika Toivonen luottaa siihen, että amisreformi ei hyvin sujuvaa yhteistyötä heikennä.

– Meillä koulutussopimuksella osaamista hankkii toistakymmentä opiskelijaa vuosittain, noin puolet on ict-asentajalinjalta ja toinen puoli liiketalouden merkonomi-opiskelijoita. Keskustelut Rasekon opettajien kanssa ovat vahvistaneet uskoa siitä, että hyvä järjestelmä ei reformista ole murenemassa, Toivonen uskoo.

– Meillä on positiiviset fiilikset uudistuksesta. Emme pelkää, että koulutussopimukset sitovat liikaa ohjausresursseja vaan aiomme jatkossakin tarjota opiskelijoille mahdollisuutta tulla meille hankkimaan osaamista ja saamaan mahdollisen todenmukaisen kuvan työelämästä. Meillä opiskelijat pääsevät tekemään ihan niitä oikeita töitä. Ollaan win-win-tilanteessa, kumpikin osapuoli on saamapuolella, Toivonen kiittää.

– Rasekon opiskelijat tulevat edelleen työelämään koulutussopimusjaksoille sen mukaan kuin ovat valmiita oppimaan asioita työpaikoilla – emme ole siirtämässä opetusta yritysten vastuulle, Maria Taipale lupaa.

Ict-asentajaopiskelijat Joni Lehtola ja Johannes Rusanen kävivät Power Finlandin Raision myymälässä hankkimassa lisää osaamista. Tehtävinä oli mm. tietokoneiden asennusta ja televisioiden kalibrointia. Pojat näkevät työpaikoilla hankittavan osaamisen tärkeänä ja hyödyllisenä.

Suuri muutos ammatillisessa koulutuksessa tapahtuu opettajan työssä. Oppimisympäristöjä kehitetään myös oppilaitoksen sisällä mahdollisimman hyvin työelämää vastaaviksi. Opettajan työ muuttuu ja sisältää yhä enemmän opiskelijoiden yksilöllistä ohjausta.

– Uuden lainsäädännön hyviä puolia ei ole riittävästi tuotu esiin. Opiskelijan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma voidaan nyt laatia aidosti yksilölliseksi ja toteutuksissa huomioida jokaisen opiskelijan omat edellytykset ja tarpeet, Maria Taipale selvittää.

Hyvinvoivat amikset Rasekon tavoitteena

Rasekon arvoihin on perinteisesti kuulunut opiskelijoista välittäminen. Tänä vuonna Rasekossa toteutetaan kuukausittain opiskelijoiden ja opetushenkilöstön yhteisiä teemapäiviä.

– Hyvinvointipäivinä keskitymme parantamaan työssä viihtymistä sekä opiskelijoiden osallisuutta oman työpaikan ilmapiirin rakentamiseen. Tavoitteemme on, että jokainen Rasekon opiskelija pitää oppimisympäristöään turvallisena ja oppimista edistävänä, viihtyy meillä ja voi hyvin, Maria Taipale painottaa.

Ammatilliseen koulutukseen voi hakeutua jatkuvan haun kautta läpi vuoden. Nuorten peruskoulun päättävien yhteishaku alkaa helmikuussa. Myös työvoimakoulutusta alkaa eri koulutusaloilla jo kevään aikana.

– Rasekolla on kattava tutkintopaletti ja paljon mielenkiintoisia koulutuksia tarjottavanaan. Saimme toimivan järjestämisluvan ja palvelemme mielellämme opiskelijoita ja kumppaneitamme työelämässä. Reippaasti vaan hakeutumaan opiskelijaksi, Taipale kehottaa ja kannustaa myös työelämän edustajia olemaan yhteydessä, jos lukuisien uudistusten tiimoilta nousee kysyttävää.