08 huhti

Tenttejä, kuulusteluja, rästitehtäviä.. Karttakepin kopinaa ja liitutaulun kirskuntaa…

Asiakkaamme tietävät, että aikuisopiskelu eroaa muusta koulutuksesta monella tapaa. Liitutaulu ja karttakepit eivät tänä päivänä kuulu monenkaan oppilaitoksen vakiovarustuksiin, mutta aikuiskoulutuksessa moni muukin asia on toisin… Useille tulee yllätyksenä opintojen joustavuus ja työelämälähtöisyys, ja yllätys on yleensä sitä suurempi, mitä enemmän on aikaa edellisistä opinnoista. Näyttötutkintona tutkintoa suoritettaessa asiat ajatellaan alusta asti eri tavalla… Ai että ei tarvitsekaan opiskella perusjuttuja? No ei, jos osaamista on karttunut jo muuten. Ai että voin poimia vain minulle olennaiset markkinoinnin opinnot? Kyllä, jos muut asiat tutkinnosta ovat hyvin hallussa.

aikuisopiskelu, aikuisopinnot, näyttötutkinto, timali

Aikuisten polut ovat yhä eriävämpiä. Monilla on jokin aiempi tutkinto jo alla, mutta työurat pirstaloituvat ja samalla myös monimuotoistuvat. Tänä päivänä harvoin riittää kouluttautuminen yhteen ammattiin, eikä vakituinen työ takaa uraputkea eläkeikään, vaan yksilön kilpailukyky määrittyy työmarkkinoiden tarpeiden muuttuessa koko ajan. Monet ovat jo omaksuneet tämän itsestään selväksi osaksi työelämää, ja etsivät väyliä kehittää osaamistaan. Tähän tarpeeseen myös aikuiskoulutus osaltaan vastaa. Me tarjoamme vaihtoehtoja osaamisen päivittämiseen tai kokonaan uuden ammatin opiskeluun aikuisiällä. Henkilökohtaistamisen kautta kartoitetaan aiemmin hankittu tiedot ja taidot, ja löydetään jokaiselle polku, jota lähdetään laajentamaan aiemman osaamisen päälle.

Aikuisopinnot vaativat kuitenkin aina hieman elämän järjestelyä ja opintojen liittämistä muuhun arkeen sopivaksi… Jokainen tietää, että ne 24 vuorokauden tuntia täyttyvät helposti muutenkin, joten yksi aikuisopintojen kulmakivistä on ehdottomasti opintojen monimuotoisuus verkko-opintoineen ja opiskelun linkittäminen käytännön työhön. Aikuiskoulutuksen työelämäyhteydet ovat itsestäänselvä osa toimintaamme, ja tavoitteenamme on olla mahdollisimman lähellä asiakkaitamme – niin yrityksiä kuin yksityishenkilöitä, helposti lähestyttävinä kumppaneina.

Merkonomi aikuiskoulutus, näyttötutkinto, aikuisopiskelu

Tavoitteenamme on tehdä aikuisopiskelun mahdollisuuksia näkyvämmiksi ja kertoa, mitä meillä tapahtuu. Moni ei nimittäin tiedä, mitä mahdollisuuksia työn ja opiskelun yhteensovittamisessa on! Ja mikä olisikaan parempi tapa kertoa kuvioistamme kuin blogi, jota lueskelemalla pääset kurkistamaan aikuisopiston arkeen. Aikuisopiston elämää voit seurata tunnisteen “aikuiskoulutus” alla, ja mikäli uudet kuviot alkoivat heti poltella mielessä, niin tästä klikkaamalla löydät avoinna olevat aikuiskoulutushakumme! Suunta on siis ylöspäin ja vanha sanonta opista ja ojasta pitänee edelleen paikkansa!