Kiinteistöpalvelujen perustutkinto, kiinteistönhoitaja

Aikuiskoulutus

Kiinteistönhoitaja

Kiinteistönhoitajan työ on palveluammatti, jossa vaaditaan asiakaspalvelua, teknistä osaamista ja ongelmaratkaisutaitoja.

Suoritettava tutkinto: Kiinteistöpalvelujen perustutkinto, kiinteistönhoitaja.

Kiinteistönhoidon osaamisala

Kiinteistönhoidon osaamisalan suorittanut kiinteistönhoitaja tekee kiinteistöjen hoitosopimusten mukaisia kiinteistön huoltotöitä sekä teknisten järjestelmien hoitotöitä. Hänellä on asiakaslähtöinen palveluosaaminen sekä laaja-alainen käsitys kiinteistön elinkaareen vaikuttavista tekijöistä. Hän kykenee arvioimaan ovatko kiinteistön käyttöolosuhteet hoitosopimusten mukaiset. Hän osaa käyttää alan työvälineitä ja -koneita, oikeita työmenetelmiä ja valita kiinteistöhoitajan työssä käytettävät materiaalit kohteen mukaan. Kiinteistönhoitajalla voi olla erityisosaamista muun muassa ilmanvaihtokoneiden huollosta, kiinteistön toimintakunnon arvioinnista, kiinteistöautomaation käyttämisestä, rakennustekniset korjaustöistä, ulkoalueiden hoidosta ja LV-järjestelmien huollosta. Toimintaympäristönä ovat erilaiset kiinteistöt. Kiinteistönhoitaja toimii tehtävissään asiakaslähtöisesti, vastuullisesti ja tuloksellisesti.

Hae tästä>>


Kaikille pakollinen tutkinnon osa

 • Asiakaslähtöisten kiinteistöpalvelujen tuottaminen

Osaamisala: Kiinteistönhoidon osaamisala (1501)
Osaamisalan pakolliset tutkinnon osat

 • Kiinteistön yleishoito ja valvonta
 • LVI-järjestelmien hoito

Valinnaiset tutkinnon osat
joista valitaan neljä:

 • Ilmanvaihtokoneiden huolto
 • Kiinteistön toimintakunnon arviointi
 • Kiinteistöautomaation käyttäminen
 • Rakennustekniset korjaustyöt
 • Ulkoalueiden hoito
 • Koneiden käsittely
 • LV-järjestelmien huolto
 • Ilmanvaihtojärjestelmien puhdistus
 • Tutkinnon osa ammatillisesta perustutkinnosta
 • Tutkinnon osa ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta

Linkki Opetushallituksen tutkinnon perusteisiin: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/33824/naytto


Ota yhteyttä ja kerromme mielellämme lisää!

Tutkintovastaava: Sami Tähti, sami.tahti (at) raseko.fi, puh. 044 705 7675
Opinto-ohjaaja: Arja Asunmaa, arja.asunmaa(at)raseko.fi, puh. 040 583 8872

Lue lisää esitteestä: Kiinteistopalvelut monimuoto


Ammatillinen perustutkinto näyttötutkintona

Näyttötutkinnot ovat avoimia kaikille. Useimmat suorittavat näyttötutkinnon valmistavan koulutuksen yhteydessä. Koulutuksenjärjestäjä päättää valintaperusteista, eikä koulutukseen haettaessa ole muodollisia ikä-, työkokemus- tai koulutusvaatimuksia. Aikuiset suorittavat ensisijaisesti ammatilliset perustutkinnot näyttötutkintona. Voit suorittaa ammatillisen perustutkinnon nuorten koulutuksessa vain, jos sinulta puuttuu ammatillinen tutkinto tai korkeakoulututkinto.

Jos hallitset ammatin jo entuudestaan, voit osoittaa ammattitaitosi tutkintotilaisuuksissa ilman näyttötutkintoon valmistavaa koulutusta.

Tutkinnon suorittaminen ja koulutuksesi henkilökohtaistetaan osaamisesi perusteella. Opintojen laajuus määräytyy sinulle tehtävän henkilökohtaisen suunnitelman mukaan. Olennaista on se, että hallitset tutkinnon perusteissa esitetyt ammattitaitovaatimukset.

Valmistava koulutus tapahtuu monimuoto-opintoina. Lähiopetus järjestetään pääsääntöisesti Rasekon Raision Eeronkujan toimipisteessä. Koulutus sisältää lähi-, etä- ja itsenäistä opiskelua sekä työelämäjaksoja. Osaamista voi lähteä hankkimaan myös ulkomaille.

Kustannukset
– Perustutkintoon valmistava koulutus on maksutonta. Kaikilta tutkinnon suorittajilta OPH:n tutkintomaksu 58 €.
– Opinnoista aiheutuu alakohtaisia kustannuksia, esim. töiden materiaaleista ja työ- ja turvavälineistä.

Hakeutuminen
Haku tapahtuu suoraan oppilaitokseen.
Aloita hakeutuminen tästä >>

Suoraan tutkintoon
Mikäli sinulla jo on tarvittava ammattitaito, voit suorittaa tutkinnon suoraan ilman valmistavaa koulutusta.

Jatko-opintokelpoisuus
Ammatillisista perustutkinnoista sekä ammatti- ja erikoisammattitutkinnoista saa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin.


Opiskelen Rasekossa kiinteistönhoitajaksi, koska

”Ala on monipuolinen.”
”Meillä on hyvät opettajat.”
”Täällä opituista taidoista on hyötyä omassakin arjessa.”